Pimeän keskiajan alku

Pimeä keskiaika on ajanhetki, jolta ajalta ei ole merkittävästi kirjoitettua historiaa. Tämä aika kausi jakaa erittäin vahvasti ihmisten mielipiteitä. Osa pitää aikakautta hyvin taantumuksellisena, mutta kaikki eivät ainakaan täysin yhdy tähän näkemykseen.

Rooman nousu

Rooman valtakunnan kultakausi oli kristillisen ajanlaskun alkuaikoina. Tämä oli aika, jolloin Roomassa hallitsijana toimi Julius Caesar. Rooma saavutti pinta-alaltaan valtavat mittasuhteet. Roomalla ei ollut järkevää syytä jatkaa aktiivista hyökkäyssotaa haastavammille alueille, hallinnollisesti Rooma oli saavuttanut erinomaisen geopoliittisen aseman.

Euroopassa raja sivistyneen Rooman ja barbaarien välillä asettui vuosisadoiksi hyvin lähelle samaa aluetta nykyisen Ranskan ja Saksan väliselle alueelle. Rooma kärsi äärimmäisen pahat tappiot Saksan alueella, joka oli suuri pelote roomalaisille. Tämä kulttuurillinen raja voidaan nähdä vielä nykyaikana näiden alueiden välillä EU:ssa.

Battle of the Teutoburg Forest (9 AD) Germanic tribes Vs Roman Empire
Battle of the Teutoburg Forest (9 AD) Germanic tribes Vs Roman Empire | Total War: Rome 2 cinematic.
[collapse]

Saksan alueen sotien jälkeen Rooma keskittyi valloittamaan Britanniaa Euroopassa, jonka kulttuurillinen vaikutus heijastuu mm. englannin kieleen. Puolet nykyajan englannin kielistä sanoista on peräisin latinasta, englannin jopa ottaessa kansainvälisen kielen aseman latinalta.

Julius Caesar piti barbaareja surkeina diplomaatikkoina. Ainoa poikkeus oli nykyisen Belgian alueen gallialaisten heimojohtaja Vercingetorix. Tämä yksi ihminen uhrasi itsensä omaa kansaansa vastaan. Rooman romahduksen syistä on käyty paljon keskustelua läpi historian [6, 7] . [5]

Battle of Alesia 52 BC
Battle of Alesia 52 BC | Total War: Rome 2 historical movie in cinematic Rome Vs Arverni.
[collapse]

Barbaarien invaasio

Sivistymättömät barbaarit ja sivistyneet roomalaiset elivät järkyttävässä elintasollisessa kuilussa. Nämä kansat kuitenkin jakoivat yhtenäisen monijumaluuden. Näiden kahden kansan välinen diplomaattinen suhde perustui siis vakaalle omana aikoinaan luodulle uskonnolliselle pohjalle.

Pakkaa sekoitti aikakausi, jossa Roomassa luodaan uusi testamentti. Barbaarien ei tarvitse luopua omasta raakalaismaisesta elämäntavastaan, jos he sydämessään ovat ympärileikattuja ja ottavat Jeesuksen herrakseen. Sama uskonto levittäytyy sekä Roomaan että myös barbaarien hallitsemille maille. [8]

Barbarian Invasion Lombardi Campaign, Part 2

Seuraavassa videossa näytetään, että miten taitavasti lombardit hoitavat äärimmäisen vaarallisen ja ylivoimaisen vandaalien hyökkäyssodan diplomaattisesti. [3]

R:TW Barbarian Invasion Lombardi Campaign, Part 2
[collapse]

Lombardit onnistuivat äärimmäisen taitavasti siirtymään kohti Rooman pääkaupunkia. Heillä oli Jeesuksen ristinaulinnassa käytetyistä rautanauloista tehty kruunu kuninkaalla [9]. [1]

Total War: Attila – Age of Charlemagne – Kingdom of The Lombards

Lombardien kuningaskunnan diplomatia perustui äärimmäisen taitavaan naimakauppaan. He loivat perustan keskiaikana tunnetulle feodalismille, jonka onnistumisesta voidaan olla montaa mieltä. Tämä sama konsepti lopulta johti myös tämän aikakauden loppuun liiallisen sisäsiittoisuuden takia [4]. Sitä ei olisi tapahtunut, jos olisi vanhan testamentin mukaan välttäen serkusten välisiä jälkeläisiä. [2]

REFERENSSIT

[1] Tuppu.fi: Keskiaika
[2] Tuppu.fi: The End of Monarchism
[3] Tuppu.fi: Lombardi
[4] Tuppu.fi: Suuri Pohjan sota
[5] Tuppu.fi: Nationalistinen häpeä
[6] Tuppu.fi: Rooma kaatui rahapulaan
[7] Tuppu.fi: Panem et Circences
[8] Tuppu.fi: Evankelium
[9] Britannica: Iron Crown of Lombardy