Kaikki kirjoittajan Tuppu artikkelit

Basictulkki

Toteutin työn alla olleen projektini eli BASIC-tulkin. Teetätin sille oman piirilevyn. Tämä on jatkoa aiemmille sulautettujen harrasteprojekteilleni [3].

Projekti

Jos haluat tehdä saman projektin kuin minä olen tehnyt, niin tätä varten voit tilata minun suunnittelmani piirilevyn. Piirilevy teetettäny sisältää useimmat tärkeimmät komponentit, mutta ei välttämättä kaikkia. Tarvitset myös mm. PS/2-näppäimistön ja VGA-näytön. [1]

Piirilevyn lisäksi tarvitse myös kaksi Arduino Nanoa, joista ensimmäiseen tulee laittaa Tiny Basic. Toiseen Arduinoon tarvitset ohjelmistopohjaisen VGA-näytönohjaimen. [2]

PS/2

PS/2 on vanheneva standardi, jolla on toteutettu näppäimistön ja hiiren rajapinta tietokoneelle. Standardilla on kuitenkin yhä paikkansa harrasteprojekteissa. On hyvä tietää, että nykyajan Plug ’n Play-näppäimistö ei toimi USB-PS/2 -muuntimella PS/2-standardin mukaisesti. [4]

PS/2 spoiler
So how does a PS/2 keyboard interface work?
[collapse]

LÄHTEET

[1] OSHWLAB: VGA PS/2 Basic
[2] Instructables: Arduino Basic PC With VGA Output
[3] Tuppu.fi: ATX-virtalähteen käynnistäminen Arduinolla
[4] HackADay: Decoding PS/2 keyboard
[5] GitHub: VGAX
[6] GitHub: Tuppu
[7] Tuppu.fi: QWERTY

Pimeän keskiajan alku

Pimeä keskiaika on ajanhetki, jolta ajalta ei ole merkittävästi kirjoitettua historiaa. Tämä aika kausi jakaa erittäin vahvasti ihmisten mielipiteitä. Osa pitää aikakautta hyvin taantumuksellisena, mutta kaikki eivät ainakaan täysin yhdy tähän näkemykseen.

Rooman nousu

Rooman valtakunnan kultakausi oli kristillisen ajanlaskun alkuaikoina. Tämä oli aika, jolloin Roomassa hallitsijana toimi Julius Caesar. Rooma saavutti pinta-alaltaan valtavat mittasuhteet. Roomalla ei ollut järkevää syytä jatkaa aktiivista hyökkäyssotaa haastavammille alueille, hallinnollisesti Rooma oli saavuttanut erinomaisen geopoliittisen aseman.

Euroopassa raja sivistyneen Rooman ja barbaarien välillä asettui vuosisadoiksi hyvin lähelle samaa aluetta nykyisen Ranskan ja Saksan väliselle alueelle. Rooma kärsi äärimmäisen pahat tappiot Saksan alueella, joka oli suuri pelote roomalaisille. Tämä kulttuurillinen raja voidaan nähdä vielä nykyaikana näiden alueiden välillä EU:ssa.

Battle of the Teutoburg Forest (9 AD) Germanic tribes Vs Roman Empire
Battle of the Teutoburg Forest (9 AD) Germanic tribes Vs Roman Empire | Total War: Rome 2 cinematic.
[collapse]

Saksan alueen sotien jälkeen Rooma keskittyi valloittamaan Britanniaa Euroopassa, jonka kulttuurillinen vaikutus heijastuu mm. englannin kieleen. Puolet nykyajan englannin kielistä sanoista on peräisin latinasta, englannin jopa ottaessa kansainvälisen kielen aseman latinalta.

Julius Caesar piti barbaareja surkeina diplomaatikkoina. Ainoa poikkeus oli nykyisen Belgian alueen gallialaisten heimojohtaja Vercingetorix. Tämä yksi ihminen uhrasi itsensä omaa kansaansa vastaan. Rooman romahduksen syistä on käyty paljon keskustelua läpi historian [6, 7] . [5]

Battle of Alesia 52 BC
Battle of Alesia 52 BC | Total War: Rome 2 historical movie in cinematic Rome Vs Arverni.
[collapse]

Barbaarien invaasio

Sivistymättömät barbaarit ja sivistyneet roomalaiset elivät järkyttävässä elintasollisessa kuilussa. Nämä kansat kuitenkin jakoivat yhtenäisen monijumaluuden. Näiden kahden kansan välinen diplomaattinen suhde perustui siis vakaalle omana aikoinaan luodulle uskonnolliselle pohjalle.

Pakkaa sekoitti aikakausi, jossa Roomassa luodaan uusi testamentti. Barbaarien ei tarvitse luopua omasta raakalaismaisesta elämäntavastaan, jos he sydämessään ovat ympärileikattuja ja ottavat Jeesuksen herrakseen. Sama uskonto levittäytyy sekä Roomaan että myös barbaarien hallitsemille maille. [8]

Barbarian Invasion Lombardi Campaign, Part 2

Seuraavassa videossa näytetään, että miten taitavasti lombardit hoitavat äärimmäisen vaarallisen ja ylivoimaisen vandaalien hyökkäyssodan diplomaattisesti. [3]

R:TW Barbarian Invasion Lombardi Campaign, Part 2
[collapse]

Lombardit onnistuivat äärimmäisen taitavasti siirtymään kohti Rooman pääkaupunkia. Heillä oli Jeesuksen ristinaulinnassa käytetyistä rautanauloista tehty kruunu kuninkaalla [9]. [1]

Total War: Attila – Age of Charlemagne – Kingdom of The Lombards

Lombardien kuningaskunnan diplomatia perustui äärimmäisen taitavaan naimakauppaan. He loivat perustan keskiaikana tunnetulle feodalismille, jonka onnistumisesta voidaan olla montaa mieltä. Tämä sama konsepti lopulta johti myös tämän aikakauden loppuun liiallisen sisäsiittoisuuden takia [4]. Sitä ei olisi tapahtunut, jos olisi vanhan testamentin mukaan välttäen serkusten välisiä jälkeläisiä. [2]

REFERENSSIT

[1] Tuppu.fi: Keskiaika
[2] Tuppu.fi: The End of Monarchism
[3] Tuppu.fi: Lombardi
[4] Tuppu.fi: Suuri Pohjan sota
[5] Tuppu.fi: Nationalistinen häpeä
[6] Tuppu.fi: Rooma kaatui rahapulaan
[7] Tuppu.fi: Panem et Circences
[8] Tuppu.fi: Evankelium
[9] Britannica: Iron Crown of Lombardy

Suuri Pohjan sota

Suuri Pohjan sota on merkittävä osa Suomen historiaa, jonka vaikutus heijastuu vahvasti suomalaiseen väestöön. Suomi on ollut Ruotsin kuningaskunnan miehityksen alaisena 1700-luvun loppuun asti. [1, 4]

Video. Empire Total War | Sweden #1
Vuosi 1783 spoiler

Seuraavassa videossa kerrotaan vaihtoehtoisella historiankirjoituksella, jossa asiat olisivat voineet mennä todellista historiankirjoitusta paremmin diplomatian keinoin. Alussa Tanska on epäonnekseen liittoutunut Venäjän kanssa. Sen virheen seurauksena Tanska hävitetään maailmankartalta Islantia myöten.

Koomisin tilanne on ehkä se, että Preussi ei suostu Ruotsin kanssa rauhaan edes kahta provinssia vastaan. Ruotsi joutuu sen takia sotimaan Preussia vastaan, jonka jälkeen vasta Ruotsi pystyy hyökäämään Venäjälle.

Video. Ruotsi vs. Venäjä
[collapse]

Vaettu suomettumisen historia

Tämä on aikakausi, josta yllättävän vähän on opetettu koulussa. Suomalaiset eivät tunne Ruotsin kuningaskunnan kuninkaallisia, vaikka ovat kuuluneet vuosisatoja valtakuntaan. [3]

Suomalaiset eivät tunne suurta ylpeyttä siitä, että ovat sotineet Ruotsin kuningaskunnan puolesta Puolassa. Syynä on vain ollut järjetön sota Ruotsin ja muiden kuninkaallisten välillä. [2]

Suomettuneisuus spoiler
Video. Suomi sodassa.
[collapse]

Suomalaiset olisivat voineet jopa saavuttaa itsenäisyyden 1500-luvulla, jos virallinen eli Puolan kuningas olisi saanut hallittua Suomea. Suomalaiset kuitenkin ajautuivat sisällissotaan toisiaan vastaan. Ruotsin uusi kuningas armeijan ja kieroilun avulla ajoi suomalaiset sotaan keskenään. Suomi säilyi osana Ruotsin kuningaskuntaa, mutta suomalaisille talonpojille tuli mahdollisuus päästä osaksi Ruotsin armeijaa. [2, 3]

Sodan tausta

Suomessa ei tarpeeksi opeteta, että Suuren Pohjan sodan taustalla oli kuningaskunnan uuden kuninkaan nouseminen yksinvaltiaaksi eli diktaattoriksi.

Absoluuttisen vallan ottaminen tuo samalla myös absoluuttisen vastuun, johon harvasta on nuorella iällä. Tällöin voi kuunnella muiden neuvoja, mutta päätökset täytyy tehdä itsenäisesti. Silloin on täysin yksin, täydessä vastuussa.

”Kuningas Kaarle XI:n kuoltua vuonna 1697 Ruotsin hallitsijaksi nousi vasta 15-vuotias Kaarle XII.” [5]

Usein nuorella iällä ajatus voi olla yksiulotteinen; ihminen näkee asiat vain hyvän ja pahan akselilla. Mitä enemmän elää, niin sitä moninaisemmalta moraali tuntuu. Varmasti kuninkaan asemassa kokemusta kertyy nopeasti, mutta haastavaan poliittisessa tilanteessa voi olla vaikea johtaa suurvaltaa.

Todellisessa maailmassa Venäjällä on varmasti ’sata erilaista tapaa hävittää Suomi viikossa’-suunnitelmat, mutta niitä ei voida diplomaattista syistä käyttää. Koska tahansa moni maa voisi hävittää Suomen ydinaseelle 24 tunnin sisällä, jopa virallisesti ydinaseeton Israel.

”Naapurivaltiot näkivät tilaisuutensa revanssiin tulleen, ja Kaarle XII:n serkku, Saksin vaaliruhtinas ja 1697 Puolan kuninkaaksi valittu August II Väkevä ryhtyi suunnittelemaan Ruotsin Liivinmaan valtaamista.” [5]

Kun kyky diplomaattisesti ongelmien hoitamiseen ei onnistu, niin silloin helposti varaudutaan pahimpaan. Tämä siis johtaa totaaliseen sotaan siirtymiseen.

Ei välttämättä ymmärretä, että diplomaattinen tilanne on ollut parempi kuin 100 vuoteen aiemmin. Voimasuhteet ovat olleet erittäin edulliset omasta näkökulmasta. Vastapuolella on ollut paljon asioita, joita ei ole tiedetty. Vihollinen on paras opettaja.

”Ruotsalaiset olivat kuitenkin hankkeesta tietoisia, ja ryhtyivät välittömästi varustautumaan uutta sotaa varten; heti samana vuonna valtakunnassa kannettiin ylimääräinen varusteluvero, ja seuraavana vuonna toinen.” [5]

On täysin ymmärrettävää, että ulkovaltojen on pakko puuttua. Sota on tässä tilanteessa paras puolustus, jotta vältytään asekilvalta ja isommalta sodalta.

Jos Ruotsin kuningaskunta olisi saanut jatkaa asevarustelua pidempään, niin se olisi lisännyt valtavasti sotilaallisia jännitteitä. Toisaalta se olisi myös voinut johtaa Ruotsin kykyyn valloittaa ulkovaltojen maa-alueita lisää.

Sodan lopputuloksena tuli mm. Iso Viha Suomeen. Tämä on luonnollista, koska sodassa häviäjä maksaa. Suomalaisten sotaretki Puolaan ei ole asia, jota halutaan muistaa. Voittaja kirjoittaa historian.

REFERENSSIT

[1] Tuppu.fi: Lombardi
[2] Tuppu.fi: Mentality of Finnish Identity
[3] Tuppu.fi: The End of Monarchism
[4] Suuri Pohjan sota (1700 – 1721)
[5] Wiki: Suuri Pohjan sota
[6] Britannica: Charles XII

Fake Evidences

Sometimes people want to be in correct so strongly that they will use a fake evedence. When you check the evidences enough closely and critical way, then it’s oblivious that something is based for the fake evidences. [1, 8]

Good fraud

Fraud is based for something real, but under the surface it’s a fake. Criminals try to make people do something that is against them or someone else. [2]

Good fraud is based for a good fake proofs, something that is impossible to have any proofs against it. It’s impossible to proof logically that Gd does not exist. If something is NULL, then you cannot say anything logical about it, it’s undefined. [3]

The map have been painted with the color that have been recognized first time in the 1801. It’s a titanium dioxide mineral, switch have not been invented in the time when map is painted. It’s a common mineral in Italy. [1, 8]

Dark Medieval Times

I had a talk with the Persian/Iranian friend in Vaasa. She is amazed how short and small history Finland have. If the Persian history is around thousands pages, then Finnish history is around 20 pages. She is a humanist studying politics in Finland.

I have tried to explain to her that it’s quite similar with the other parts of the Europe. There is unbelievable low amount of the information from the dark medieval times. Maybe Catholic church have an information that no-one else knows, probably not.

Video. 15K Man Siege Battle: Jerusalem’s Final Stand

I must agree that the written history have been a huge advantage for the cultures that have adopted it. Finnish culture would be amazing, but we don’t just have a lot of evidences. [4]

I tried explain that Finnish Language have huge amount of foreign words that aren’t use anymore in other Languages. Finnish people haven’t indented all these words alone? [5]

Finnish people must has had a cultural exchange with many languages. We have even Iranian Language based words like omena [6]. Have the Finnish people invented this word? Even she said that the Germanic people have believed to have a historical connection from thousands years. [4]

Crazy Man Discovered America

It’s just so hard to believe that America have been found for a mistake. Crazy Spanish man loaded some ships and tried to find a new sea route to India by a short cut thought Atlantic.

For mistake Columbus survived, and then come back to Spain. Even Columbus haven’t said in his times that he have discovered America. Other people later have said so. Politically this is very hard thing for Italia and some other countries. Even Nordic counties don’t agree that view.

But what we really can say if we don’t have any proofs against this view? But what it means that we have some proofs about something? Which one is in correct?

State that never existed

There is a billions of books that explain foundation of Israel, the holy land from the god for Jews. It’s the main evidence, but everyone don’t believe for it. Some people says it’s just a story. Some people thinks it’s 100 % – absolute true.

Image. The Exodus From Egypt.

Some countries like Persian Iran doesn’t recognize Israel. Persian is very old culture that have very old roots in the history. Also it have a very long written history, but they couldn’t recognize Israel. Even they believes in the same God, but don’t accept Israel as a state. [7]

Everyone can have the own mind. Does people do they decision by the sense? Or just for a political perspective? Not for the right and justice? For me this is a very hard religious question.

Conclusion

That’s about successful hoax.

REFERENCES

[1] YaleNews: Analysis unlocks secret of the Vinland Map — it’s a fake
[2] Tuppu: Victim of Fraud
[3] Proof Wiki: Axiom of Empty Set
[4] Tuppu: Lombardi
[5] Tuppu: Finnish Language
[6] Wikinary: Omena
[7] WordPopulationReview: Countries That Recognize Israel 2021
[8] Mindat: Anatase

Tasa-arvo

Mitä on epätasa-arvoinen kohtelu? Onko se jotain hyvin inhimillistä? Onko ihmisillä kykyä empatiaan?

Seuraavassa videossa näytetään, että miten apinat reagoivat epätasa-arvoiseen palkitsemiseen. Ensimmäinen apina saa vain kurkkua, mutta toiselle apinoista annetaan rypäleitä.

video. Epätasa-arvoinen kohtelu.

Osaavatko ihmiset reagoida yhtä kehittyneesti epätasa-arvoon kuin kapusiiniapinat, vai onko se ominaisuus jalostunut meistä suomalaisista pois [1]? Mikä on ihmisten reaktio tähän apinoiden surulliseen ja väärään kohteluun?

Spoiler
Kuva. Kapusiiniapinat yhdessä.
[collapse]

”In controlled experiments it has been observed, in varying degrees, in capuchin monkeys, chimpanzees, macaques, marmosets, dogs, wolves, rats, crows and ravens. No evidence of the effect was found in tests with orangutans, owl monkeys, squirrel monkeys, tamarins, kea, and cleaner fish.” [2]

Spoiler
Video. Ihminen ja gorilla ovat sukua 4 – 6M vuoden takaa.
[collapse]

REFERENSSIT

[1] Tuppu.fi: Mentality of Finnish Identity
[2] Wiki: Inequity aversion in animals

Big Blue

IBM eli Big Blue on yksi tietotekniikan merkittävimmistä yrityksistä ellei kaikista merkittävin. IBM:n historia alkaa aivan tietotekniikan alusta, mutta IBM:n on yhä yksi suurimmista alan yrityksistä. IBM:n asema oli heikoimmillaan mikrotietokoneiden alkuaikoina, mutta muuten se on aina ollut merkittävä, onnistunut ja hyvämainen yritys.

COBOL

IBM on kehittänyt valtavasti erittäin merkittäviä tietotekniikan teknologioita, joista iso osa on pitänyt asemansa näihin päiviin asti. Yhtään ei voi väheksyä sellaisia asioita kuin SQL, joka on yhä kaikista merkittävin tietokantojen ohjelmointikieli.

IBM kehitti korkeantason ohjelmointikieli COBOL:in, jonka ideana oli olla mahdollisimman ihmisläheinen ohjelmointikieli. Se siis poikkeaa suunnitteluperustaltaan valtavasti sellaisesta ohjelmointikielestä kuin C-kieli, joka on mahdollisimman laiteläheinen ohjelmointikieli [4]. Näiden välissä on FORTRAN, jonka vaikutteita voi huomata COBOL:sta. COBOL itsessään on kehitetty FLOW-MATIC -ohjelmointikielen pohjalta, kun taas FORTAN pohjautuu Speedcoding-ohjelmointikieleen, joka on ensimmäinen korkean tason ohjelmointikieli.

Kuva. COBOL.

COBOL:in maine on ollut erittäin surkea viimeisten vuosikymmenien aikana. Oikeastaan vasta viimeisien vuosien aikaan COBOL on saavuttanut uutta kehitystä. Nykyään ymmärretään, että COBOL on yhä merkittävä ohjelmointikieli. [2]

Video. Introduction to COBOL programming language.

Mitä edellisestä videosta parhaiten jää esille. Mielestäni merkittävää on se, että COBOL yhä pyörittää maailman merkittävimpiä luottokorttijärjestelmiä. COBOL on erittäin luotettava ohjelmointikieli, jonka päällä järjestelmät toimivat vakaasti. IBM on aloittanut COBOL-ohjelmoinnin opettamisen uudelleen vuonna 2020 [1].

spoiler

Perinteinen kysymys on, että mikä ohjelmointikieli on paras. Ainakin seuraava video osoittaa, että kymmenen suosituimman ohjelmointikielen asema vaihtelee hyvin paljon ajan suhteen. Joskus Suomipelit.com -foorumilla kuulin, että joku oli työkseen ohjelmoinut kymmentä eri ohjelmointikieltä. Se oli vuosituhannen vaihteen vastaus, kun joku kysyin, että mitä ohjelmoinintikieltä kannattaa opetella ensimmäiseksi ohjelmointikieleksi. Ensimmäinen opeteltava ohjelmointikieli on vaikein, sen jälkeen niitä oppii helpommin.

Video. Suosituimmat ohjelmointikielet 1965-2019.

Itse näkisin, että ohjelmointikielen syntaksi itsessään on melko turha asia vertailla. Paljon enemmän merkitsee, että mitä kirjastoja ja muuta vastaava ohjelmointikielessä on. Käytännössä tarkoitan, että mitä asioita ohjelmointikieli tukee. Joskus voi olla hyvä, että ohjelmointikieli on matalan tason ohjelmointikieli, jossa on mahdollisimman vähän ylimääräistä. Kuten edellisestä videosta voi huomata, niin Internet on muuttanut hyvin paljon käytettyjen ohjelmointikielten asemaa.

[collapse]

Mainframe

IBM on uudistanut isoajokoneensa eli Mainframet uudella Z-sarjalla. Yhteen isoajokoneeseen sopii 2 miljoonaa konttia, joissa jokaisessa voidaan ajaa omaa mikroserviceä eli ohjelmaansa. [3]

Video. IBM Mainframe.

Seuraavassa videossa voi nähdä, että minkälaisia ovat olleet aiemmat Main Frame -tietokoneet. Nämä ovat huoneen kokoisia tietokoneita, jotka ovat aivan erilaisia kuin vuosituhanteen vaihteessa olleiden vuosien mikrotietokoneiden kultakaudella.

Video. IBM 1401 Mainframe runs ”Edith”
Minitietokone spoiler

Minitietokone on tietokone, joka on huomattavasti pienempi kuin huoneen kokoinen IBM:n Mainframe-tietokone. PDP-8 oli ensimmäinen tietokone, jota on kutsuttu minitietokoneeksi. Minitietokone on käytännössä jääkaapin kokoinen tietokone, kun taas ”täysikokoinen/normaali” tietokone on huoneen kokoinen. Nämä käsitteet ovat nykyään jo vanhentuneita, mutta vanhoista tietokoneista puhuttaessa ne ovat yhä valideja. PDP-8 on Digital Equipment Corporation -yrityksen valmistama tietokone.

”And if I transported you back to 1966 and showed you how to write and edit PDP-8 code by punching paper tape on a 10 character per second teletype, you might need 24 hours to recover from the disappointment. But then you would be able to write the code. The code just hasn’t changed that much.” [5]

[collapse]
Video. IBM 360 Mainframe

IBM on yhä vakuuttunut, että huoneen kokoiset tietokoneet ovat tulevaisuutta. IBM ei voi luottaa siihen että mikrototokoneet olisivat tulevaisuuden juttu.

Video. IBM Mainframe Games

Minulla on tällä hetkellä nykyisessä työpaikassani DL Softwarella työkaverina Jorma, joka on toiminut pitkään COBOL-ohjelmoijana. Me työskentelemme tällä hetkellä yhdessä Delphi-kehityksessä. Jorma sanoi, että COBOL on legacya ei Delphi (”Object Pascal”).

1930 Teletype using as Linux Terminal spoiler
Video. Using a 1930 Teletype as a Linux Terminal
[collapse]

REFERENSSIT

[1] IBM: COBOL cource
[2] Tuppu.fi: osaajapula COBOL-koodareista
[3] IBM: Z
[4] Tuppu.fi: C-kielen ihanuus
[5] Tuppu.fi: Rakkaudesta koodiin

Mustikkapiirakka

Päätin tehdä elämäni ensimmäisen mustikkapiirakan. Tein sein gluteenittomana, korvasin vehnäjauhot gluteenittomilla (kaura-) jauhoilla. Olen aiemmin tehnyt omenapiirakoita, mutta tällä kertaa tein mustikkapiirakan. Löysin verkosta erinomaisen ohjeen, jonka pohjalta tein oman mustikkapiirakan [1].

Hyvät raaka-aineet

Piirakan tekeminen alkaa hyvistä metsästä kerätyistä mustikoista, mustikkapiirakkaan tarvitaan hieman vajaa 1 kg mustikkaa. Syksyllä tätä mustikkaa on ollut varsin hyvin lähimetsissä. Jos metsämustikkaa ei ole saatavilla, niin pensasmustikka käy myös erinomaisesti.

Piirakkapohja

Lisäksi pohjaan tarvitaan voita, gluteenitonta jauhoa tai vaihtoehtoisesti vehnäjauhoa ja sokeria. Itse käytin myös hieman etikkaa. Näiden pohjalta saa varsin hyvän pohjan.

Ensimmäinen vai on ottaa jääkaapista voita. Eurooppalainen voi kelpaa okein hyvin. Jos pilkkoo 50 % enemmän voita kuin seuraavassa kuvassa on, niin se on sopiva määrä.

Kuva piirakkataininan voi.

Voi tulee pilkkoa kuutioihin. Tämän jälkeen kippoon laitetaan jauhot kippoon. Kolme kupillista on riittävästi. Sekaan lisätään pari lusikallista sokeria.

Kuva. piirakkapohjan jauhot.

Jauhoijen sekaan lisätään voita. Samalla kun voita lisätään, niin taikinaa sekoitetaan. Kun taikinasta tulee tahnamaista, niin sen jälkeen taikina on valmista. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että jauhot ovat sekoittuneet voihin, ei enempää. Lopuksi taikinan päälle lurautetaan pieni määrä viinietikkaa, vähän. Ylimääräisen etikan voi kaataa pois kulhosta.

Kuva. piirakkataikina sekoituksessa.

Jos haluat päästä helpolla, niin kaupasta saa valmista piirakkapohjataikinaa. Sen tulee olla makeille piirakoille sopivaa. Piirakkataikinan tekeminen ei kuitenkaan ole erityisen vaikeaa.

Kun taikina on valmista, niin seuraava vaihe on tehdä vuokaan pohja. Sen tulee tulle seuraavanlaiseksi. Itse laitoin hieman kookosöljyä vuokaan, jonka päälle leivitin taikinan.

Kuva 1. Piirakkapohja vuoassa.

Tämä osa piirakkaa on valmiina. Tämän lisäksi piirakkataikinaa tarvitaan myös piirakan kannen tekemiseen, joten jos se on loppunut, niin tee hieman lisää. Itselläni voi loppui kesken, joten käytin kookoöljyä voi sijasta. Se teki taikinasta liisterimäistä, mutta maku oli hyvä.

Mustikkatäyte

Kun pohja on valmis ja se on vuoassa, niin seuraava askel on piirakan täytteen tekeminen. Se tapahtuu niin, että lisätään kippoon vajaa kilo mustikkaa, jonka sekaan vajaa kupillinen sokeria, neljännes kupillinen maisselitärkkelystä, ripaus kanelia, ripaus suolaa, raastettua situunankuorta jne.

Itse jätin lisäämättä maissitärkkelyksen / perunajauhon, koska sokeri oli hillosokeria, joka pitää täytteen kassassa. Se myös toimi, täyte ei levinnyt valmiista piirakasta leikkamisen aikana.

Tämän jälkeen tämä sekoitus kaadetaan vuokaan täytteeksi. Lopputuloksen pitäisi näyttää seuraavanlaiselta.

Kuva. Mustikkapiiraka täytten lisäyksen jälkeen.

Itseltäni jäi, mutta voin suositella lisämään muutaman voinokaretta täytteen päälle. Se luo hyvää makua myös täytteeseen.

Tässä vaiheessa piirakka näyttää jo hyvin herkulliselta. Olemme jo hyvässä vaiheessa piirakan tekoa!

Piirakan pinta

Piirakan yläosa, miksi sitä sanotaankin, niin tulee seuraavaksi. Se on vastaavanlainen kuin piirakkapohja, siinä käytetään samaa taikinaa. Itselläni loppui voi kesken, joten tein lisää taikinaa kookosöljyllä.

Taikina tulee levittää tavalla tai toisella piirakan täytteen päälle. Näin piirakasta tulee suljettu. Sen johdosta piirakkaan tulee tehdä hieman reikiä pintaan, jotta se pysyy kasassa.

Kuva. Piirakan kuori valmis.

Kun piirakan kuori on tehty, niin seuraava osa on levitellä kananmunan keltuista piirakan päälle. Se antaa kauniin ruskean värin piirakalle.

Piirakka uunissa

Viimeisin vaihe on piirakan paistaminen. Se tapahtuu 200 asteessa tunnin ajan. Kun piirakan täyte pursuaa ja väri on ruskea pinnasta, niin piirakka on valmis.

Kuva. Piirakka uunissa.

On hyvä antaa piirakan jäähty 2 – 3 tuntia ennen nauttimista. Se tuo maut paljon paremmin esille.

Lopputulos

Mustikkapiirakka onnistui yllättävän hyvin, vaikka joitain pieni ongelmia piirakan valmistamisen yhteydessä ilmeni. Piirakka on sen takia hyvä ruoka, että siinä epäonnistuminen ei ole helppoa. Vaikka piirakka epäonnistuisi, niin silti siitä tulee hyvää. 😋

Kuva. Mustikkapiirakka valmiina.

Lopuksi valmistunutta piirakkaa oli erittäin mukava syödä ja tarjoa kavereillee. Varmasti tulen tekemään uutta piirakkaa myös jatkossa, minulla on 10 kg mustikkaa pakastimessa.

REFERENSSIT
[1] Inspired Taste: Easy Homemade Blueberry Pie

Deittisovellukset

Tinderi ja muut deittisovellukset ovat tätä aikaa. Todella monet käyttävät niitä aktiivisesti. Sieltä voi löytää paljon helpommin uusia kavereita kuin monesta muusta paikasta.

Leisure Suit Larry 6

Seuraava 1993 vuoden pelin opit ovat todella tarpeellisia naisten kanssa tekemisissä ollessa. Kyseisessä pelissä kääpiökokoinen 1970-luvun diskopukuun pukeutuneen päähenkilön avulla opetetaan, että miten naisten kanssa voi tulla toimeen. Kuudessa versiossa Larry pääsee (joutuu) feministiseen terveyskylpylään hävittyään Napakympissä. Ongelmat alkavat heti kun Larry pyytää thaimaalaisen kodinhoitajan erikoispalveluita.

Video. LEISURE SUIT LARRY 6 Adventure Game Gameplay Walkthrough – No Commentary Playthrough.
naisen logiikka sopiler
kuva. Naisten logiikka
[collapse]
spoiler

Edellisestä pelistä on tehty lukuisia versioita vuosikymmenien aikana. Seuraavassa videossa tärkeimmät. Ainoastaan 1981 versio Apple 2 tietokoneelle puuttuu. kyseisen tekstiseikkailun juoni on sama kuin Larry-sarjan ensimmäisessä pelissä [1].

Video. LSL-pelisarjan versiot kolmelta vuosikymmeneltä.

Leisure Suit Larry:n ääninäyttelijänä on Jan Rabson [6]. Hän on myös näytellyt muissa rooleissa, kuten seuraavissa videoissa. Monet naisäänet ovat tuttuja lukuisista hyvin suosituista lastenohjelmista, kuten esimerkiksi South Parkista [6].

Video. Jan Rabson as Rod Serling on ”Just The Ten Of Us”.
Video. Jan Rabson in ”One Day At a Time”.
Video. Jan Rabson is the voice of Tuber.

Tässä kolmannessa versiossa on jo hyvät MIDI-musiikit. Luonnollisesti pelissä on myös paljon kauniita naisia.

Video. LSL3
Kuva. Softporn Adventure -tekstiseikkailupeli vuodelta 1981 [1]
Video. SoftPorn Adventure Longplay
[collapse]

Johtopäätös

Olen tullut siihen johtopäätökseen, että kaikista tärkeintä on hyvä itsetunto. Kun on sinut itsensä kanssa ja hyväksyy muiden heikkoudet ja vahvuudet, niin on valmis keskustelemaan naisten kanssa. Sen jälkeen voi löytää uusia kavereita elämäänsä.

Leisure Suit Larry on ehkä paras ohjelma, joka opettaa sosiaalisia taitoja. Tinderi on oma pelinsä, jossa on oma VR-maailmansa. Se poikkeaa merkittävästi täysin virtuaalisista peleistä. Ehkä fluidin älykkyyden avulla myös Tinder-pelissä pärjää, jos on pelannut Leisure Suit Larryt läpi. Osaa esimerkiksi tilata Tequila Sunrisen baaritiskillä; tequilaa, appelsiinimehua ja granadinisiirappia sisältävän drinkin [2, 3]. Leidille King Alphonse [4, 8].

Ylipäätänsä on hyvä oivaltaa, että tietyt asiat eivät muutu. Osa asioista muuttuu, mutta ei kaikki. Historia toistaa itseään, mutta ei koskaan täysin samalla tavalla. Ei ne Hollywoodin sukupolven takaiset kikat oo niin huonoja; Kauniit ja Rohkeat sekä BayWatch oli kova sana silloin. Itsehän olen aikalailla legacykoodari, ohjelmoin Delphiä työkseni [5].

REFERENSSIT

[1] MobyGames: Softporn Adventures
[2] Drinkki.fi: Tequila Sunrise
[3] Kotiliesi.fi: Tequila Sunrise
[4] Crystal Mixer: King Alphonse Recipe
[5] Jyväskylän yliopisto: Delphi-pikakurssi
[6] Behind the Voice Actors: LSL6
[7] Tuppu.fi: Työelämä – Paskaa mutta elämän sisältö
[8] Intoxicologist: King Alphonse and Angel’s Tip