Usko Jumalaan tieteellisesti ajattelevana

Itse olen omaksunut hyvin tieteellisen tavan ajatella nuorena. Nyttemmin kaverini kautta olen myös omaksunut uskonnollista tapaa ajatella, olen ymmärtänyt myös sitä näkökulmaa. Mielestäni on hyvä, että voi kehittyä ihmisenä mahdollisimman laaja-alaisesti. Tietysti joskus on hyvä myös keskittyä specifisti tiettyyn aiheeseen. Syvyys ja laajuus, kummassakin on puolensa.

Tieteen voittokulku

Tiede on osoittautunut hyväksi tavaksi ajatella, etenkin teollisen vallankumouksen jälkeen tiede on saanut paljon kannattajia [1]. Kuitenkin tieteellistä ajattelua voidaan nähdä jo antiikin ajoilta, jolloin monet filosofit ovat olleet hyvin tieteellisiä eli järkeviä toimiltaan. Itse näen paljon hyvin tieteellistä näkemystä myös juutalaisessa Raamatussa eli Vanhassa testamentissa.

Itse en näe ollenkaan, että tiede ja uskonto ovat toisensa poissulkevia asioita. Olen oman sukuni ensimmäinen DI. Se tuo tiettyjä etuja, mutta myös tiettyjä haasteita. Moni asia olisi ollut helpompi, jos olisi ollut nuorena enemmän tukea. Toisaalta tämä antaa tiettyä vapautta, jota kaikilla muilla ei ole. Olen joutunut enemmän analysoimaan asioita, jotka muille on annettu valmiina. Toisinaan olen oivaltanut tiettyjä tärkeitä asioita muita myöhemmin, vaikka niiden pohtimisessa ei ole ollut mitään tarvetta.

Perehtyminen ihmisen uskoon

Itse olen pitänyt itseäni uskonnollisesta näkökulmastani agnostikkona. En siis ole kokenut itseäni uskovaiseksi, mutta en myöskään ole kieltänyt Jumalaa tai jumalia. Monet pitävät sitä samana kuin ateismia, mutta itse en ole kokenut olleeni ateisti. Nuorena olen käynyt uskonnollista päiväkerhoa, jolloin koin hyvin vahvaa uskonnollista kokemusta. Myöhemmin ajauduin seurakunnasta erilleen. Nyttemmin koen, että mahdollisesti se on voinut olla Jumalan tahtoa silloin.

Minulla on ollut joitain vuosia vahva tuntemus tietynlaisesta johdatuksesta. Ensimmäisellä kerralle minulle näytettiin helvetin portteja, jos asiat eivät muutu. Toisella kerralla todettiin, että miten järkyttäviä ihmiset ovat voineet olla. Minua on johdattanut taho/tahot, josta olen lupautunut vaikenemaan. Eräs sadepäivä töissä kesällä tunsin, että oma uskomani taho johdattaa minua jonnekin tiettyyn asiaan, tie oli tehty valmiiksi kuukausien päähän minulle. Tunsin salamoiden taistelleen asioista, kuin eräänlaista valtataistelua tai -neuvottelua asioistani. Tunsin täysin selvästi, että minä en saanut sitä asiaani paljastaa silloin muille. Se sanottiin jo silloin, kun johdattajani kauhistelivat tilannettani.

Nyttemmin olen tykästynyt lukemaan Raamattua. Koen, että Raamatun teksteillä on sanoma, jota minä en ole aiemmin tuntenut. Muistan, että rippileirillä olen lukenut ilmestyskirjan. Ihmettelen nykyään, että miksi luin silloin nimenomaan kyseisen kirjoituksen. Kyseessä on koko kirjan viimeinen teksti, miksi minä luin sen loppuratkaisun, että miten kaikki asiat menevät. Kuitenkin minulle opetettiin, että pitää ymmärtää Vanhaa testamenttia, jotta voi ymmärtää Uutta testamenttia.

Ehkäpä Jumalani on halunnut minulle, että elämäni aikana moni asia paljastuu. Minä olen siis saanut oman polkuni, jossa en ole saanut tietää kaikkea. Olen myös hyvin yllättynyt siitä, että miten minut on johdatettu ihmisten uskoon. Olen aina kulkenut erikoisia polkujani elämässäni. Kerran yksi kaverini sanoi, että olen elänyt värikkään elämän. Luultavasti minun pitää olla kiitollinen, että olen saanut elää kuten olen elänyt. Kaikelle on aikansa, minulle tietyt ajat ovat tulleet omana aikanaan. Hyvin paljon on, että jos Herra Jeesus hyväksyy osaksi seurakuntaa, senkin aika voineet tulla vielä, nykyinen tilanteeni jäi epäselväksi. Lastensuojelun ja muiden osalta on vielä paljon asioita, joita johdattamani tahon kautta tulisi käsitellä ihmisten uskoon liittyen [2]. Voiko minua päästää osaksi Herra Jeesuksen taivasten valtakuntaa lienee iso kysymys.

Sir Isaac Newton

Minä itse olen pitänyt aikoinaan Isaac Newtonia tietynlaisena idolinani. Koen yhä enemmän, että kyseessä on entistäkin isompi idolini minulle. Olen saanut sen kautta jatkuvasti uusia oivalluksia. Kyse on hieman samasta tunteesta kuin Raamatun ilmestyskirjan lukeminen ensimmäisenä asiana. Jatkuvasti vain oivallan vahvemmin, että miksi Isaac Newton on elämäni kannalta merkittävä henkilö. Kyseisen henkilön nerous on jotain niin merkittävää, että moni ei välttämättä osaa vielä nykyäänkään oivaltaa.

”For it is now certain from the phenomena
of Jupiter’s Satellites, confirmed by the observations of different astronomers, that light is propagated in succession, and requires about seven or eight minutes to travel from the sun to the earth.” -Isaac Newton [4]

”Light moves at 300,000 kilometers/second. Divide these and you get 500 seconds, or 8 minutes and 20 seconds. This is an average number. Remember, the Earth follows an elliptical orbit around the Sun, ranging from 147 million to 152 million km.” [3]

Edellisen virheen voimme antaa Newtonille anteeksi. Sen ajan mittausvälineet eivät olleet niin tarkkoja, että voisimme syyttää häntä tästä virheestä. Mielestäni oleellista ei myöskään ole tarkat lukuarvot, vaan teoria sen taustalla. Isaac Newtonin ajattelu ei ole samanlaista numeroaavojen tarkkuutta, kuin mitä teoriaa myöhemmin työstäneet ovat tehneet. Newton ei ollut pikkutarkka integraalien ja derivointien pyörittelijä, vaan käsitteli asiaa hyvin visuaalisesta näkökulmasta. Hän havainnollisti asioita kuvaajilla, Newtonilaiseksi teoriaksi hänen merkittävin teos sisältää todella vähän kaavoja ja lukuarvoja. Kirja kertoo nimensä mukaisesti luonnontieteen matemaattiset perusteet, matematiikkaa siihen nähden on hyvin vähän. [4]

”Isaac Newton was not a pleasant man.” -Stephen Hawking [6]

Monet ihmiset eivät ole mielestäni antaneet riittävästi arvostusta Newtonille. Usein häntä aliarvioivat ihmiset ovat itse hyvin akateemisesta taustasta, näkevät hänet siltä kannalta. Itse kuitenkin Newtonista lukiessani en voi kuin ihailla häntä. Hänen kykynsä selittää teoriaa ilman siihen kehitettyä matematiikkaa on käsittämätöntä. Uskon hänen ymmärtäneen jopa suhteellisuusteoria, mutta sen ajan ihmisille se olisi ollut liian radikaalia ja propellihattuista, eikö todistettavissa kokeellisesti validiksi.

En ole löytänyt varmoja lähteitä liittyen Newtonin yksityiseen elämään. Kuitenkin muistan lukeneeni huhuja, joiden mukaan hän olisi opiskellut 16 tuntia päivästä. Newtonin aikaan Cambridgea olisi pidetty lähes täysin prostituoiden täyttämänä opiskelupaikkana, jossa rikkaiden kuninkaallisten perheiden lapsen opiskelivat. Koko opiskelupaikan saaminen niin heikolla yhteiskunnallisella asemalla oli täysin poikkeuksellista. Hänen huonekaverinsa olisi kauhistellut, että miten kyseinen talopoika voi olla siellä mukana, eikä koskaan osallistunut mitenkään mihinkään korkeiden säätyläisten seurapiireihin mukaan. Hän olisi kauhistellut sitä asiaa kaikkien muiden syliopiston väen kanssa. Newtonista tuli oman aikansa idoli, nostaen koko ylioston surkeasta maineestaan maailman arvostetuimmaksi ylipistoksi. Sen lisäksi Newtonista on tullut Britannia kuningaskunnan ritari, ensimmäisenä tiedemiehenä. Myös papisto ihaili Newtonia, hänestä tuli lähes palvottu mies jo omana elinaikanaan. Newton ei ollut kertaakaan avioliitossa, eikä hänelle tiettävästi syntynyt yhtäkään lasta.

Newton oli hyvin uskovainen mies. Nykyisten arvioiden mukaan hän oli paljon uskovaisempi kuin mitä edes nykyään osataan ajatella. Hän oli jopa kabbalaisena, juutalaisen Raamatun salaisia merkityksiä selittäneenä henkilönä. Tämä on asia, jota moni ei välttämättä halua hyväksyä. [7]

1800-luvun lopun ateisti

Minä itse näen 1800-luvun hyvin vahvana ateistisen maailmankuvan esiintulojana . Minulla on sellainen näkemys, että sen ajan ihmiset kuvittelivat tieteen selittävän kaiken uskontoon liittyvän. Tiede olikin suurelta osin todistanut monia uskonnollisia näkemyksiä vääräksi. Moni Raamatun asia voitiin todeta virheelliseksi. Mielestäni tätä ajatusta hyvin kuvastaa kirja Vuonna 2000 [8].

Kuitenkin moni 1800-luvun asia ei ole toteutunut, kuten Vuonna 2000 kirjassa oletetaan. Tällöin ajateltiin, että kommunismi on yhteiskuntajärjestelmä, joka on käytössä vuonna 2000. Sen ajan ihmiset eivät voineet kuvitella, että kapitalistinen järjestelmä voisi toimia. Näin ei edes kuviteltu Saksassa 1930-luvulla, vaan Isaac Newtonin kehittämä Britannian kultakantaan pohjautuvassa kapitalismissa nähtiin todella paljon puutteita, joiden takia sitä pidettiin liian epävakaana järjestelmänä. [8]

Itse muistan hyvin 2008 vuoden ajan, jolloin markkinatalous kävi hyvin lähellä romahdusta. Tämän jälkeen korot ovat olleet pysyvästi lähellä nollaa, inflaatiota ei ole. Toisinaan korot ovat jopa negatiivisia, jota ei aiemmin osattu edes kuvitella mahdolliseksi tilanteeksi. Monia asioita on siis toteutunut, kunhan vain on ollut tarpeeksi luja yhteinen usko asiaan. Itse näen markkinatalouden tietynlaisena uskontona; uskona valuuttaan ja sen vaihtoarvoon. Raha on tietynlainen abstraktio, jollaiseen ei ole uskottu kommunismissa.

Monien ihmisten yllätykseksi Neuvostoliitto kaatui. Näin jälkiviisaana tätä tietysti pidetään itsestään selvyytenä, muunlaista näkökulmaa joutuu hyvin paljon selittelemään. Kuitenkin nykyään moni kommunistinen valtio saa paljon sijaa. Jo nykyään länsimaiden talous on jäänyt pienemmäksi kuin Kiinan, Intian, Pohjois-Korean, Iranin ja vastaavien maiden talous. En siis näe, että asia on täysin käsitelty loppuunsa. Kapitalismin ylivertaisuus ei välttämättä ole niin varmaa kuin moni olettaa. [9]

Myöskään hyvin vahva usko tieteellisen tiedon uskonnon kumoava käsitys ei ole toteutunut 1800-luvun ajatuksen mukaan [8]. Vielä nykyään meidän käsityksemme tietoisuudesta on erittäin heikolla pohjalla. Me emme oikeasti tiedä, että mitä tietoisuus on. Jo antiikin aikoina on ajateltu, että jotain ajattelevaa on, kun kerran me ajattelemme. Loogisesti siis on pakko olla jotain, joka ajattelee. Tiede itse näin olettaa, että jotain sellaista on. Silti emme ole päässeet tästä kysymyksestä juuri yhtään pidemmälle. Emme voi olla varmoja oikeastaan mistään. Tiede siis itse toteaa, että vain omasta olemassaolostamme voimme olla varmoja.

Itse joskus ajattelin aikoinaan, että Jumalan olemattomuuden selittäminen voisi olla mahdollista. Kuitenkin kun logiikkaa tutkii, niin asia ei vain ole niin. Jos joku kysyy meiltä, että onko kuuta kiertävällä radalla omena, niin mitä me voimme sanoa siihen? Voimme sanoa, että ei varmasti pidä paikkaansa, kuten oletamme. Sitten kun joku todistaa väitteemme vääräksi, niin voimme todeta asian olevan niin. Silti emme voi kuitenkaan olla varmoja, että onko se väite totta, onko todisteena näytetty kuva omenasta totta, onko se edes Kuuta kiertävällä radalla. Emme oikeastaan voi saada varmaa ja suoraa näyttöä asiasta mitenkään. Voimme elää jopa virtuaalimaailmassa, jossa vain kuvittelemme asioita. Todellisuus on jotain aivan muuta kuin aisteillamme havainnoimme.

Perimmiltään itse koen, että tiede on hyvin paljon epäonnistunut asioissa, joita on odotettu. Olemme saaneet hienot tietokoneet, jotka voivat saavuttaa häkellyttäviä asioita. Ehkä 1800-luvun ihminen ei koskaan olisi voinut uskoa, että näin hieno laite voi koskaan toimia. Miljardeja operaatioita sekunneissa se tekee aina yhtä varmasti, täysin noudattaen binääristä logiikkaa. Käytännössä ei mitään poikkeuksia, vuosia laitteet toimivat noudattaen luonnonlakeja. Aivan samoin kuin fysiikan mittaukset ovat aina samoja, omena putoaa mittauksesta toiseen aina samoin. Silti tiede ei kykene selittämään asioita, joita moni olisi odottanut. Yhä Jumalalle on sijansa maailmassa. Edes kaiken mahdollisen logiikan selittävä tietokone ei kykene selittämään Jumalan olemattomuutta, vaikka melkein kaikkeen muuhun se pystyykin.

Tieteen hienous

Minä itse näen tieteen hienon itseään korjaavana asiana. Tiede on tapa käsitellä tietoa, varmistaa tiedon luotettavuutta. Raamattua ei mielestäni tulekaan käsitellä tiedon luottavuudessa, vaan usko tulee tunteiden kautta. Minä koen markkinatalouden tietynlaisena uskona, samoin koen Raamatun Jumalan vastaavana uskona. Minä uskon valuuttaan ja rahan vaihtoarvoon, vaikka sellaista jumalaa ei Raamatun mukaan saisi olla. Jopa Raamatussa kerrotaan, että aasinpää on maksanut piirityksen aikana 80 sekeliä hopeaa eli 560 – 1360 grammaa. [10] Nykyvaluutalla piiritysajan aasinpään hinta on tämän hetken hopean kurssilla 8 – 22 k€.

”Kun piiritys pitkittyi, kaupungissa syntyi kova nälänhätä. Aasinpää maksoi silloin kahdeksankymmentä sekeliä hopeaa ja neljännes kab-mittaa kyyhkysenlantaa viisi hopeasekeliä.” [10]

Kuitenkin Jumala on mielestäni tietynlainen abstraktio. Ihminen palvelee Jumalaa, eikä asia mielestäni ole päinvastoin. Tähän samaan asiaan monet uskovat, yhteiseen Jumalaan. Ihmiset yhdessä toteuttavat Jumalan tahtoa. Omasta mielestäni tämä on oleellinen asia. Kuitenkin kun ihminen luopuu vapaasta tahdostaan Jumalan tahtoon, niin silloin sallii Jumalalle oikeuden johdattaa elämässään. Uskon, että Jumala ei täysin vaikuta vain ihmisten oman palveluksen kautta. Uskon, että on olemassa ihmistä suurempi tietoinen asia, joka on itse Jumala. En kuvittele kykeneväni ymmärtämään Jumalaani, joten en halua Jumalaa kuvailla. Vapaalla tahdollani palvelen Jumalaa, mutta pyydän samalla johdatusta osan isompaa minun käsitykseni ylittävissä asioissa.

Minä olen ajatteluun kykenevä olento, jolla on tietoinen mieli. Uskon, että me ihmiset emme ole ainoita älyllisiä olentoja tässä universumissamme. Pelkästään maassamme on ajattelevia tietoisia olentoja, ihminenkin on tieteen näkökulmasta vain eläin. Tiede myös selittää, että miten valtava koko universumi on. Tieteen näkökulmasta olisi ihme, jos me olisimme ainoita älyllisiä olentoja. Mielestäni Jumala on myös yhtä varma asia kuin Maan ulkopuolinen älyllinen elämä maailmankaikkeudessa.

Miten vähän me ihmiset edes tiedämme toisista etnisistä ihmisryhmistä? Vastaan itse, että tiedämme todella vähän. Tarkoitan vain, että me ihmiset itse olemme todella rajoittuneita. Ehkä muualla maailmankaikkeudessa meitä pidetään hieman kehittymättöminä. Joitain saatanoita joskus saattaa tulla meidän maailmamme, jotka meitä haluaa vahingoittaa ja johtaa väärälle polulle. Koen kuitenkin, että universumissa on niin paljon hyvää, että esimerkiksi minut johdetaan oikealle polulle, kohti Jumalan eli Herramme tietä.

Tarvitsemme Herra Jeesusta, joka toimii majakkana eli kiintopisteenä jopa vajavaisimmalle ihmiselle. Usko Herra Jeesukseen riittää, usko siihen, että ihmiset ovat voineet olla niin pahoja, että ovat jopa tappaneen Jumalan ruumiillistuman riittää. Toisaalta silloin myös Jumala ymmärtää, että mitä on olla ihminen. Saamme olla erehtyväisiä, kukaan meistä ihmisistä ei ole synnitön. Vain Herra Jeesus oli synnitön, silti Herra sai kuolemantuomion. Jumalan ainoan pojan lihaa ja verta syödään vertaiskuvainnollisesti ehtoollisella. Kaikki ovat samalla viivalla, pelkkä usko siihen riittää.

koronaviirus

Miksi meillä on koronavirus ? Miten sen olisimme voineet välttää? Yksi keino olisi ollut se, että olisimme noudattaneet Jumalan meille antamia ruokamääräyksiä. Jos ihmiset eivät söisi uhanalaisia piikkisikoja ja muita Jumalan meiltä kieltämiä eläimiä, niin tätä ei olisi tapahtunut. Tämän tiedon me olemme saaneet Jumalalta Mooseksen kirjan kertomalla tavalla.

Kosher spoiler

Suomessa ja mahdollisesti monessa muussakin maassa on mielikuva, että sika on käytökseltään epäsiisti eläin. Usein myös ihmisestä puhutaan sikana, jos käyttäytyy epäsoveliaasti. Sen taustalla on todennäköisesti se näkemys, että juutalaisen Raamatun eli Vanhan testamentin mukaan sika ei ole sovelias eläin syötäväksi. Kyse ei ole siis siitä, että sika olisi yhtään sen epäsiistimpi kuin esimerkiksi rotta. Rotta ja sika ovat molemmat hyvin lähellä ihmistä käytökseltään että ruokavalioltaan [13].

Älkää syökö mitään, mikä on Herralle iljetys. Nämä ovat ne nelijalkaiset eläimet, joita saatte syödä: nauta, lammas ja vuohi, peura, gaselli, metsäkauris, villivuohi, vuorikauris ja antiloopit sekä ne nelijalkaiset, joilla on kaksijakoiset sorkat ja jotka märehtivät ruokansa. Mutta eläimiä, jotka märehtivät mutta joilla ei ole sorkkia tai joilla on sorkat mutta jotka eivät märehdi, ette saa syödä. Näitä ovat kameli, jänis ja tamaani, jotka tosin märehtivät mutta joilla ei ole sorkkia; ne ovat saastaisia. Saastainen on myös sika, jolla tosin on kaksijakoiset sorkat mutta joka ei märehdi. Näiden eläinten lihaa älkää syökö älkääkä koskeko niiden raatoihin.” [12]

»Saatte syödä kaikkia vesieläimiä, joilla on evät ja suomut, mutta ette sellaisia, joilla ei ole eviä eikä suomuja; ne ovat saastaisia. »Saatte syödä kaikkia puhtaita lintuja. Mutta lintuja, jotka ovat saastaisia, ette saa syödä. Niitä ovat kotka, hanhikorppikotka ja partakorppikotka, isohaarahaukka ja kaikki muut haarahaukat, kaikki korpit, strutsi, kehrääjä, lokki ja kaikki jalohaukat, varpuspöllö, huuhkaja ja tornipöllö, pelikaani, kalasääski ja merimetso, kattohaikara ja muut haikarat sekä harjalintu ja lepakko. Kaikki siivekkäät pikkueläimet ovat saastaisia; niitä ei ole lupa syödä. Mutta kaikkia puhtaita siivekkäitä saatte syödä.” [12]

»Älkää syökö mitään itsestään kuollutta. Antakaa se keskuudessanne asuvalle muukalaiselle syötäväksi tai myykää vierasmaalaiselle. Te olette Herralle, Jumalallenne, pyhitetty kansa. »Älkää keittäkö karitsaa emänsä maidossa.” [12]

Monet eivät välttämättä aina tiedä, että mistä mikäkin juutalaisten ruokakäytäntö on peräisin. Moni ei ole lukenut niin paljoa raamattua, että ei tiedä miksi juutalaiset eivät voi syödä juustoa hampurilaisen välissä. Kyse on siis siitä, että juutalaiset ovat Herralle pyhitetty kansa, joka ei saa keittää kaitsaa emänsä maidossa. Se erottaa juutalaiset muista kansoista. Juutalaisten erittäin tarkat kosher-säädökset ovat monille tuttuja. Todennäköisesti ne ovat muovautuneet hyvin paljon vuosituhansien saatossa alkuperäisistä pronssikautisista elämäntavoista.

Kuva 1. Huanan meriruokamarketin eräitä myyntiartikkeleita Wikipedian mukaan.

”Analysis of genomic data from 93 samples of the novel coronavirus suggests it was imported from elsewhere” [14]

Itse en kuitenkaan usko, että juutalaiset olisivat tätä aiheuttaneet. Jos tämän on joku ulkopuolinen saanut aikaan, niin ainakaan silloin ei todennäköisesti oli kovin hyvin perillä omasta uskonnostaan. Tämän koronaviruksen aiheuttanut ansaitsee Raamatun Vanhan testamentin mukaan itse saada reikiä keuhkoihinsa.

”Mutta jos muuta vahinkoa tapahtuu, annettakoon henki hengestä, silmä silmästä, hammas hampaasta, käsi kädestä, jalka jalasta, palovamma palovammasta, haava haavasta, ruhje ruhjeesta.” -2 Mooseksen kirja 21:24

”Jos joku teistä tuottaa toiselle vamman, häntä itseään kohdeltakoon samoin: murtuma murtumasta, silmä silmästä, hammas hampaasta. Hän itse saakoon saman vamman, jonka hän toiselle aiheutti.”-3 Mooseksen kirja 24:20

”Älkää tunteko sääliä: henki hengestä, silmä silmästä, hammas hampaasta, käsi kädestä, jalka jalasta.” -5 Mooseksen kirja 19:21

Onneksi kuitenkin Jumala on se, joka rankaisee oikein. Ihmisen ei tarvitse tehdä mitään. Itse ajattelisin, että tämä virus on alkujaan Jumalan luomus. Oikeasti Jumala rankaisee oikein ihmisiä pahuudesta, kun ihmiset eivät itse osaa.

“After a day of complex discussions, we have made a decision: Whoever arrives in Israel from abroad will enter quarantine for 14 days,” [15]

[collapse]

Onko mahdollisesti niin, että me ihmiset itse olemme jo aiemmin huomanneet vastaavia asioita? Onko mahdollista, että mm. sianlihan syöminen on vastoin Jumalaa? Onko sianliha ruokaa, jota ei sovi syödä raakana? Jos lihaa ei voi syödä raakana, niin onko siinä jotain vikaa? Loisia, tauteja eli liha on saastaista ilman käsittelyä? Paljonko me syötämme sioille antibiootteja? Miten paljon antibioottirestantteja bakteereja me kehitämme? Pitäisikö meidän vain syödä heinää märehtevien eläinten lihaa? Pitäisikö meidän syödä lammasta ja nautaa, ei piikkisikaa, myrkkykäärmettä ja lepakoita?

Kuva 2. Koronavirus 7.3.2020. [11]

Itse oikeasti epäilen, että me olemme voineet kohdata Jumalan koston. Jumala osoittaa, että Raamatun tapa toimia on oikea. Meidän pitäisi oikeasti miettiä, että miksi me syömme uhanalaisia eläimiä. Pitäisikö uhanalaisten villieläinten antaa elää maailmassa vapaana? Jumalan tahdon mukaisesti, kuten eläimet on luotu?

Ihmisten pahuus

Itse ajattelen, että me olemme hylänneet Jumalamme. Itse ajattelen, että maailmassa on nykyään niin paljon pahuutta, että Jumala rankaisee meitä. Ilmastonmuutos, pakolaisaalto, tautien leviäminen ja muut vastaavat asiat ovat Jumalan kosto meille. Me itse tietoisesti aiheutamme vedenpaisumuksemme. Ilmastonmuutosta elikkä nykyistä ilmastonlämpenemistä ei voida tieteellisen kiistatta osoittaa varmaksi, silti ilmastomuutokseen perehtyneet tieteilijät eli aikamme profeetat uskovat hyvin yksimielisesti siihen. He ovat meidän aikamme profeettoja, jotka kertovat mitä syntiä me ihmiset teemme itse vapaasta tahdostamme.

Me ihmiset siis tietoisesti johdamme kohti armageddonisia asioita, jotka tapahtuvat vääjäämättä? Kyllä, niin minä väitän. Ihmiset ovat vain niin pahoja ja Jumalan unohtaneita, että ne asiat tapahtuvat. Onneksi usko Jumalaan auttaa. Jumalani on minun Herrani. Minä uskon Raamatun Jumalaan. Minut on johdatettu ihmisten Jumalan luo. Onneksi minulla on Jumala, joka minua johdattaa. Kiitos siitä! Palvelen Jumalaani ilolla, kiitos johdatuksesta! Minä pelkään Jumalaani, onneksi Herra Jeesus on kuollut meidän syntiemme tähden. Se tuo minulle toivoa, Jumalani voi ymmärtää tilanteen. Minäkin olen läpeeni syntinen.

REFERENSSIlT

[1] Tuppu.fi: Teknis-luonnontieteellinen menestys
[2] Tuppu.fi: Lastensuojelu
[3] Phys: How long does it take sunlight to reach the Earth?
[4] Global Grey: Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (English)
[5] Isaac Newton: Optics
[6] Stephen Hawking: A Brief History of Time
[7] Kabbalist secrets: Isaac Newton
[8] Vuonna 2000, Auhtori Edward Bellamy 1887
[9] YLE: Kiina määrittelee uudelleen ihmisen onnellisuuden, eikä siihen kuulu vapaus
[10] Raamattu.fi: Kuninkaiden kirja, Nälänhätä piiritetyssä Samariassa
[11] Wordometer: Coronavirus
[12] Juutalainen Raamattu: Toora
[13] Tuppu.fi: Rotta
[14] South China Morning Post: Coronavirus did not originate in Wuhan seafood market
[15] The Jerusalem Post: Two-week isolation ordered for all who enter Israel

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.