Juomavesi

Juomavesi on elämän kannalta välttämätöntä. Ihminen tarvitsee vettä muutaman litraa päivässä elääkseen, jonka lisäksi vettä tarvitaan peseytymiseen, tiskaamiseen, pyykkäämiseen, kasvien kasvattamiseen, teollisuuteen ja moneen muuhun paikkaan. Vesi on uusiutuva luonnonvara, sitä tulee itsestään aina vain lisää. Ainoastaan saastuttamalla vesivarat voidaan pilata. On myös fossiilisia vesivaroja, joita käytetään monin paikoin nopeampaa kuin ne uusiutuvat. [AllAboutWater]

Näin pohjavedet ovat jakautuneet maailmassa.
Kuva 1. Näin pohjavedet ovat jakautuneet maailmassa.

Kalifornia on rakennettu paljolti aavikon päälle. Jos Kalifornian joen virtaus vähentyy, niin alueella tulee todella valtavia vesikriisejä. Jo nyt pohjavesi on monin paikoin 100 metrin syvyydessä. Alue perustuu lähes täysin keinokastelun varaan. Kalifornia on erinomainen maanviljelysalue, joka tuottaa suuren osan USA:n maataloustuotannosta. Mikäli vuoriston jääpeitteen sulamisvesien määrä vähentyy, niin sillä on valtavia vaikutuksia koko maan talouteen. [LATimes]

Juomavettä voidaan tuottaa puhdistamalla jätevettä, tislaamalla, käänteisosmoosilla ja uutena tekniikkana nanoteknologialla. Vettä siis voidaan puhdistaa hyvin monella erilaisella tavalla. On mielenkiintoista odottaa, että mikä näistä on kaikista paras ja kustannustehokkain menetelmä. Esimerkiksi laivoissa on paljon käytetty tislausta, koska riittävän lämpöenergian saaminen on ollut helppoa moottorin hukkaenergiasta. Tämäkin menetelmä on varsin energiatehokas, koska suuri osa hukkaenergiasta tislauksen aikana voidaan kierrättää tislausprosessista. [Sustainable]

Monissa paikoissa maailmaa käytetään fossiilista vettä, joka on erinomainen lähde puhtaalle vedellä. Näiden ongelmana on se, että niiden varantojen vesi ei uusiudu kuten normaalilla pohjavedellä. Vettä kyllä vielä riittää pitkäksi aikaa, mutta ongelmia tulee näiden varantojen loputtua. Monet ovat huolissaan aiheellisesti, että tulevaisuudessa vesipula voi olla jopa syy sodankäynnille. Puhdas vesi on ollut pitkään itsestäänselvyys, mutta ehkä se ei ole enää sitä sadan vuoden päästä. [NationalGeographic]

663 miljoona ihmistä elää vieläkin vaikka puhdasta juomavettä. 2,2 miljardia ihmistä elää vailla käymälöitä. Vesikriisiä pidetään yhtenä suurimmista tulevaisuuden uhkatekijöitä. [Water]

Rooman valtakunta oli tässäkin asiassa hyvin edistyksellinen, koska he rakensivat antiikin aikaisella tekniikalla hyvin edistyksellisen vesi- ja viemärijärjestelmän. Keskiaikana asia taantui valtavasti, kaupunkien vesijärjestelmät olivat erittäin askeettiset. Ihmiset eivät myöskään peseytyneet, joten taudit pääsivät leviämään helposti. Ongelma on kuitenkin vieläkin ajankohtainen monissa kehitysmaissa, vaikka parannusta on tapahtunut.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.