Henkilöesittelyssä Pontius Pilatus

Apostolisessa uskontunnustuksessa mainitaan Pontius Pilatus. Kuinka moni tuntee hänet sen tarkemmin? Hänellä voisi olettaa olevan jotain suurtakin merkitystä sen ajan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, mutta välttämättä se ei pidä paikkaansa. Toisaalta ei ole myöskään yllättävää jos kyseistä henkilöä ei tunne, vaikka kyseessä onkin oikea historiallinen henkilö. Kannattaa siis miettiä, että miten kyseiseen henkilöön suhtautuu: kannattaako hänestä välittää mitään vai olla jotain mieltä.

Pontius Pilatus
PONTIVS PILATVS

Pontius Pilatus oli siis vuosien 26 – 36 aikainen lääninherra, jonka säätyarvo oli korkeintaan ritari entisen suomalaisen säätyjärjestelmän mukaisesti. Säätyaikana papisto oli armeijaa ylenpiarvoinen valtahierarkiassa. Hän toimi Jerusalemin alueella, joka oli pieni provinssi Rooman valtakunnassa. Kokonsa takia Jerusalemia ei hallinnut senaattori vaan suoraan senaatille vastannut alemman tason henkilö. Pilatuksella oli joitain oikeuksia päättää armeijaa koskevista asioista, mutta hänen vaikutusvaltansa ei koskenut erillistä roomalaista legioonaa, kuten isompien provinssien hallitsijoilla oli. Ensisijaisesti Pilatuksen vastuulla oli verotuksesta ja infrastruktuurin kehittämisestä vastaaminen.

Kristityt kertovat Pilatuksesta Jeesuksen kuolemantuomion yhteydessä, joka on varsin yllättävää henkilön merkityksettömän aseman kannalta. Jeesuksen olemassaolosta ei ole oikeastaan mitään aikalaisten kirjoituksia, vaan ne ovat kirjoitettu pääosin 100 – 200 vuoden aikana monen sukupolven kautta tulleiden kuulopuheiden kautta. Raamatussa kuitenkin sanotaan, että papistosäätyyn kuuluneet henkilöt kiihottivat kansaa, jonka seurauksena kansan enemmistö tuki Jeesuksen kuolemantuomiota. Pilatus tämän päätöksen jälkeen pesi kätensä ja noudatti papiston ja kansan enemmistön tahtoa. Pilatus siis teki periaatteessa Raamatun tekstien perusteella perusteltavan päätöksen, hänellä ei ollut järjellisesti perustetta tai oikeuttakaan asettua tätä päätöstä vastaan. Hänen toimintansa olisi siis monelta osin jopa armollinen Jeesusta kohtaan virassaan toimiessaan. Tämän seurauksena Jeesukselle pantiin täytäntöön kuolemantuomio, joka aikalaiseen tapaan toteutettiin ristiinnaulitsemisella. Juutalaiset olisivat syyttäneet Jeesusta jumalanpilkasta, mutta koska heillä ei ollut mahdollisuutta tuomita, koska Roomassa oli uskonvapaus, niin Jeesusta syytettiin kapinaan yllyttämisestä. Näinhän sitä asia kristinuskossa opetetaan.

Mitä hänestä tiedetään. Pilatus siis toimi lääninherran asemassa toimiessaan Jerusalemissa. Pilatus päätti omalla toimikaudellaan vesijohtolinjan rakentamisesta Palestiinaan, joka oli tyypillinen asia Roomalaisissa kaupungeissa. Tämän lisäksi päätöksen Pilatus aiheutti erimielisyyttä juutalaisväestössä myös verottamalla heidän temppelinsä toimintaa ja tuomalla Rooman legioonan symboleita miehitettyyn Jerusalemiin, jonka juutalaiset kokivat pyhäksi paikakseen. Ilmeisesti hän ei onnistunut tehtävässään hyvin, vaan hänet vapautettiin tehtävästään, jonka jälkeen hän teki itsemurhan kotiuduttuaan Roomaan.

Good Friday, Jesus and Pontius Pilatus

One thought on “Henkilöesittelyssä Pontius Pilatus”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.