Korona-ajan pojat

Meillä Suomessa on uudet kuntavaalit sunnuntaina 18.4.2021. Edelliset kuntavaalit olivat vuonna 2017 eli neljä vuotta sitten. Itse osallistuin edellisiin kuntavaaleihin, jolloin olin Vihreiden ehdokkaana Seinäjoella [1]. Koen, että taas tänä vuonna on aihetta osallistua uudestaan kuntavaaleihin.

Uusi normaali

Tulemme tämän kertaisissa kuntavaaleissa käymään vaalit koronan keskellä, joka heijastuu monella tavalla epäsuorasti kampanjointiin. Koronan seurauksena koko maailma yhdessä vaatii ratkaisuja tämän hetkiseen tilanteeseen, jota ei varmasti kukaan olisi osannut ennustaa vuosi sitten. Onneksi omaan elämääni tämä ei ole vielä vaikuttanut juuri mitenkään, mutta ymmärrän muita.

Asioilla on kuitenkin kaksi puolta. Sen lisäksi, että me kohtaamme tämän ongelman, niin samalla saamme uusia mahdollisuuksia. Näihin mahdollisuuksiin tulee tarttua, samalla kun lievennämme ongelmia. Meillä on siis mahdollisuutta kääntää asia voitoksi, ei vain torjuntavoitoksi. Nyt ihmiset tiedostavat ongelman, joten perustavanlaatuisten muutoksien ajaminen läpi on helpompaa kuin pitkään aikaan.

Unohdetut pojat

Usein poikien odotetaan selvityvän kuin aikuiset tilanteesta, joka on jopa aikuisille haastava. Tätä virhettä ei mielestäni tulisi tehdä tässä tilanteessa, vaan ymmärtää sellaisen ajattelun haitallisuuden jopa yleisen edun nimissä. Itsekin olen kärsinyt mielenterveysongelmista [8]. Kun olin 13 vuotias, niin veljeni hirtti itsensä. Vuotta aikaisemmin isoisäni kuoli, vuosi itsemurhan jälkeen oma isoäitini kuoli. Veljen kuolema oli traaginen tapahtuma, isovanhemmat kuolivat luonnollisesti. Suomalaisella yhteiskunnalla ei ollut tarjota minkäänlaista apua tai tukea minulle.

Lasten ja etenkin poikien asia on minun osaltani keskeinen vaaliteema, jota pyrin korostamaan. Pojat jäävät usein pimeään kulmaan, eivätkä näy kuin vasta pidemmän aikavälin päästä. Oman ikäluokkani unohdetut suomalaisen yhteiskunnan pojat ja miehet ovat näkyneet negatiivisesti mediassa tämän vuosituhannen alkuvuosina, onneksi ovat näkyneet edes silloin. [7]

Suomalaisen yhteiskunnan tulisi olla sellainen, että vaikka kenellä vain olisi oma käsiase, niin sen käytölle ei olisi tarvetta. Eikä myöskään itse tehdyille naulapommeille, joissa on kotitekoinen lannoiteräjähde. Sellainen oli Myyrmannin itsemurhaiskussa, jossa 19 vuotias mies Gerdt aiheutti suurta tuhoa. Kyse on vain jäävuoren huipusta, mutta näkyvä sellainen – kuvastaen hyvin poikien ja nuorten miesten ongelmaa ja riittämätömyyttä yhteiskunnassamme. [5]

Mielenterveyshoidossa tulisi siirtyä kohti lääkkeettömiä hoitomuotoja, kuten esimerkiksi psykoanalyysiin ja psykoterapiaan. Itse olen vahvasti sitä mieltä, että mielenterveyshoidon tulisi lähteä potilaasta itsestään. Liikaa painotetaan ulkoisen tarkkailijan näkemystä hoidon etenemisessä, kuten psykiatrin havaintoja ulkoisesta käytöksestä. Hoidon etenemisen arviointi pitäisi tulla potilaalta itseltään, potilas saisi itse pisteyttää oman vointinsa. Joskus potilaalta voisi kysyä: Miten voit?

Kohti kestävää kehitystä

Energiapoliittisesti tilanne etenee parempaan suuntaan. Tuulivoiman osuus on kasvanut kymmeneen prosenttiin sähköntuotannosta. Tuulivoimasta on tullut kannattava ja jopa paras sähköntuotannon muoto Suomessa. Se kasvaisi jopa yli 70 %:iin, jos kaikki suunnitellut tuulivoimahankkeet toteutettaisiin. [3]

Moni on etenkin Seinäjoen alueella hyvin huolissaan turvetuotannosta. Tuulivoima ja turvevoima eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan toisiaan tukevia sähkötuotannon muotoja. Tuulivoima leikkaa suoraan ulkomaisen energian osuutta. Lisäksi tuulivoima tuo vuokratuloja, ollen jopa erinomainen vuokranmaksaja harvaan asutuilla alueilla. Tuulivoiman rakennus- ja ylläpidossa tulee pitää mielessä koko tuotantoketjun kotimaisuusaste.

Itse olen erittäin iloinen, että Haukinevalle on tulossa uusi aktiivihiililaitos [2]. Se tuo uutta työllisyyttä alueelle, jonka elinkeinotilanne on heikolla mallilla. Miksi teollisuus Seinäjoen alueella ei voisi olla esimerkiksi tuulivomaloiden valmistusta [4]? Seinäjoen alueella on hyvin vahva metalliteollisuuden osaaminen ja yrittäjähenki. Mitä puuttuu?

Asun Tampereella kaupungin keskustassa, jossa on sellutehdas. Toivoisin joskus näkeväni päivän, jolloin kyseinen piipusta nouseva hiilidioksidi otettaisiin talteen ja käytettäisiin polttoaineen valmistukseen. Silloin suomalainen selluteollisuus siirtyisi hiilineutriauliudesta hiilinegatiiviseksi eli kohti kiertotaloutta. Se korvaisi esimerkiksi tieliikenteen fossiilisia polttonesteitä, joiden korvaaminen muilla uusiutuvilla energiamuodoilla on erittäin haastavaa. [6, 9]

REFERENSSIT

[1] Tuppu.fi: Kuntavaalit 2017
[2] Seinäjokinen: Vapo Oy:n Seinäjoen Haukinevan aktiivihiililaitokselle ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa
[3] SalkunRakentaja: Tuulivoiman osuus kasvamassa yli 70 prosenttiin Suomen sähkönkulutuksesta
[4] Fonecta: Tuulivoima + Seinäjoki
[5] YLE: Myyrmannissa räjähtänyt pommi tappoi seitsemän ihmistä vuonna 2002
[6] MustRead: Teknologia hiilidioksidin talteenottoon on jo olemassa, mutta tuleeko siitä kannattavaa?
[7] Tuppu.fi: Oman ikäluokan miehet
[8] Tuppu.fi: Yksinäisyys
[9] Tuppu.fi: Ilmasta öljyä

WEB camera

Testing the new web camera. Also I’m telling about the most important western philosophy.

Video. Testing the new Web Camera. [1, 2, 4]

Pray

”Deterministic theories throughout the history of philosophy have sprung from diverse and sometimes overlapping motives and considerations. The opposite of determinism is some kind of indeterminism (otherwise called nondeterminism) or randomness. Determinism is often contrasted with free will.” [4]

Video. Pray.[3]

Study

Video. beginning for studies.

As a curiosity I have the ’<BR/>’ shirt. Br comes from the word break without vowels. Hypertext markup documents have a great questions in standardization. It is the magic that is included on a text document by pressing Enter from your keyboard. [5]

REFERENCES

[1] Tuppu.fi: successfulness of technoscience
[2] Newton’s Principia
[3] Wiki: Dualism
[4] Wiki; Determinism
[5] StackOverflow: HTML 5: Is it <br>, <br/>, or <br />?

Victim of Fraud

+358 6 36269187

Good I had this unused computer on the corner of my house. Just a typical day in my life. Sorry, but couldn’t show a screen recording. I was just so sleepy, and depressed for everything happening in my tired life. Thanks for the tech support. [2]

Helpdesk calling from the phone number +358 6 36269187 in AM.
Bible spoiler
Image. Bible.
[collapse]
The Druggist of Auschwitz spoiler

There was the criminals in German, they stolen 300 billion euros (in the currency of the year 2020) and murdered more than 1 million civilians. They were working for the Government. This is a good example of the human history. No one couldn’t understand that something like this could happen in any where else country than in Russia. But yes, it was possible in the other country. It was a terrible lost for Europe.

Image. The Druggist of Auschwitz.
Image. Tooth Gold.
Image. Gold Tooth.
Image. Dental Gold.
Video. incarceration was common in WW2,
[collapse]
Indian Explains Recursion spoiler
Video. Indian Explains Recursion. [4]
Video, California Accent.
Video. Leisure Suit Larry 3 Walkthrough.
Video. California English.
Image. World map from the year 1502.
[collapse]
Image. A Fraud Uniform. [1]
Image. A Fraud Bank Card Reader.

For example war time enemy agents, diplomats, commandos, and spies are killed on the place they have been recognized to an enemy soldier. It’s also illegal to act as civilian when you are an enemy soldier. Typically this kind of illegal soldier do lot of harm for civilians. So it’s not just about civilians acting as person of government, it can also happen in another way in war times. We have the war time laws for this kind of fraud in Finnish law.

Commandos gameplay spoiler

I think that Nazis won the race of war crimes in WW2.

Video. Commandos gameplay.
[collapse]

”In common law jurisdictions, as a civil wrong, fraud is a tort. While the precise definitions and requirements of proof vary among jurisdictions, the requisite elements of fraud as a tort generally are the intentional misrepresentation or concealment of an important fact upon which the victim is meant to rely, and in fact does rely, to the harm of the victim.” -Wiki

REFERENSSIT

[1] Wiki: Fraud
[2] Microsoft: Protect yourself from tech support scams
[3] Police: Electronic Criminal Report
[4] Tuppu.fi: Curiosity of IT

Lobotomy

Lobotomy is a treatment that can make people more similar with the less intelligence humans. After the person loss some of the mental abilities, then she/he will be more cooperative with other humans. Some people have more advanced brains, so they have more mental problems.

Video. Successful lobotomy cure; like a new woman on the right.
Brains Evolution spoiler
Image. Brains Evolution. [4, 5]

We have a similar brains with Galago. It’s looking at human on the next Image. ”Hi, you sympathetic human! We have a similar brain chemistry.” [6]

Image. Galago looking at human.
[collapse]

Phineas Gage

Phineas Gage has been seen as the first lobotomized person in the history. He was a railroad worker, who got a steel rod trough his head in an accident. An explosion shoot the rod, but he survived from it. There was a high skilled doctor Edward H. Williams, who gave him first aid. [1]

Image. Skull image of Phineas Gage. [2]

”Mr. G. got up and vomited; the effort of vomiting pressed out about half a teacupful of the brain, which fell upon the floor.” [1]

Image. Phineas Gage with the rod, like a new drunkard, [2]

Mental Health Care in Finland

Image. Torture in Finnish Hospital. [3, 7, 8]

”After World War II, corpses from surrendered areas were buried in the cemetery. The cemetery was first expanded in the early 1930s and the next time in the mid-1940s.” [8]

”The shock therapies in general had developed on the erroneous premise that epilepsy and schizophrenia rarely occurred in the same patient.” -Treatment Without Consent: Law, Psychiatry and the Treatment of Mentally Disordered People Since 1845 [10]

”Kraepelin, for example, saw as a symptom of early dementia that the patient required psychiatry to prove his authority to act as a psychiatrist and refused to say anything about himself.” -Expert in the Mental Health Care

Video. Whitewashed movie of Finnish Asylum after World War II. [8, 9]
Holocaust Tycoon spoiler
Video. Holocauster Tycoon 2 (Reupload).
Video. Holocauster Tycoon.
Video, Holocauster Tycoon 1.5.
[collapse]

Today

We have a neuroleptics, so there isn’t need for this kind of treatment. It’s called as a chemical lobotomy that destroys dopamine system. It effects via D2-reseptors, switch are response of keep dopamine system alive. When dopamine system decreases effect, then the person lost some of the motivation and change all the positive feelings to misery. [3]

Insane Asylum in 1800s spoiler

There was an idea that mental illness is something that could be cured in the end of 1700s and early 1800s. People build a beautiful asylums for insane people. They done everything to cure people that had a mental illness. Later this kind of idea has been lost, people realized that mental illness is something that is impossible to cure in 20th century. [12]

Image. Insane Asylum in 1800s. [11]
Image. Insane Asylum in 1800s. [11]
Image. Insane Asylum in 1800s. [11]
Image. Insane Asylum in 1800s. [11]
Image. Insane Asylum in 1800s. [11]
Image. Insane Asylum in 1800s. [11]
Image. Mental health problems in 1800s.
Image. Insane Asylum in 1735. [12]
[collapse]
Hitman spoiler
Video. Hitman tutorail.
Video. UZI How it Works.
Video. UZI submachine gun Shooting.
Video. How a Desert Eagle works.
Video. Desert Eagle pistol Shooting.
Video. AK-47 – How this rifle works! (Animation).
Video. Kalachnikov assault rifle shooting.
video. StG 44 Nazi assault rifle.
Video. 3D Animation: How a Beretta M9 / 92 works.
Video. Beretta 92 with silencer.
Video. ow a S&W Model 500 works.
Video. Snipex Alligator 14.5×114. Made in Ukraine..

If anyone have opportunity to have a hand gun, then society will be more equal. With out a respect of others and possibility to protect own rights in the society people don’t treat each other equally. Things changes when all the people have guns then even most mentally ill people will be part of the society. Who will do something harmful and insulting, if they would get a shot from the person? Possible they deserve it.

”God created man, but Colt made them equal.”

[collapse]

REFERENCES

[1] VeryWellMind: Phineas Gage’s Astonishing Brain Injury
[2] ResearchDigest: What the textbooks don’t tell you about psychology’s most famous case study
[3] Tuppu.fi: Society is sick
[4] Suzana Herculano-Houzel: Brains Evolution
[5] Tuppu.fi: Rat
[6] Kim Jong Un Looking at Things
[7] Wiki: Lobotomy
[8] Aikanaan: Pitkäniemi Hospital Cemetery
[9] Seura: Compulsory sterilizations were performed in Finland in 1935-70
[10] GoogleBooks: Treatment Without Consent
[11] ArchDaily: These Images of Abandoned Insane Asylums Show Architecture That Was Designed to Heal
[12] ScienceMuseum: A Victorian Mental Asylum

Mafia Remake

Mafia is a great part of the 1930’s history in USA. Black suited people of the Mafia have got under they own control the whole country; all the sectors from police, court and government was managed by mafia. It changed history more than people could understand, but everything happened underground. The world would be very different with out these organized criminals in the history. Probably we would’t recognize the USA we know today. I mean the country that is a record maker in social problems. ”Things I’ve seen…”

Europe spoiler
Video. Adolf Hitler: Speech at Krupp Factory in Germany (1935) | British Pathé.
Video. Projections of Life: Jewish Life before World War II.
Image. Stereotype of Jews.
Image. Stereotypes of the Human Races.
[collapse]
Video. Mafia Remake part 1
Part 2 spoiler
[collapse]
Video. Mafia Remake part 2
Video. Mafia Remake part 3
Video. Mafia Remake part 4
Video. Mafia Remake part 5
Video. Mafia Remake part 6
Video. Mafia Remake part 7
Video. Mafia Remake part 8
Video. Mafia Remake part 9
Video. Mafia Remake part 10
Mafia spoiler
Itse pidin tästä pelistä lapsena, erinomainen juoni.
Itse pidin tästä pelistä lapsena, erinomainen juoni.
[collapse]
If Doom was done in 2011 spoiler
Video. If Doom was done today
Video. Ultimate Doom.
[collapse]

Organized criminals in Finland

”At the same time, the chief constable saw that the other man had a gun. The man pointed at a police officer with a .45-caliber Colt pistol in his head and pulled him in front of him for protection. At times, the man pointed to the chief constable with a gun.” [1]

”The commander-in-chief told the court that when a bullet hit his left hand, the blow felt as if he had been hit with a slap.” [1]

Video. Colt 1911 in 3D animation
Video, this weapon have a long story.
Video. Why Buy A 1911.
Image. Italian Mafia’s weapons. [2]
Image. American-Iralian Mafia.

REFERENCES

[1] YLE: Criminals got a Finnish Police Officer to a hostage
[2] The Local: Italian court opens door to jailed Mafia boss’ possible release

Energy

Inside our body we have a motor. How this kind of molecule can even work? The molecule is over all my mental capacity. How something like this can be explained in any thermal energy theory?

New Normal

Like Finnish says: ”new day, new tricks.” [4]

Sometimes it’s good to have a different view for things. Maybe it’s a religious view ask an enemy to solve the problems. Ask from the enemy what they think about everything. When you read history, then you realize it’s have been happened multiple times in history. It’s very common thing in any independence war.

”Simple Generic”

Video. Simple Dynamic template. [1]
Dynamic HypeTextMarkup spoiler

”Today, references to unobtrusive JavaScript coding (DOM Scripting) have replaced the usage of the term DHTML.” [7]

Image. ”IMAGE 3.1 CSS styles invigorate HTML documents.”.[6]
[collapse]

It’s good that Malaysia isn’t on debt collection as Indonesia. They are good people and good countries. Also Pakistan is a very good country, I just ordered my handmade shoes from Pakistan. [2]

I think that some hundred thousand isn’t very much if the country have hundreds million people. It’s more about foreign policy, unpaid money is just like one euro-cent from the one person in personal life. It’s just a different way to mark the country as black listed.

Pakistan spoiler
Image. Hand made shoes from Pakistan.
[collapse]

I think that people believes that difference is bad and wrong, it’s on our genes. Some people thinks that way more and some people less, but most of us think very much in this way.

Sometimes I found that nobody knows does the war based on genealogy or culture. Is the war against each other of us coded on our genes, or does it have been innovated sometimes. War is the act when huge amount of males work together to destroy all males of another ethnic human group that is called as a genocide.

Image. Victims of genocide in 1994.
Total War spoiler

Japanese people are know of they excellent soldiers. It was the time when people haven’t invented an atomic bomb. After that time war wasn’t as nice thing to solve the problems. Nazis stop to develop atomic bomb in Second World War. They had potential to develop it, but they never done it. Ex-nazis continued they work of V2 rocket on Apollo Program in USA.

[collapse]

New Opportunities

It’s time to have a new opportunities. I had worked on companies, where all employers are males. It’s time to see differences when there is more females as my colloquies. I think that both of these have own pro and con sides. I’m working with Microsoft Technologies [3]

Microsoft spoiler
Video. Steve Jobs and Bill Gates
Video.Visual Basic for DOS
Video. Loading 4K BASIC IDE
Video. Bill Gates Praising Apple Computers
Image. Brick vs. interfacePhone 3G vs. HTC Touch HD
[collapse]

REFERENCES

[1] Sofia Digital: Webinar
[2] Uusi Suomi: Finland is trying to recover EUR 240 million in outstanding debts from several countries
[3] MyLab
[4] Tuppu.fi: Finnish Language
[5] Tuppu.fi: COVID-19
[6] Tuppu.fi: Moving to Tampere, Finland
[7] Wiki: DHTML

Mentality of Finnish identity

When you speak about Finnish, then are primarily speaking about Finnish people living in Finland or Finnish speaking people. Ofcource there is also Swedish Finns and so on. I think Finnish people is more official and modern term than Finns. There is lot of different people with different genealogy and history, all living together peacefully. It’s amazing to realize how our modern well being country works, it would look like very socialistic system.

Image. War lost wasn’t as bad as this text says. [1]

We had a civil war called as Cudgel War (25 November 1596–1597), but also another Independence war in 1918, after our country has been founded in 1917. First time Finland stay in Sweden, but Finland became independent country after later war. It happened 300 years after first one. Similar war but the host country of Finland was changed from Swedish west to Russian east [2].

It’s not easy to be a rebel leader when lose a war, they aren’t worth of DNA test. They will be forget, and their family forgiven forever. Evidences will be demolished. [1]

Civil war spoiler
Image. 1597 unrest and war in Finland.
Image. Cudgel War in 1596 – 1597.
Image. 1918 pro-Russian unrest and war in Finland.
Image. Southern Finland was under German army in WWI?
Video. 2014 pro-Russian unrest and war in Ukraine.
[collapse]

REFERENSSIT

[1] YLE: Official war lost is 6 times over estimated
[2] Tuppu.fi: Offer you can’t refuse

The end of monarchism

Monarchism was a time that is called as feudalism in today. Feudalism is a negative term explaining problems with the monarchism. Also this article is explaining the inbreeding problem, even it wasn’t agains Jewish mitzvots from Bronze age.

The Book of Moses

Lord written these rules one hundred generation ago. In this time there wasn’t anything else than just consonants in the written, so it’s very hard to read today. Still people can understand that Lord loved so much people that done all of these rules for people, how they should live in they life 100 generations ago in Bronze-age.


ו
  אִישׁ אִישׁ אֶל-כָּל-שְׁאֵר בְּשָׂרוֹ, לֹא תִקְרְבוּ לְגַלּוֹת עֶרְוָה:  אֲנִי, יְהוָה.  {ס}
6 None of you shall approach to any that is near of kin to him, to uncover their nakedness. I am the LORD. {S}
ז  עֶרְוַת אָבִיךָ וְעֶרְוַת אִמְּךָ, לֹא תְגַלֵּה:  אִמְּךָ הִוא, לֹא תְגַלֶּה עֶרְוָתָהּ.  {ס}7 The nakedness of thy father, and the nakedness of thy mother, shalt thou not uncover: she is thy mother; thou shalt not uncover her nakedness. {S}
ח  עֶרְוַת אֵשֶׁת-אָבִיךָ, לֹא תְגַלֵּה:  עֶרְוַת אָבִיךָ, הִוא.  {ס}8 The nakedness of thy father’s wife shalt thou not uncover: it is thy father’s nakedness. {S}
ט  עֶרְוַת אֲחוֹתְךָ בַת-אָבִיךָ, אוֹ בַת-אִמֶּךָ, מוֹלֶדֶת בַּיִת, אוֹ מוֹלֶדֶת חוּץ–לֹא תְגַלֶּה, עֶרְוָתָן.  {ס}9 The nakedness of thy sister, the daughter of thy father, or the daughter of thy mother, whether born at home, or born abroad, even their nakedness thou shalt not uncover. {S}
י  עֶרְוַת בַּת-בִּנְךָ אוֹ בַת-בִּתְּךָ, לֹא תְגַלֶּה עֶרְוָתָן:  כִּי עֶרְוָתְךָ, הֵנָּה.  {ס}10 The nakedness of thy son’s daughter, or of thy daughter’s daughter, even their nakedness thou shalt not uncover; for theirs is thine own nakedness. {S}
יא  עֶרְוַת בַּת-אֵשֶׁת אָבִיךָ מוֹלֶדֶת אָבִיךָ, אֲחוֹתְךָ הִוא–לֹא תְגַלֶּה, עֶרְוָתָהּ.  {ס}11 The nakedness of thy father’s wife’s daughter, begotten of thy father, she is thy sister, thou shalt not uncover her nakedness. {S}
יב  עֶרְוַת אֲחוֹת-אָבִיךָ, לֹא תְגַלֵּה:  שְׁאֵר אָבִיךָ, הִוא.  {ס}12 Thou shalt not uncover the nakedness of thy father’s sister: she is thy father’s near kinswoman. {S}
יג  עֶרְוַת אֲחוֹת-אִמְּךָ, לֹא תְגַלֵּה:  כִּי-שְׁאֵר אִמְּךָ, הִוא.  {ס}13 Thou shalt not uncover the nakedness of thy mother’s sister; for she is thy mother’s near kinswoman. {S}
יד  עֶרְוַת אֲחִי-אָבִיךָ, לֹא תְגַלֵּה:  אֶל-אִשְׁתּוֹ לֹא תִקְרָב, דֹּדָתְךָ הִוא.  {ס}14 Thou shalt not uncover the nakedness of thy father’s brother, thou shalt not approach to his wife: she is thine aunt. {S}
טו  עֶרְוַת כַּלָּתְךָ, לֹא תְגַלֵּה:  אֵשֶׁת בִּנְךָ הִוא, לֹא תְגַלֶּה עֶרְוָתָהּ.  {ס}15 Thou shalt not uncover the nakedness of thy daughter-in-law: she is thy son’ wife; thou shalt not uncover her nakedness. {S}
טז  עֶרְוַת אֵשֶׁת-אָחִיךָ, לֹא תְגַלֵּה:  עֶרְוַת אָחִיךָ, הִוא.  {ס}16 Thou shalt not uncover the nakedness of thy brother’s wife: it is thy brother’s nakedness. {S}
יז  עֶרְוַת אִשָּׁה וּבִתָּהּ, לֹא תְגַלֵּה:  אֶת-בַּת-בְּנָהּ וְאֶת-בַּת-בִּתָּהּ, לֹא תִקַּח לְגַלּוֹת עֶרְוָתָהּ–שַׁאֲרָה הֵנָּה, זִמָּה הִוא.17 Thou shalt not uncover the nakedness of a woman and her daughter; thou shalt not take her son’s daughter, or her daughter’s daughter, to uncover her nakedness: they are near kinswomen; it is lewdness.
Table. Lord gave these anti-incest rules for the people in Bronze-age.

Old Testament, Hebrew Bible or Tanakh (/tɑːˈnɑːx/; תָּנָ״ךְ) is very hard book to read. I think that the reason why the book is expanded with other texts on all the three religion, for example Jews have Talmud, Christians have New Testament and Muslims have Quran [6].

Video. Reading Lord’s written word.

When you read all religious texts enough loose way, then you can have a view that all the religions have lot of similarities. Finnish mythology is basically similar with Creek and Roman mythologies, but have own terminology and texts. Basically the concept is quite similar itself [17]. Same way all the three monotheist religions are quite similar together, the basic concept is similar.

Jews founded the monotheistic religion thousands years ago, Judaism is the world’s oldest monotheistic religion [22]. I think that’s the reason, why it have a special position in this set of religions. Maybe modern Jews aren’t same people as they was in thousands years ago, probably today Christians aren’t same as they was on the time of New Testament. Probably Jesus (zero generation Christian) and Paul (first generation Christian) was more original Jews than modern Jews today.

A Perfect European Man

Next images show that LORD teach European monarchy people to live correct life, Lord done the best to teach people living in correct way.

Image. Royal family tree before French revolution.
Image. Charles II of Spain.

The French Revolution

Life wasn’t easy under Roman Catholic church. South European celebrates time when people got a freedom and liberty. People was like a slaves under control of the church in South Europe. The church was total corrupted, but life become better after the reformation. [14]

Nordic people couldn’t understand the French Revolution easily, there is a culture cultural difference between south and north in Europe. The line goes between France and Germany, Barbarian tribes and Roman Empire. [15]

Feudalism in Finland

Finland was never totally feudalistic country like other European counties. In Nordic peasant had lot of better life than peasants in England. My family tree becomes from the time, when Finland became Christianity country by peasant Mikael Agricola, who translate New Testament of Bible to Finnish Language [5, 7]. Mikael Agricola done the work in the time when Christian church had their reformation [9]. Most Finnish people believed in their own paganistic religion in this time [8, 17]. [3, 4]

Image. Swedish people and Finns have a very long time friendship.

When Finnish peasants had a 25 years (1570-1595) war against Russia, then peasant had a was against own Finnish leaders. Finnish peasants was supporting Swedish King. Finnish Leaders founded an Independent county, but Finnish peasant elite want to stay on the Kingdom of Sweden. Finnish leadership wanted to keep wartime taxes for peasants, maybe the life was better under the Kingdom of Sweden. I heard lot of information about the history of Finland from my Polish friend, I haven’t even knowledge that Poland is a catholic country. [3, 11, 12]

Y-DNA 111 Marker spoiler
Image. Earliest Known Ancestor colored by difference of Y-DNA.
Image. Earliest known ancestor.
[collapse]
video spoiler

This was as good foreign diplomacy strategy in medieval Finland area. Finland was located between the two super power, the Kingdom of Sweden and Russia. This is still a very useful strategy, there isn’t any reason to have foreign troops in Finland. It was a mistake to allow Nazis act in Finland.

video. Kill ’Em All gameplay.
[collapse]

The Cudgel War is seen as a terrible mistake from nationalistic view, the stupid and uneducated barbarian people fighting against the Finnish own government and Nation. It’s good to realize that the world and Finnish population have been changed from the 16th century, when people was extreme loyal for author. Life was cheap in this time, King’s word was the law.

It’s good to realize that there wasn’t a supreme Finnish nationalistic ideology in 16th century, there was multiple separated groups in Finland [21]. We have these groups still in Finland, Sámi people for example. My paternal line (I-L22 -haplogroup) is similar with a people in Sweden, where from peasant bring the agriculture to Finland, they speak Finnish language as mother language. Also there was Swedish speaking peasants with the same genealogy in the west coast side. Helsinki was a town of fishers in this time, Russia Fedoration changed Helsinki to as capital city, Turku was the capital city when Finland was part of the Swedish Kingdom. Turku have Catholic Church and a Jewish synagogue, Turku is located closely to Stockholm.

13th century Finland spoiler

I am part of ”pohjalaiset”, probably the paternal line from the lowest blot of pohjalaiset. Ofcouse I’m not sure, but I think so. My known paternal line goes to Kauhajoki, I estimate the paternal line continues there at least from 1500’s, based for my Y-chromosome and shared earliest know ancestor. My paternal line could continue even from 800’s Kyrö [18]. There has been population from stone age in the Wolf Cave [19].

Image. Most of the Finland was inhabit Sámi people in 13th century.
Image. Old map of South Ostrobothnia.

”The inhabitants of Kyrö’s originator may have come under the influence of Christianity in their places of origin . Thus, the Catholic Church has probably arranged conditions from the beginning.” Wiki [23]

Image. I’m more Neanderthal than 99 % of other customers on 23andMe. [20]
image. Someome have gotten this haplogroup into South Ostrobothnia.
Image. Kingdom of the Lombards
[collapse]

Idea about the Republic of Finland wasn’t an option in this time, it was just an enemy of the Swedish Kingdom [21]. The Aggressive and Violent Peasant Elites kept the control next one hundred years after the war, so actually they won everything they they wanted [3, 16]. They lost all the fights, but won the war. Respectively there is foreign spies, diplomats, agents, priests, propagandists, and so on, but now they have less effort in Finland that they had in 16th century. Things changes quickly, so it’s good to know the history.

Video. Finnish people have been located between two super powers.

Finland is an agricultural country that is located northern than any else that could hold an own food production. Our economy isn’t based for food production, just one quarter of a year is time for production of grain in field of Finland. That’s why we have a large production for export. [13]

REFERENCES

[1] Mechon-memren: Levictus 18
[2] Tuppu.fi: Evankelium
[3] Palgrave: Aggressive and Violent Peasant Elites in the Nordic Countries, C. 1500-1700
[4] Tuppu.fi: Family Research
[5] Tuppu.fi: Finnish Language
[6] ComeAndHear: Babylonian Talmud
[7] Place for Truth: Mikael Agricola and the Reformation in Finland
[8] Sacred texts: Kalevala in English
[9] Christianity Today: Why are Protestant and Catholic Bibles different?
[10] Finnish Paganist Network Registered Association
[11] Chain.eu: Some history about the Finnish peasants and tenant farmers
[12] Gamma: The Descendants of Jaakko Ilkka – A Family History
[13] Tuppu.fi: The first reasonable economy in Finland
[14] Tuppu.fi: The Collapse of Catholic Church
[15] Tuppu.fi: Medieval Time
[16] Tuppu.fi: Offer you can’t refuse
[17] Wiki: Finnish Mythology
[18] Wiki: Kyrö
[19] The Wolf Cave
[20] 23andMe: Neanderthal (PDF)
[21] OpenEdition: National Romanticism
[22] History: Judaism
[23] Wiki: Kyrö (Google Translate)

Infinite slow machine

The gear rate is 10341 796308 487334 800992 832804 222885 104773 611498 499997 696000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 per 1.

Is this a proof against quantum mechanic theory? It takes like a life time of universe to move the last gear by one planck length.

1 planck length =1.61622837 × 10-35 meters [1]

”Originally Answered: Is there anything smaller than a Planck length? There is no even theoretically possible measuring device that can measure differences between two locations that are closer together than a Planck length. Thus, the Planck length is the smallest possible unit of measurement.” [2]

REFERENSSIT

[1] Wiki: Planck length
[2] Quora: Is there anything smaller than a Planck length?
[3] Tuppu.fi: Tech-Scientist Successfulness

Ketterä blogi