Kaikki kirjoittajan Tuppu artikkelit

Yhteisöllinen oppiminen

Olen vapaa-ajallani käynyt erilaisissa yhteisöllisissä ympäristöissä. Seinäjoella on erittäin hyvä tarjonta monen erilaisen ihmisen tarpeeseen sopivaa kehittävää yhteisöllistä toimintaa.

Hacklab

Itse olen erityisen tykästynyt Seinäjoen Hacklabin toimintaan. Se on aloittanut toimintansa kaksi vuotta sitten. Kerhotilat ovat osoitteessa Kauppakatu 25 eli erittäin hyvällä paikalla. Muiden alueiden Hacklabeihin verrattuna erityistä on, että siellä on oma sauna. [2]

Itse olen ihminen, joka tykkää tehdä kaikenlaista osana yhteisöä. Itse koulutukseni takia jatkan Arduinon kanssa harrastelua, Seinäjoen ammattikorkeakoulussa se tuli hyvin tutuksi sulautettujen järjestelmien kehittämisessä Seinäjoen ammattikorkeakoululla oli oma piirilevynsä. [4, 5, 6]

Paikalla on monenlaista osaamista. Kun kaikkien osaaminen saadaan nivottua yhteen, niin se on enemmän kuin osiensa summa. Jollain voi olla hieno idea, mutta joku ei välttämättä osaa sitä toteuttaa. Itselläni voi olla ymmärrystä digitaaliliikenteen virheenkorjauksesta, mutta ei välttämättä ymmärrystä radioteknologiasta tai elektroniikasta.

Kun tekee yhteisiä projekteja, niin huomaa, että 3D-tulostimelle on oma paikkansa. Sillä voi tehdä mitä erilaisempia muovirakenteita. Se on sellainen laite, jota itseltäni ei löydy omasta kodistani.

Nuorisotilat

Olen kaverini kanssa poikkeuksellisesti perehtynyt Seinäjoen nuorisotoimintaan. Vaikutelma siitä on todella positiivinen. Etenkin rautatieasemalla on erittäin hyvällä paikalla Jojo, jonne toivottaisiin aktiivisia kävijöitä. Myös Pohjassa on erittäin hyvä kaksi kerroksinen nuorisotila. [3]

Etenkin näin koronan aikana nuorisotoiminnan merkitys korostuu. Vaikka monesta paikasta joudutaankin tulevina vuosina leikkaamaan, niin toivottavasti ei nuorisotoiminnasta. Siihen tulisi poikkeuksellisesti kohdistaa jopa enemmän rahoitusta kuin aiemmin. [8]

Nuorille on Kakskättäpaja Seinäjoella [9]. Se tarjoaa hyvää ja kehittävää tekemistä nuorille, joilla ei ole muuta tekemistä. Myös olen iloinen, että Seinäjoen peliharrastajat saivat oman kerhonsa [7].

Elinikäinen oppiminen

Oppiminen on ikuista, niin kauan kuin elämää kestää. Monet iäkkäämmät ja ei niin iäkkäät ihmiset kokevat kansalaisopistot omaksi paikakseen. Niissä paikoissa kehittyy paljon ihmisten kädentaitoja. [1]

Itsekin olen opiskellut kauan, mutta silti toisinaan tuntuu, että en täytä työelämän vaatimuksia. Nyt sitten jatkat itseni kehittämistä uudessa kerhossa. Kaikkien tulee kehittää omaa osaamistaan jatkuvasti.

REFERENSSIT

[1] Seinäjoki.fi: Kansalaisopisto
[2] Hacklab Seinäjoki
[3] Seinäjoki.fi: Nuorisotilat
[4] Arduino kotisivut
[5] Seamk Sulautetut, Tuppu
[6] Seamk Sula
[7] Tuppu.fi: Seinäjoen nuorille peliohjelmointikerho
[8] Tuppu.fi: Korona-ajan pojat
[9] Kakskättä

Tuppu 3.0.1 άλφα

Olen päättänyt aloittaa uuden version itsestäni. Teen erilaisia muutoksia omaan elämääni, olen aiempaakin parempi pääversio itsestäni. Tein kerran uuden pääversion Tiede-foorumilla, huomasin silloin sille olevan sopiva aika [3]. Nyt ajattelin, että siihen on taas sopiva aika tässä vaiheessa.

Omakuva spoiler
Kuva. Omakuva
[collapse]

Uusi alku

Alussa oli sana, sana oli härkä. Myöhemmin sana muuttui erilaiseen muotoon, lopulta tarkoittamaan kirjainta A [1]. Kirjain on kääntynyt sivuttain, lopulta ylösalaisin. Härkä on englannin kielellä ox, länsi-seemiläisellä kielellä, kuten raamatun heprella Eleph (אֶלֶף) [2].

”Alpha /ˈælfə/ (uppercase Α, lowercase α; Ancient Greek: ἄλφα, álpha, modern pronunciation álfa) is the first letter of the Greek alphabet. In the system of Greek numerals, it has a value of 1.

It is derived from the Phoenician letter aleph Aleph – an ox.

Letters that arose from alpha include the Latin A and the Cyrillic letter А.

In English, the noun ”alpha” is used as a synonym for ”beginning”, or ”first” (in a series), reflecting its Greek roots.” Wiki [1]

Kuva. kirjain A hieroglyfinä (as in the Biblical Hebrew word Eleph (אֶלֶף) ’ox’. [2]

Missä me nyt sitten olemme, olemmeko me unohtaneet jotain? Ohjelmistokehittäjänä on hyvin tuttua, että moni asia menettää alkuperänsä todella helposti. Monia sovelluksia ja asioita käytetään hyvin erilaisesti kuin alunperin oli tarkoitettu. Oliko Tinderin alkuperäinen tarkoitus hakea tykkäyksiä omille muokatuille kuville? Oliko Facebookin alkuperäinen tarkoitus toimia Yhdysvaltain tiedustelupalvelun tietolähteenä?

Keskustan ehdokkaana

Olen tulevissa kuntavaaleissa 2021 Keskustan ehdokkaan Seinäjoella. Toivon, että mahdollisimman moni äänestäisi minua. Jokainen ääni on arvokas: on oikeasti iso asia saada toiselta minun vaalinumeroni vaaliuurnaan [4]. Toivottavasti tavoitan mahdollisimman monta potentiaalista äänestäjää. 🙂

Sim City spoiler
[collapse]

REFERENSSIT

[1] Wiki: Alpha
[2] Wiki: Aleph, Origin
[3] Tiede.fi: Tuppu L 2.0
[4] Tuppu.fi: Kaikki alkaa pienestä

Korona-ajan pojat

Meillä Suomessa on uudet kuntavaalit sunnuntaina 18.4.2021. Edelliset kuntavaalit olivat vuonna 2017 eli neljä vuotta sitten. Itse osallistuin edellisiin kuntavaaleihin, jolloin olin Vihreiden ehdokkaana Seinäjoella [1]. Koen, että taas tänä vuonna on aihetta osallistua uudestaan kuntavaaleihin.

Uusi normaali

Tulemme tämän kertaisissa kuntavaaleissa käymään vaalit koronan keskellä, joka heijastuu monella tavalla epäsuorasti kampanjointiin. Koronan seurauksena koko maailma yhdessä vaatii ratkaisuja tämän hetkiseen tilanteeseen, jota ei varmasti kukaan olisi osannut ennustaa vuosi sitten. Onneksi omaan elämääni tämä ei ole vielä vaikuttanut juuri mitenkään, mutta ymmärrän muita.

Asioilla on kuitenkin kaksi puolta. Sen lisäksi, että me kohtaamme tämän ongelman, niin samalla saamme uusia mahdollisuuksia. Näihin mahdollisuuksiin tulee tarttua, samalla kun lievennämme ongelmia. Meillä on siis mahdollisuutta kääntää asia voitoksi, ei vain torjuntavoitoksi. Nyt ihmiset tiedostavat ongelman, joten perustavanlaatuisten muutoksien ajaminen läpi on helpompaa kuin pitkään aikaan.

Unohdetut pojat

Usein poikien odotetaan selvityvän kuin aikuiset tilanteesta, joka on jopa aikuisille haastava. Tätä virhettä ei mielestäni tulisi tehdä tässä tilanteessa, vaan ymmärtää sellaisen ajattelun haitallisuuden jopa yleisen edun nimissä. Itsekin olen kärsinyt mielenterveysongelmista [8]. Kun olin 13 vuotias, niin veljeni hirtti itsensä. Vuotta aikaisemmin isoisäni kuoli, vuosi itsemurhan jälkeen oma isoäitini kuoli. Veljen kuolema oli traaginen tapahtuma, isovanhemmat kuolivat luonnollisesti. Suomalaisella yhteiskunnalla ei ollut tarjota minkäänlaista apua tai tukea minulle.

Lasten ja etenkin poikien asia on minun osaltani keskeinen vaaliteema, jota pyrin korostamaan. Pojat jäävät usein pimeään kulmaan, eivätkä näy kuin vasta pidemmän aikavälin päästä. Oman ikäluokkani unohdetut suomalaisen yhteiskunnan pojat ja miehet ovat näkyneet negatiivisesti mediassa tämän vuosituhannen alkuvuosina, onneksi ovat näkyneet edes silloin. [7]

Suomalaisen yhteiskunnan tulisi olla sellainen, että vaikka kenellä vain olisi oma käsiase, niin sen käytölle ei olisi tarvetta. Eikä myöskään itse tehdyille naulapommeille, joissa on kotitekoinen lannoiteräjähde. Sellainen oli Myyrmannin itsemurhaiskussa, jossa 19 vuotias mies Gerdt aiheutti suurta tuhoa. Kyse on vain jäävuoren huipusta, mutta näkyvä sellainen – kuvastaen hyvin poikien ja nuorten miesten ongelmaa ja riittämätömyyttä yhteiskunnassamme. [5]

Mielenterveyshoidossa tulisi siirtyä kohti lääkkeettömiä hoitomuotoja, kuten esimerkiksi psykoanalyysiin ja psykoterapiaan. Itse olen vahvasti sitä mieltä, että mielenterveyshoidon tulisi lähteä potilaasta itsestään. Liikaa painotetaan ulkoisen tarkkailijan näkemystä hoidon etenemisessä, kuten psykiatrin havaintoja ulkoisesta käytöksestä. Hoidon etenemisen arviointi pitäisi tulla potilaalta itseltään, potilas saisi itse pisteyttää oman vointinsa. Joskus potilaalta voisi kysyä: Miten voit?

Kohti kestävää kehitystä

Energiapoliittisesti tilanne etenee parempaan suuntaan. Tuulivoiman osuus on kasvanut kymmeneen prosenttiin sähköntuotannosta. Tuulivoimasta on tullut kannattava ja jopa paras sähköntuotannon muoto Suomessa. Se kasvaisi jopa yli 70 %:iin, jos kaikki suunnitellut tuulivoimahankkeet toteutettaisiin. [3]

Moni on etenkin Seinäjoen alueella hyvin huolissaan turvetuotannosta. Tuulivoima ja turvevoima eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan toisiaan tukevia sähkötuotannon muotoja. Tuulivoima leikkaa suoraan ulkomaisen energian osuutta. Lisäksi tuulivoima tuo vuokratuloja, ollen jopa erinomainen vuokranmaksaja harvaan asutuilla alueilla. Tuulivoiman rakennus- ja ylläpidossa tulee pitää mielessä koko tuotantoketjun kotimaisuusaste.

Itse olen erittäin iloinen, että Haukinevalle on tulossa uusi aktiivihiililaitos [2]. Se tuo uutta työllisyyttä alueelle, jonka elinkeinotilanne on heikolla mallilla. Miksi teollisuus Seinäjoen alueella ei voisi olla esimerkiksi tuulivomaloiden valmistusta [4]? Seinäjoen alueella on hyvin vahva metalliteollisuuden osaaminen ja yrittäjähenki. Mitä puuttuu?

Asun Tampereella kaupungin keskustassa, jossa on sellutehdas. Toivoisin joskus näkeväni päivän, jolloin kyseinen piipusta nouseva hiilidioksidi otettaisiin talteen ja käytettäisiin polttoaineen valmistukseen. Silloin suomalainen selluteollisuus siirtyisi hiilineutriauliudesta hiilinegatiiviseksi eli kohti kiertotaloutta. Se korvaisi esimerkiksi tieliikenteen fossiilisia polttonesteitä, joiden korvaaminen muilla uusiutuvilla energiamuodoilla on erittäin haastavaa. [6, 9]

REFERENSSIT

[1] Tuppu.fi: Kuntavaalit 2017
[2] Seinäjokinen: Vapo Oy:n Seinäjoen Haukinevan aktiivihiililaitokselle ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa
[3] SalkunRakentaja: Tuulivoiman osuus kasvamassa yli 70 prosenttiin Suomen sähkönkulutuksesta
[4] Fonecta: Tuulivoima + Seinäjoki
[5] YLE: Myyrmannissa räjähtänyt pommi tappoi seitsemän ihmistä vuonna 2002
[6] MustRead: Teknologia hiilidioksidin talteenottoon on jo olemassa, mutta tuleeko siitä kannattavaa?
[7] Tuppu.fi: Oman ikäluokan miehet
[8] Tuppu.fi: Yksinäisyys
[9] Tuppu.fi: Ilmasta öljyä

WEB camera

Testing the new web camera. Also I’m telling about the most important western philosophy.

Video. Testing the new Web Camera. [1, 2, 4]

Pray

”Deterministic theories throughout the history of philosophy have sprung from diverse and sometimes overlapping motives and considerations. The opposite of determinism is some kind of indeterminism (otherwise called nondeterminism) or randomness. Determinism is often contrasted with free will.” [4]

Video. Pray.[3]

Study

Video. beginning for studies.

As a curiosity I have the ’<BR/>’ shirt. Br comes from the word break without vowels. Hypertext markup documents have a great questions in standardization. It is the magic that is included on a text document by pressing Enter from your keyboard. [5]

REFERENCES

[1] Tuppu.fi: successfulness of technoscience
[2] Newton’s Principia
[3] Wiki: Dualism
[4] Wiki; Determinism
[5] StackOverflow: HTML 5: Is it <br>, <br/>, or <br />?

Victim of Fraud

+358 6 36269187

Good I had this unused computer on the corner of my house. Just a typical day in my life. Sorry, but couldn’t show a screen recording. I was just so sleepy, and depressed for everything happening in my tired life. Thanks for the tech support. [2]

Helpdesk calling from the phone number +358 6 36269187 in AM.
Bible spoiler
Image. Bible.
[collapse]
The Druggist of Auschwitz spoiler

There was the criminals in German, they stolen 300 billion euros (in the currency of the year 2020) and murdered more than 1 million civilians. They were working for the Government. This is a good example of the human history. No one couldn’t understand that something like this could happen in any where else country than in Russia. But yes, it was possible in the other country. It was a terrible lost for Europe.

Image. The Druggist of Auschwitz.
Image. Tooth Gold.
Image. Gold Tooth.
Image. Dental Gold.
Video. incarceration was common in WW2,
[collapse]
Indian Explains Recursion spoiler
Video. Indian Explains Recursion. [4]
Video, California Accent.
Video. Leisure Suit Larry 3 Walkthrough.
Video. California English.
Image. World map from the year 1502.
[collapse]
Image. A Fraud Uniform. [1]
Image. A Fraud Bank Card Reader.

For example war time enemy agents, diplomats, commandos, and spies are killed on the place they have been recognized to an enemy soldier. It’s also illegal to act as civilian when you are an enemy soldier. Typically this kind of illegal soldier do lot of harm for civilians. So it’s not just about civilians acting as person of government, it can also happen in another way in war times. We have the war time laws for this kind of fraud in Finnish law.

Commandos gameplay spoiler

I think that Nazis won the race of war crimes in WW2.

Video. Commandos gameplay.
[collapse]

”In common law jurisdictions, as a civil wrong, fraud is a tort. While the precise definitions and requirements of proof vary among jurisdictions, the requisite elements of fraud as a tort generally are the intentional misrepresentation or concealment of an important fact upon which the victim is meant to rely, and in fact does rely, to the harm of the victim.” -Wiki

REFERENSSIT

[1] Wiki: Fraud
[2] Microsoft: Protect yourself from tech support scams
[3] Police: Electronic Criminal Report
[4] Tuppu.fi: Curiosity of IT

Lobotomy

Lobotomy is a treatment that can make people more similar with the less intelligence humans. After the person loss some of the mental abilities, then she/he will be more cooperative with other humans. Some people have more advanced brains, so they have more mental problems.

Video. Successful lobotomy cure; like a new woman on the right.
Brains Evolution spoiler
Image. Brains Evolution. [4, 5]

We have a similar brains with Galago. It’s looking at human on the next Image. ”Hi, you sympathetic human! We have a similar brain chemistry.” [6]

Image. Galago looking at human.
[collapse]

Phineas Gage

Phineas Gage has been seen as the first lobotomized person in the history. He was a railroad worker, who got a steel rod trough his head in an accident. An explosion shoot the rod, but he survived from it. There was a high skilled doctor Edward H. Williams, who gave him first aid. [1]

Image. Skull image of Phineas Gage. [2]

”Mr. G. got up and vomited; the effort of vomiting pressed out about half a teacupful of the brain, which fell upon the floor.” [1]

Image. Phineas Gage with the rod, like a new drunkard, [2]

Mental Health Care in Finland

Image. Torture in Finnish Hospital. [3, 7, 8]

”After World War II, corpses from surrendered areas were buried in the cemetery. The cemetery was first expanded in the early 1930s and the next time in the mid-1940s.” [8]

”The shock therapies in general had developed on the erroneous premise that epilepsy and schizophrenia rarely occurred in the same patient.” -Treatment Without Consent: Law, Psychiatry and the Treatment of Mentally Disordered People Since 1845 [10]

”Kraepelin, for example, saw as a symptom of early dementia that the patient required psychiatry to prove his authority to act as a psychiatrist and refused to say anything about himself.” -Expert in the Mental Health Care

Video. Whitewashed movie of Finnish Asylum after World War II. [8, 9]
Holocaust Tycoon spoiler
Video. Holocauster Tycoon 2 (Reupload).
Video. Holocauster Tycoon.
Video, Holocauster Tycoon 1.5.
[collapse]

Today

We have a neuroleptics, so there isn’t need for this kind of treatment. It’s called as a chemical lobotomy that destroys dopamine system. It effects via D2-reseptors, switch are response of keep dopamine system alive. When dopamine system decreases effect, then the person lost some of the motivation and change all the positive feelings to misery. [3]

Insane Asylum in 1800s spoiler

There was an idea that mental illness is something that could be cured in the end of 1700s and early 1800s. People build a beautiful asylums for insane people. They done everything to cure people that had a mental illness. Later this kind of idea has been lost, people realized that mental illness is something that is impossible to cure in 20th century. [12]

Image. Insane Asylum in 1800s. [11]
Image. Insane Asylum in 1800s. [11]
Image. Insane Asylum in 1800s. [11]
Image. Insane Asylum in 1800s. [11]
Image. Insane Asylum in 1800s. [11]
Image. Insane Asylum in 1800s. [11]
Image. Mental health problems in 1800s.
Image. Insane Asylum in 1735. [12]
[collapse]
Hitman spoiler
Video. Hitman tutorail.
Video. UZI How it Works.
Video. UZI submachine gun Shooting.
Video. How a Desert Eagle works.
Video. Desert Eagle pistol Shooting.
Video. AK-47 – How this rifle works! (Animation).
Video. Kalachnikov assault rifle shooting.
video. StG 44 Nazi assault rifle.
Video. 3D Animation: How a Beretta M9 / 92 works.
Video. Beretta 92 with silencer.
Video. ow a S&W Model 500 works.
Video. Snipex Alligator 14.5×114. Made in Ukraine..

If anyone have opportunity to have a hand gun, then society will be more equal. With out a respect of others and possibility to protect own rights in the society people don’t treat each other equally. Things changes when all the people have guns then even most mentally ill people will be part of the society. Who will do something harmful and insulting, if they would get a shot from the person? Possible they deserve it.

”God created man, but Colt made them equal.”

[collapse]

REFERENCES

[1] VeryWellMind: Phineas Gage’s Astonishing Brain Injury
[2] ResearchDigest: What the textbooks don’t tell you about psychology’s most famous case study
[3] Tuppu.fi: Society is sick
[4] Suzana Herculano-Houzel: Brains Evolution
[5] Tuppu.fi: Rat
[6] Kim Jong Un Looking at Things
[7] Wiki: Lobotomy
[8] Aikanaan: Pitkäniemi Hospital Cemetery
[9] Seura: Compulsory sterilizations were performed in Finland in 1935-70
[10] GoogleBooks: Treatment Without Consent
[11] ArchDaily: These Images of Abandoned Insane Asylums Show Architecture That Was Designed to Heal
[12] ScienceMuseum: A Victorian Mental Asylum

Mafia Remake

Mafia is a great part of the 1930’s history in USA. Black suited people of the Mafia have got under they own control the whole country; all the sectors from police, court and government was managed by mafia. It changed history more than people could understand, but everything happened underground. The world would be very different with out these organized criminals in the history. Probably we would’t recognize the USA we know today. I mean the country that is a record maker in social problems. ”Things I’ve seen…”

Europe spoiler
Video. Adolf Hitler: Speech at Krupp Factory in Germany (1935) | British Pathé.
Video. Projections of Life: Jewish Life before World War II.
Image. Stereotype of Jews.
Image. Stereotypes of the Human Races.
[collapse]
Video. Mafia Remake part 1
Part 2 spoiler
[collapse]
Video. Mafia Remake part 2
Video. Mafia Remake part 3
Video. Mafia Remake part 4
Video. Mafia Remake part 5
Video. Mafia Remake part 6
Video. Mafia Remake part 7
Video. Mafia Remake part 8
Video. Mafia Remake part 9
Video. Mafia Remake part 10
Mafia spoiler
Itse pidin tästä pelistä lapsena, erinomainen juoni.
Itse pidin tästä pelistä lapsena, erinomainen juoni.
[collapse]
If Doom was done in 2011 spoiler
Video. If Doom was done today
Video. Ultimate Doom.
[collapse]

Organized criminals in Finland

”At the same time, the chief constable saw that the other man had a gun. The man pointed at a police officer with a .45-caliber Colt pistol in his head and pulled him in front of him for protection. At times, the man pointed to the chief constable with a gun.” [1]

”The commander-in-chief told the court that when a bullet hit his left hand, the blow felt as if he had been hit with a slap.” [1]

Video. Colt 1911 in 3D animation
Video, this weapon have a long story.
Video. Why Buy A 1911.
Image. Italian Mafia’s weapons. [2]
Image. American-Iralian Mafia.

REFERENCES

[1] YLE: Criminals got a Finnish Police Officer to a hostage
[2] The Local: Italian court opens door to jailed Mafia boss’ possible release

Energy

Inside our body we have a motor. How this kind of molecule can even work? The molecule is over all my mental capacity. How something like this can be explained in any thermal energy theory?

New Normal

Like Finnish says: ”new day, new tricks.” [4]

Sometimes it’s good to have a different view for things. Maybe it’s a religious view ask an enemy to solve the problems. Ask from the enemy what they think about everything. When you read history, then you realize it’s have been happened multiple times in history. It’s very common thing in any independence war.

”Simple Generic”

Video. Simple Dynamic template. [1]
Dynamic HypeTextMarkup spoiler

”Today, references to unobtrusive JavaScript coding (DOM Scripting) have replaced the usage of the term DHTML.” [7]

Image. ”IMAGE 3.1 CSS styles invigorate HTML documents.”.[6]
[collapse]

It’s good that Malaysia isn’t on debt collection as Indonesia. They are good people and good countries. Also Pakistan is a very good country, I just ordered my handmade shoes from Pakistan. [2]

I think that some hundred thousand isn’t very much if the country have hundreds million people. It’s more about foreign policy, unpaid money is just like one euro-cent from the one person in personal life. It’s just a different way to mark the country as black listed.

Pakistan spoiler
Image. Hand made shoes from Pakistan.
[collapse]

I think that people believes that difference is bad and wrong, it’s on our genes. Some people thinks that way more and some people less, but most of us think very much in this way.

Sometimes I found that nobody knows does the war based on genealogy or culture. Is the war against each other of us coded on our genes, or does it have been innovated sometimes. War is the act when huge amount of males work together to destroy all males of another ethnic human group that is called as a genocide.

Image. Victims of genocide in 1994.
Total War spoiler

Japanese people are know of they excellent soldiers. It was the time when people haven’t invented an atomic bomb. After that time war wasn’t as nice thing to solve the problems. Nazis stop to develop atomic bomb in Second World War. They had potential to develop it, but they never done it. Ex-nazis continued they work of V2 rocket on Apollo Program in USA.

[collapse]

New Opportunities

It’s time to have a new opportunities. I had worked on companies, where all employers are males. It’s time to see differences when there is more females as my colloquies. I think that both of these have own pro and con sides. I’m working with Microsoft Technologies [3]

Microsoft spoiler
Video. Steve Jobs and Bill Gates
Video.Visual Basic for DOS
Video. Loading 4K BASIC IDE
Video. Bill Gates Praising Apple Computers
Image. Brick vs. interfacePhone 3G vs. HTC Touch HD
[collapse]

REFERENCES

[1] Sofia Digital: Webinar
[2] Uusi Suomi: Finland is trying to recover EUR 240 million in outstanding debts from several countries
[3] MyLab
[4] Tuppu.fi: Finnish Language
[5] Tuppu.fi: COVID-19
[6] Tuppu.fi: Moving to Tampere, Finland
[7] Wiki: DHTML