Suuri Pohjan sota

Suuri Pohjan sota on merkittävä osa Suomen historiaa, jonka vaikutus heijastuu vahvasti suomalaiseen väestöön. Suomi on ollut Ruotsin kuningaskunnan miehityksen alaisena 1700-luvun loppuun asti. [1, 4]

Video. Empire Total War | Sweden #1
Vuosi 1783 spoiler

Seuraavassa videossa kerrotaan vaihtoehtoisella historiankirjoituksella, jossa asiat olisivat voineet mennä todellista historiankirjoitusta paremmin diplomatian keinoin. Alussa Tanska on epäonnekseen liittoutunut Venäjän kanssa. Sen virheen seurauksena Tanska hävitetään maailmankartalta Islantia myöten.

Koomisin tilanne on ehkä se, että Preussi ei suostu Ruotsin kanssa rauhaan edes kahta provinssia vastaan. Ruotsi joutuu sen takia sotimaan Preussia vastaan, jonka jälkeen vasta Ruotsi pystyy hyökäämään Venäjälle.

Video. Ruotsi vs. Venäjä
[collapse]

Vaettu suomettumisen historia

Tämä on aikakausi, josta yllättävän vähän on opetettu koulussa. Suomalaiset eivät tunne Ruotsin kuningaskunnan kuninkaallisia, vaikka ovat kuuluneet vuosisatoja valtakuntaan. [3]

Suomalaiset eivät tunne suurta ylpeyttä siitä, että ovat sotineet Ruotsin kuningaskunnan puolesta Puolassa. Syynä on vain ollut järjetön sota Ruotsin ja muiden kuninkaallisten välillä. [2]

Suomettuneisuus spoiler
Video. Suomi sodassa.
[collapse]

Suomalaiset olisivat voineet jopa saavuttaa itsenäisyyden 1500-luvulla, jos virallinen eli Puolan kuningas olisi saanut hallittua Suomea. Suomalaiset kuitenkin ajautuivat sisällissotaan toisiaan vastaan. Ruotsin uusi kuningas armeijan ja kieroilun avulla ajoi suomalaiset sotaan keskenään. Suomi säilyi osana Ruotsin kuningaskuntaa, mutta suomalaisille talonpojille tuli mahdollisuus päästä osaksi Ruotsin armeijaa. [2, 3]

Sodan tausta

Suomessa ei tarpeeksi opeteta, että Suuren Pohjan sodan taustalla oli kuningaskunnan uuden kuninkaan nouseminen yksinvaltiaaksi eli diktaattoriksi.

Absoluuttisen vallan ottaminen tuo samalla myös absoluuttisen vastuun, johon harvasta on nuorella iällä. Tällöin voi kuunnella muiden neuvoja, mutta päätökset täytyy tehdä itsenäisesti. Silloin on täysin yksin, täydessä vastuussa.

”Kuningas Kaarle XI:n kuoltua vuonna 1697 Ruotsin hallitsijaksi nousi vasta 15-vuotias Kaarle XII.” [5]

Usein nuorella iällä ajatus voi olla yksiulotteinen; ihminen näkee asiat vain hyvän ja pahan akselilla. Mitä enemmän elää, niin sitä moninaisemmalta moraali tuntuu. Varmasti kuninkaan asemassa kokemusta kertyy nopeasti, mutta haastavaan poliittisessa tilanteessa voi olla vaikea johtaa suurvaltaa.

Todellisessa maailmassa Venäjällä on varmasti ’sata erilaista tapaa hävittää Suomi viikossa’-suunnitelmat, mutta niitä ei voida diplomaattista syistä käyttää. Koska tahansa moni maa voisi hävittää Suomen ydinaseelle 24 tunnin sisällä, jopa virallisesti ydinaseeton Israel.

”Naapurivaltiot näkivät tilaisuutensa revanssiin tulleen, ja Kaarle XII:n serkku, Saksin vaaliruhtinas ja 1697 Puolan kuninkaaksi valittu August II Väkevä ryhtyi suunnittelemaan Ruotsin Liivinmaan valtaamista.” [5]

Kun kyky diplomaattisesti ongelmien hoitamiseen ei onnistu, niin silloin helposti varaudutaan pahimpaan. Tämä siis johtaa totaaliseen sotaan siirtymiseen.

Ei välttämättä ymmärretä, että diplomaattinen tilanne on ollut parempi kuin 100 vuoteen aiemmin. Voimasuhteet ovat olleet erittäin edulliset omasta näkökulmasta. Vastapuolella on ollut paljon asioita, joita ei ole tiedetty. Vihollinen on paras opettaja.

”Ruotsalaiset olivat kuitenkin hankkeesta tietoisia, ja ryhtyivät välittömästi varustautumaan uutta sotaa varten; heti samana vuonna valtakunnassa kannettiin ylimääräinen varusteluvero, ja seuraavana vuonna toinen.” [5]

On täysin ymmärrettävää, että ulkovaltojen on pakko puuttua. Sota on tässä tilanteessa paras puolustus, jotta vältytään asekilvalta ja isommalta sodalta.

Jos Ruotsin kuningaskunta olisi saanut jatkaa asevarustelua pidempään, niin se olisi lisännyt valtavasti sotilaallisia jännitteitä. Toisaalta se olisi myös voinut johtaa Ruotsin kykyyn valloittaa ulkovaltojen maa-alueita lisää.

Sodan lopputuloksena tuli mm. Iso Viha Suomeen. Tämä on luonnollista, koska sodassa häviäjä maksaa. Suomalaisten sotaretki Puolaan ei ole asia, jota halutaan muistaa. Voittaja kirjoittaa historian.

REFERENSSIT

[1] Tuppu.fi: Lombardi
[2] Tuppu.fi: Mentality of Finnish Identity
[3] Tuppu.fi: The End of Monarchism
[4] Suuri Pohjan sota (1700 – 1721)
[5] Wiki: Suuri Pohjan sota

Fake Evidences

Sometimes people want to be in correct so strongly that they will use a fake evedence. When you check the evidences enough closely and critical way, then it’s oblivious that something is based for fake evidences. [1, 8]

Good fraud

Fraud is based for something real, but under the surface it’s fake. Criminals try to make people do something that is against them or someone else. [2]

Good fraud is based for a good fake proofs, something that is impossible to have any proofs against it. It’s impossible to proof logically that Gd does not exist. If something is NULL, then you cannot say anything logical about it, it’s undefined. [3]

The map have been painted with the color that have been recognized first time in the 1801. It’s a titanium dioxide mineral, switch have not been invented in the time when map is painted. It’s a common mineral in Italy. [1, 8]

Dark Medieval Times

I had a talk with the Persian/Iranian friend in Vaasa. She is amazed how short and small history Finland have. If the Persian history is around thousand pages, then Finnish history is around 20 pages. She is a humanist studying politics in Finland.

I have tried to explain that it’s quite similar with the other pats of the Europe. There is unbelievable low amount of the information from the dark medieval times. Maybe Catholic church have an information that no-one else knows, probably not.

Video. 15K Man Siege Battle: Jerusalem’s Final Stand

I must agree that the written history have been huge advantage for the cultures that have adopted it. Finnish culture would be amazing, but we don’t just have a lot of evidences. [4]

I tried explain that Finnish Language have huge amount of foreign words that aren’t use anymore in other Languages. Finnish people haven’t indented all these words alone? [5]

Finnish people must have cultural exchange with many languages. We have even Iranian Language based words like omena [6]. Have the Finnish people invented this word? Even she said that the Germanic people have believed to have a historical connection from thousands years. [4]

Crazy Man Discovered America

It’s just so hard to believe that America have been found for a mistake. Crazy Spanish man load some ships and tried to find a new sea route to India by a short cut thought Atlantic.

For mistake Columbus survived, and then come back to Spain. Even Columbus haven’t said in his times that he have discovered America. Other people later have said so. Politically this is very hard thing for Italia and some other countries. Even Nordic counties don’t agree that view.

But what we really can say if we don’t have any proofs against this view? But what it means that we have some proofs about something? Which one is in correct?

State that never existed

There is billions of books that explain foundation of Israel, the holy land from god to Jews. It’s the main evidence, but everyone don’t believe for it. Some people says it’s just a story. Some people thinks it’s 100 % – absolute true.

Image. The Exodus From Egypt.

Some countries like Persian Iran doesn’t recognize Israel. Persian is very old culture that have very old roots in the history. Also it have a very long written history, but they couldn’t recognize Israel. Even they believes in the same God, but don’t accept Israel as state. [7]

Everyone can have the own mind. Does people do they decision by the sense? Or just for a political perspective? Not for the right and justice? For me this is a very hard religious question.

Conclusion

That’s about successful hoax.

REFERENCES

[1] YaleNews: Analysis unlocks secret of the Vinland Map — it’s a fake
[2] Tuppu: Victim of Fraud
[3] Proof Wiki: Axiom of Empty Set
[4] Tuppu: Lombardi
[5] Tuppu: Finnish Language
[6] Wikinary: Omena
[7] WordPopulationReview: Countries That Recognize Israel 2021
[8] Mindat: Anatase

Tasa-arvo

Mitä on epätasa-arvoinen kohtelu? Onko se jotain hyvin inhimillistä? Onko ihmisillä kykyä empatiaan?

Seuraavassa videossa näytetään, että miten apinat reagoivat epätasa-arvoiseen palkitsemiseen. Ensimmäinen apina saa vain kurkkua, mutta toiselle apinoista annetaan rypäleitä.

video. Epätasa-arvoinen kohtelu.

Osaavatko ihmiset reagoida yhtä kehittyneesti epätasa-arvoon kuin kapusiiniapinat, vai onko se ominaisuus jalostunut meistä suomalaisista pois [1]? Mikä on ihmisten reaktio tähän apinoiden surulliseen ja väärään kohteluun?

Spoiler
Kuva. Kapusiiniapinat yhdessä.
[collapse]

”In controlled experiments it has been observed, in varying degrees, in capuchin monkeys, chimpanzees, macaques, marmosets, dogs, wolves, rats, crows and ravens. No evidence of the effect was found in tests with orangutans, owl monkeys, squirrel monkeys, tamarins, kea, and cleaner fish.” [2]

Spoiler
Video. Ihminen ja gorilla ovat sukua 4 – 6M vuoden takaa.
[collapse]

REFERENSSIT

[1] Tuppu.fi: Mentality of Finnish Identity
[2] Wiki: Inequity aversion in animals

Big Blue

IBM eli Big Blue on yksi tietotekniikan merkittävimmistä yrityksistä ellei kaikista merkittävin. IBM:n historia alkaa aivan tietotekniikan alusta, mutta IBM:n on yhä yksi suurimmista alan yrityksistä. IBM:n asema oli heikoimmillaan mikrotietokoneiden alkuaikoina, mutta muuten se on aina ollut merkittävä, onnistunut ja hyvämainen yritys.

COBOL

IBM on kehittänyt valtavasti erittäin merkittäviä tietotekniikan teknologioita, joista iso osa on pitänyt asemansa näihin päiviin asti. Yhtään ei voi väheksyä sellaisia asioita kuin SQL, joka on yhä kaikista merkittävin tietokantojen ohjelmointikieli.

IBM kehitti korkeantason ohjelmointikieli COBOL:in, jonka ideana oli olla mahdollisimman ihmisläheinen ohjelmointikieli. Se siis poikkeaa suunnitteluperustaltaan valtavasti sellaisesta ohjelmointikielestä kuin C-kieli, joka on mahdollisimman laiteläheinen ohjelmointikieli [4]. Näiden välissä on FORTRAN, jonka vaikutteita voi huomata COBOL:sta. COBOL itsessään on kehitetty FLOW-MATIC -ohjelmointikielen pohjalta, kun taas FORTAN pohjautuu Speedcoding-ohjelmointikieleen, joka on ensimmäinen korkean tason ohjelmointikieli.

Kuva. COBOL.

COBOL:in maine on ollut erittäin surkea viimeisten vuosikymmenien aikana. Oikeastaan vasta viimeisien vuosien aikaan COBOL on saavuttanut uutta kehitystä. Nykyään ymmärretään, että COBOL on yhä merkittävä ohjelmointikieli. [2]

Video. Introduction to COBOL programming language.

Mitä edellisestä videosta parhaiten jää esille. Mielestäni merkittävää on se, että COBOL yhä pyörittää maailman merkittävimpiä luottokorttijärjestelmiä. COBOL on erittäin luotettava ohjelmointikieli, jonka päällä järjestelmät toimivat vakaasti. IBM on aloittanut COBOL-ohjelmoinnin opettamisen uudelleen vuonna 2020 [1].

spoiler

Perinteinen kysymys on, että mikä ohjelmointikieli on paras. Ainakin seuraava video osoittaa, että kymmenen suosituimman ohjelmointikielen asema vaihtelee hyvin paljon ajan suhteen. Joskus Suomipelit.com -foorumilla kuulin, että joku oli työkseen ohjelmoinut kymmentä eri ohjelmointikieltä. Se oli vuosituhannen vaihteen vastaus, kun joku kysyin, että mitä ohjelmoinintikieltä kannattaa opetella ensimmäiseksi ohjelmointikieleksi. Ensimmäinen opeteltava ohjelmointikieli on vaikein, sen jälkeen niitä oppii helpommin.

Video. Suosituimmat ohjelmointikielet 1965-2019.

Itse näkisin, että ohjelmointikielen syntaksi itsessään on melko turha asia vertailla. Paljon enemmän merkitsee, että mitä kirjastoja ja muuta vastaava ohjelmointikielessä on. Käytännössä tarkoitan, että mitä asioita ohjelmointikieli tukee. Joskus voi olla hyvä, että ohjelmointikieli on matalan tason ohjelmointikieli, jossa on mahdollisimman vähän ylimääräistä. Kuten edellisestä videosta voi huomata, niin Internet on muuttanut hyvin paljon käytettyjen ohjelmointikielten asemaa.

[collapse]

Mainframe

IBM on uudistanut isoajokoneensa eli Mainframet uudella Z-sarjalla. Yhteen isoajokoneeseen sopii 2 miljoonaa konttia, joissa jokaisessa voidaan ajaa omaa mikroserviceä eli ohjelmaansa. [3]

Video. IBM Mainframe.

Seuraavassa videossa voi nähdä, että minkälaisia ovat olleet aiemmat Main Frame -tietokoneet. Nämä ovat huoneen kokoisia tietokoneita, jotka ovat aivan erilaisia kuin vuosituhanteen vaihteessa olleiden vuosien mikrotietokoneiden kultakaudella.

Video. IBM 1401 Mainframe runs ”Edith”
Minitietokone spoiler

Minitietokone on tietokone, joka on huomattavasti pienempi kuin huoneen kokoinen IBM:n Mainframe-tietokone. PDP-8 oli ensimmäinen tietokone, jota on kutsuttu minitietokoneeksi. Minitietokone on käytännössä jääkaapin kokoinen tietokone, kun taas ”täysikokoinen/normaali” tietokone on huoneen kokoinen. Nämä käsitteet ovat nykyään jo vanhentuneita, mutta vanhoista tietokoneista puhuttaessa ne ovat yhä valideja. PDP-8 on Digital Equipment Corporation -yrityksen valmistama tietokone.

”And if I transported you back to 1966 and showed you how to write and edit PDP-8 code by punching paper tape on a 10 character per second teletype, you might need 24 hours to recover from the disappointment. But then you would be able to write the code. The code just hasn’t changed that much.” [5]

[collapse]
Video. IBM 360 Mainframe

IBM on yhä vakuuttunut, että huoneen kokoiset tietokoneet ovat tulevaisuutta. IBM ei voi luottaa siihen että mikrototokoneet olisivat tulevaisuuden juttu.

Video. IBM Mainframe Games

Minulla on tällä hetkellä nykyisessä työpaikassani DL Softwarella työkaverina Jorma, joka on toiminut pitkään COBOL-ohjelmoijana. Me työskentelemme tällä hetkellä yhdessä Delphi-kehityksessä. Jorma sanoi, että COBOL on legacya ei Delphi (”Object Pascal”).

1930 Teletype using as Linux Terminal spoiler
Video. Using a 1930 Teletype as a Linux Terminal
[collapse]

REFERENSSIT

[1] IBM: COBOL cource
[2] Tuppu.fi: osaajapula COBOL-koodareista
[3] IBM: Z
[4] Tuppu.fi: C-kielen ihanuus
[5] Tuppu.fi: Rakkaudesta koodiin

Mustikkapiirakka

Päätin tehdä elämäni ensimmäisen mustikkapiirakan. Tein sein gluteenittomana, korvasin vehnäjauhot gluteenittomilla (kaura-) jauhoilla. Olen aiemmin tehnyt omenapiirakoita, mutta tällä kertaa tein mustikkapiirakan. Löysin verkosta erinomaisen ohjeen, jonka pohjalta tein oman mustikkapiirakan [1].

Hyvät raaka-aineet

Piirakan tekeminen alkaa hyvistä metsästä kerätyistä mustikoista, mustikkapiirakkaan tarvitaan hieman vajaa 1 kg mustikkaa. Syksyllä tätä mustikkaa on ollut varsin hyvin lähimetsissä. Jos metsämustikkaa ei ole saatavilla, niin pensasmustikka käy myös erinomaisesti.

Piirakkapohja

Lisäksi pohjaan tarvitaan voita, gluteenitonta jauhoa tai vaihtoehtoisesti vehnäjauhoa ja sokeria. Itse käytin myös hieman etikkaa. Näiden pohjalta saa varsin hyvän pohjan.

Ensimmäinen vai on ottaa jääkaapista voita. Eurooppalainen voi kelpaa okein hyvin. Jos pilkkoo 50 % enemmän voita kuin seuraavassa kuvassa on, niin se on sopiva määrä.

Kuva piirakkataininan voi.

Voi tulee pilkkoa kuutioihin. Tämän jälkeen kippoon laitetaan jauhot kippoon. Kolme kupillista on riittävästi. Sekaan lisätään pari lusikallista sokeria.

Kuva. piirakkapohjan jauhot.

Jauhoijen sekaan lisätään voita. Samalla kun voita lisätään, niin taikinaa sekoitetaan. Kun taikinasta tulee tahnamaista, niin sen jälkeen taikina on valmista. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että jauhot ovat sekoittuneet voihin, ei enempää. Lopuksi taikinan päälle lurautetaan pieni määrä viinietikkaa, vähän. Ylimääräisen etikan voi kaataa pois kulhosta.

Kuva. piirakkataikina sekoituksessa.

Jos haluat päästä helpolla, niin kaupasta saa valmista piirakkapohjataikinaa. Sen tulee olla makeille piirakoille sopivaa. Piirakkataikinan tekeminen ei kuitenkaan ole erityisen vaikeaa.

Kun taikina on valmista, niin seuraava vaihe on tehdä vuokaan pohja. Sen tulee tulle seuraavanlaiseksi. Itse laitoin hieman kookosöljyä vuokaan, jonka päälle leivitin taikinan.

Kuva 1. Piirakkapohja vuoassa.

Tämä osa piirakkaa on valmiina. Tämän lisäksi piirakkataikinaa tarvitaan myös piirakan kannen tekemiseen, joten jos se on loppunut, niin tee hieman lisää. Itselläni voi loppui kesken, joten käytin kookoöljyä voi sijasta. Se teki taikinasta liisterimäistä, mutta maku oli hyvä.

Mustikkatäyte

Kun pohja on valmis ja se on vuoassa, niin seuraava askel on piirakan täytteen tekeminen. Se tapahtuu niin, että lisätään kippoon vajaa kilo mustikkaa, jonka sekaan vajaa kupillinen sokeria, neljännes kupillinen maisselitärkkelystä, ripaus kanelia, ripaus suolaa, raastettua situunankuorta jne.

Itse jätin lisäämättä maissitärkkelyksen / perunajauhon, koska sokeri oli hillosokeria, joka pitää täytteen kassassa. Se myös toimi, täyte ei levinnyt valmiista piirakasta leikkamisen aikana.

Tämän jälkeen tämä sekoitus kaadetaan vuokaan täytteeksi. Lopputuloksen pitäisi näyttää seuraavanlaiselta.

Kuva. Mustikkapiiraka täytten lisäyksen jälkeen.

Itseltäni jäi, mutta voin suositella lisämään muutaman voinokaretta täytteen päälle. Se luo hyvää makua myös täytteeseen.

Tässä vaiheessa piirakka näyttää jo hyvin herkulliselta. Olemme jo hyvässä vaiheessa piirakan tekoa!

Piirakan pinta

Piirakan yläosa, miksi sitä sanotaankin, niin tulee seuraavaksi. Se on vastaavanlainen kuin piirakkapohja, siinä käytetään samaa taikinaa. Itselläni loppui voi kesken, joten tein lisää taikinaa kookosöljyllä.

Taikina tulee levittää tavalla tai toisella piirakan täytteen päälle. Näin piirakasta tulee suljettu. Sen johdosta piirakkaan tulee tehdä hieman reikiä pintaan, jotta se pysyy kasassa.

Kuva. Piirakan kuori valmis.

Kun piirakan kuori on tehty, niin seuraava osa on levitellä kananmunan keltuista piirakan päälle. Se antaa kauniin ruskean värin piirakalle.

Piirakka uunissa

Viimeisin vaihe on piirakan paistaminen. Se tapahtuu 200 asteessa tunnin ajan. Kun piirakan täyte pursuaa ja väri on ruskea pinnasta, niin piirakka on valmis.

Kuva. Piirakka uunissa.

On hyvä antaa piirakan jäähty 2 – 3 tuntia ennen nauttimista. Se tuo maut paljon paremmin esille.

Lopputulos

Mustikkapiirakka onnistui yllättävän hyvin, vaikka joitain pieni ongelmia piirakan valmistamisen yhteydessä ilmeni. Piirakka on sen takia hyvä ruoka, että siinä epäonnistuminen ei ole helppoa. Vaikka piirakka epäonnistuisi, niin silti siitä tulee hyvää. 😋

Kuva. Mustikkapiirakka valmiina.

Lopuksi valmistunutta piirakkaa oli erittäin mukava syödä ja tarjoa kavereillee. Varmasti tulen tekemään uutta piirakkaa myös jatkossa, minulla on 10 kg mustikkaa pakastimessa.

REFERENSSIT
[1] Inspired Taste: Easy Homemade Blueberry Pie

Deittisovellukset

Tinderi ja muut deittisovellukset ovat tätä aikaa. Todella monet käyttävät niitä aktiivisesti. Sieltä voi löytää paljon helpommin uusia kavereita kuin monesta muusta paikasta.

Leisure Suit Larry 6

Seuraava 1993 vuoden pelin opit ovat todella tarpeellisia naisten kanssa tekemisissä ollessa. Kyseisessä pelissä kääpiökokoinen 1970-luvun diskopukuun pukeutuneen päähenkilön avulla opetetaan, että miten naisten kanssa voi tulla toimeen. Kuudessa versiossa Larry pääsee (joutuu) feministiseen terveyskylpylään hävittyään Napakympissä. Ongelmat alkavat heti kun Larry pyytää thaimaalaisen kodinhoitajan erikoispalveluita.

Video. LEISURE SUIT LARRY 6 Adventure Game Gameplay Walkthrough – No Commentary Playthrough.
naisen logiikka sopiler
kuva. Naisten logiikka
[collapse]
spoiler

Edellisestä pelistä on tehty lukuisia versioita vuosikymmenien aikana. Seuraavassa videossa tärkeimmät. Ainoastaan 1981 versio Apple 2 tietokoneelle puuttuu. kyseisen tekstiseikkailun juoni on sama kuin Larry-sarjan ensimmäisessä pelissä [1].

Video. LSL-pelisarjan versiot kolmelta vuosikymmeneltä.

Leisure Suit Larry:n ääninäyttelijänä on Jan Rabson [6]. Hän on myös näytellyt muissa rooleissa, kuten seuraavissa videoissa. Monet naisäänet ovat tuttuja lukuisista hyvin suosituista lastenohjelmista, kuten esimerkiksi South Parkista [6].

Video. Jan Rabson as Rod Serling on ”Just The Ten Of Us”.
Video. Jan Rabson in ”One Day At a Time”.
Video. Jan Rabson is the voice of Tuber.

Tässä kolmannessa versiossa on jo hyvät MIDI-musiikit. Luonnollisesti pelissä on myös paljon kauniita naisia.

Video. LSL3
Kuva. Softporn Adventure -tekstiseikkailupeli vuodelta 1981 [1]
Video. SoftPorn Adventure Longplay
[collapse]

Johtopäätös

Olen tullut siihen johtopäätökseen, että kaikista tärkeintä on hyvä itsetunto. Kun on sinut itsensä kanssa ja hyväksyy muiden heikkoudet ja vahvuudet, niin on valmis keskustelemaan naisten kanssa. Sen jälkeen voi löytää uusia kavereita elämäänsä.

Leisure Suit Larry on ehkä paras ohjelma, joka opettaa sosiaalisia taitoja. Tinderi on oma pelinsä, jossa on oma VR-maailmansa. Se poikkeaa merkittävästi täysin virtuaalisista peleistä. Ehkä fluidin älykkyyden avulla myös Tinder-pelissä pärjää, jos on pelannut Leisure Suit Larryt läpi. Osaa esimerkiksi tilata Tequila Sunrisen baaritiskillä; tequilaa, appelsiinimehua ja granadinisiirappia sisältävän drinkin [2, 3]. Leidille King Alphonse [4, 8].

Ylipäätänsä on hyvä oivaltaa, että tietyt asiat eivät muutu. Osa asioista muuttuu, mutta ei kaikki. Historia toistaa itseään, mutta ei koskaan täysin samalla tavalla. Ei ne Hollywoodin sukupolven takaiset kikat oo niin huonoja; Kauniit ja Rohkeat sekä BayWatch oli kova sana silloin. Itsehän olen aikalailla legacykoodari, ohjelmoin Delphiä työkseni [5].

REFERENSSIT

[1] MobyGames: Softporn Adventures
[2] Drinkki.fi: Tequila Sunrise
[3] Kotiliesi.fi: Tequila Sunrise
[4] Crystal Mixer: King Alphonse Recipe
[5] Jyväskylän yliopisto: Delphi-pikakurssi
[6] Behind the Voice Actors: LSL6
[7] Tuppu.fi: Työelämä – Paskaa mutta elämän sisältö
[8] Intoxicologist: King Alphonse and Angel’s Tip

QWERTY

Disclaimer spoiler

Artikkeli saattaa sisältää hieman kirjoitusvihreitä, mutta se kuuluu asiaan.

[collapse]

QWERTY-näppäimistö on asia, jonka varmasti useimmat ovat elämänsä aikana kohdanneet. Kyseessä on standardi, jonka jokainen opettelee jossain vaiheessa elämäänsä. Iso osa elämästä kuluu tämän standardin parissa, minä kirjoitan tällä hetkellä tämän standarin avulla blogiini artikkelia.

Sukupolvien takainen virhe

On hyvä mennä asioiden alkulähteille, jotta voi ymmärtää nykyistä tilannetta. QWERTY:n tapauksessa tämä on erittäin hyvä tapa miettiä, että miksi me kaikki elämme tämän standardin parissa.

Historia ulottuu vähintään seuraavan kuvan mukaiseen patenttiin, joka on vuodelta 1878. Kirjoituskoneen näppäimistössä ei ollut numeroita 1 ja 2, koska ne voitiin korvata näppäimillä I ja O. M-kirjain on nyttemmin alemmalla rivillä kuin patentissa olevassa näppäinasettelussa. Muuten näppäimistö on hyvin samanlainen kuin nykyisessä QWERTY-näppäimistössä. Näin kaikki välttämättömät merkit saatiin toimimaan koneistossa, jolloin QWERTY-kirjoituskone saatiin tuotantoon.

Kuva 1. QWERTY-näppäimistön patentti vuodelta 1878.

Näppäimistöä on ajan myötä kehitetty. On esimerkiksi Shift-näppäin, joka siirtää iskureiden ja näppäinten välisiä mekanismeja näppäimistössä. Se mahdollistaa isojen ja pienien kirjainten käyttämisen samalla näppäimistöllä. Paljon muutakin kehitystä on tullut, kuten esimerkiksi eri kielialueille sopivat näppäimet. Näppäimistössä voidaan nähdä tietynlaista tiedollista kerrostumaa, joka perityy laaja-alaisesti koko tietotekniikaan.

Huonoin mahdollinen standardi

QWERTY-näppäimistö on yksi huonoimmista mahdollisista näppäinasetteluista, joka oli mahdollista valita. Tämän takia tätä näppäinasettelua on tutkittu erittäin paljon. Tästä on tullut jopa kouluesimerkki standardista, joka on surkeaudestaan huolimatta tullut standardiksi. Jopa itse valmistaja yritti hävittää tämän asetelman paremmalla näppäinasettelulla, mutta ei itse siihen kyennyt [13].

Video. Kirjoitusmtari.

Ihmiset ovat oppinete käyttämään tätä standardia, joten he eivät mistään hinnasta suostu vaihtamaan parempaan standardiin. Kyse ei missään nimessä ole tekninen ongelma, näppäimet voidaan aivan hyvin asettaa toiseen järjestykseen. Tähän on ollut monesti erittäin hyvä mahdollisuus, esimekiksi kotitietokoneiden yhteydessä. Silti tämä äärimmäisen surkea standardi on opettu käyttöön.

Kaikki asiantuntijat ovat hyvin yksimielisiä siitä, että QWERTY on aivan surkea standardi. Silti kaikki haluavat käyttää tätä yhtä maailman huonointa standardia, jopa minä itse. Jollain toisella standardilla minä olisin selvinnyt valtavasti vähemmillä kirjoitusvirheillä. Etenkin kymmensormijärjestelmän oppiminen johtaa hirveään määrää kirjoitusvirheitä, tätä kirjoitustapaa ei ole keksitty silloin kuin QWERTY (lausutaan: ngggkhhver´thyy) tuli markkinoille.

Miksi näin?

Standardin taustalla on tilanne, jossa kukaan ei todennäköisesti ole tajunnut, että miten kauaskantoinen päätös on tehty. Ihmiset vain kuvittelevat, että mystisessä QWERTY:ssä voisi olla jotain hyvää. Näin ei vain ole, ABC-asettelu olisi paljon järkevämpi. Se olisi valtavasti helpompi oppia, sopisi erilaisille kielille yhtäläisesti. QWERTY tavallaan syjäytti vuosituhansia vanhan aakkosten järjestyksen. QWERTY voi jopa muomata ihmiskunnan evoluutiota, kun ihmisten täytyy sopetutua standardin säähnötihin [11].

Todennäköisimpänä syynä tälle näppäimistölle pidetään sitä, että luotettava kirjoituskone oli mahdollista toteuttaa sijoittamalla napit mahdollisimman epäloogiseen järjestyksessä. Näppäimet ladottiin siihen järjestykseen, että surkealaatuinen kone saatiin toimaan [12, 19]. Rinnakkain monen napin painamiseta johtuvasta koneiston jumittumisen takia näppäimistöstä piti tehdä mahdollisimman hidas kirjoittaa, etenkin tekniikan rajoitteisiin tottumattomalle. Suunnitteluperuste on siis täysin vastoin myöhemmän ajan tarvetta. Tämän seurauksena tämä standardi olisi tullut; se oli kaikessa surkeudessaan riittävän toimiva konsepti.

”… and THERE WERE NOTES IN ALL THE MARGINS. ON EVERY PAGE OF THE SPEC. HE HAD READ THE WHOLE GODDAMNED THING AND WRITTEN NOTES IN THE MARGINS.” -Joel [7, 12, 17, 18, 19, 20]

”Later I had it explained to me. “Bill doesn’t really want to review your spec, he just wants to make sure you’ve got it under control. His standard M.O. is to ask harder and harder questions until you admit that you don’t know, and then he can yell at you for being unprepared.” -Joel [12, 19]

Lotus avoided thousands functions: ”“Lotus had to fit in 640K. That’s not a lot of memory. If you ignore 1900, you can figure out if a given year is a leap year just by looking to see if the rightmost two bits are zero.”” [12, 19]

4K BASIC spoiler

”Is Basic going to have the same functions? Will they all work the same way?”” [12]

Kuva. 4K Basicin lähdekoodit, Gatesin Billi koodaillut
4k Basic
[collapse]
Kuva. Pieni askel ihmiselle, suuri askel ihmiskunnalle.

Myös epäillään, että teksti TYPEWRITE on helppo kirjoittaa osaamattoman kirjoittajan käsissä. Standardi on siis ollut markkinallisessa mielessä valtava menestys. Esimerkiksi Mikkisoftan entinen toimitusjohtaja ja perustaja Bill Gates kertoo tästä standardista kirjassaan Valtatie Tulevaisuuteen [14]. Samassa kirjassaan hän kertoo myös GIF-standadrdista, joka on varsin rajoittunut ja äärimmäisen heikkolaatuinen ja tehoton merkkijonojen toistuvuuteen perustuva videokuvan pakkausstandardi [2, 5].

GIF-pakattu video. [2]

5. Marraskuuta 1999 päätettiin, että kaikki GIF-tiedotot taltidoiaan hsitorlliseen arkistoon. Kuten edellinen video osoittaa, niin GIF on yhä meidän keskuudessamme. [2]

Ihmiskunnan tuska

Kaiken tämän jälkeen sukupolvi toisensa jälkeen on joutunut opettelemaan kirjoittamaan tällä hirveällä kirjoitusjärjestelmällä. Valtava määrä mielipahaa on seurannut siitä, että kaikkien täytyy kärsiä tämän standardin kanssa.

Tämä kaiken jäljeen ei voi kuin hämmästellä, että miten kaikki asiat ovat voineet mennä näin huonosti. Toivo ihmisyydestä on kadonnut. Maailma on sairas paikka elää. Toiset tekevät toinen toistaan huonompia teknisä stanradia ja järjestelmiä maan päälle jäävien ihmisten kiusaksi. Toinen toistaan surkeampia ihmistiä tuskailemaan näiden järkyttävän surkeiden standardien ja systeemien keskelle.

Postal Dude spoiler
Video. Postal Brain Damaged
Video. Postal 4

[15]

[collapse]

Läheskään aina ei oikea ja paras ole se asia, joka voittaa. Todella usein historia on todistanut, että asia on aivan päinvastoin. Maailmaa hallitsevat psykopaattiset jräjestelmät ja ihmiset. Miksi näin on, miksi ihmiset haluvat tällaista? Haluaako ihmiset näin otdistaa omaa paremmuuttaan, vai haluaako ihmiset vain leipää ja sirkushuveja? [10]

Yhtenvetspoiler

Toivottavasti surkea standardi teki tehtävänsä. Toivottavasti teksti oli ymmärrettävää. Jos ei ollut, niin toivottavasti vika ei ole tekninen. Jos oli, niin voi kokeilla lukea uudestaan hittamin ajatuseksella läpi. Elämä ei ole mikään lukikilailu, kuten Hitler luuli.

[collapse]

LÄHTEET

[1] Forbes: Why Was The QWERTY Keyboard Layout Invented?
[2] Popular Mechanics: THE GIF IS DEAD. LONG LIVE THE GIF.
[5] LZW and GIF explained
[6] GeekNack: Bill Gates — Leadership Style & Principles
[7] CQ: Young Bill Gates Was an Angry Office Bully
[10] Tuppu.fi: Panem et Circenses
[11] Genetic Cars HTML5
[12] Joel on Software: My First BillG Review
[13] Geeks for geeks: QWERTY – Best or Worst Keyboard Layout
[14] Tuppu.fi: Hengilöesitettelyssä Bill Gates
[15] Africa Guide
[16] Wiki: Format War
[17] Wiki: Epoch
[18] Wiki: List of non-standard dates
[19] Wiki: Bug Compatibility
[20] Bill & Melinda Gates Foundation

Backup II

Olin jo täysin varma, että minun OVH-palvelimeni on mennyt lopullisesti. Yllättäen sain seuraavan viestin OVH:n kautta. He ovat sittenkin saaneet palautettua minun virtuaalisen palvelimeni. Tämä oli varsin iloinen uutinen, aiemman palvelimen menettäminen pysyvästi olisi ollut ikävä asia. [1]

Kuva 1. Palvelemeni on sittenkin saatu palautettua.

En tiedä, että mistä he ovat varmuuskopion kaivaneet. Hieno juttu, että heillä on ollut kuitenkin mahdollisuus palauttaa sivuni täydellisesti palaneesta palvelimesta. Varmuuskopiointi ei kuulunut palveluun oletuksena, joten sinällään tämä oli tietynlainen ekstrapalvelu. Veloitus on lopetettu kaikkien palvelinkeskuksessa olevien palveluiden osalta.

PORTFOLIO

Itse olin erityisen surullinen siitä, että oma portfolioni olisi kadonnut ikuisiksi ajoiksi. Vaikka siinä ei sinällään mitään hirveän merkittävää ole, niin itselleni se on tärkeä sivusto. Siellä on minun tekemiäni pelejä jne. [2]

Oli hirveää oivaltaa, että minulla ei ollut yhtäkään varmuuskopiota portfoliostani. Kopioita on ollut, mutta ajan saatossa ne ovat menneet menojaan. Olen formatoinut kiintolevyjä, vaihtanut USB-tikkuja ja vaihtanut tietokoneita.

Olen kuvitellut, että pilvipalvelut olisivat varma tapa varmuuskopioida tietoja. Tämä luulo ei kuitenkaan pidä paikkaansa, vaan myös pilvipalveluista voi tieto kadota. Ei ole mikään itsestään selvyys, että pilvipalveluihin laitettu tieto säilyisi ikuisesti tallessa.

Tilasin ulkomailta kiintolevyjen lukemiseen sopivan laitteen [4]. Muistelin, että olen epäonnistuneesti yrittänyt yhdistää kaksi levyosiota, jolla kadonneita tietoja voisi olla. Tietyillä työkaluilla voi hakea tiedostoja, vaikka levyjärjestelmä on rikki tai kiintolevy on formatoitu [3].

Yritin myös palauttaa sivustoa WebArchiven kautta, kuten erittäin hyvä kaverini Masi Kajander suosittelisi [5]. Itse yritin myös Googlen kautta, mutta Googlen välimuistista sivut ehtivät katoamaan.

LÄHTEET

[1] Tuppu.fi: backup
[2] Tuomasliikala.fi: Portfolio
[3] CleverFiles: 3 steps to Recover Hard Disk
[4] eBay: SATA/IDE Drive to USB 2.0 Adapter Cable
[5] WebArchive: Portfolio | Tuomas Liikala

Ketterä blogi