COVID-19 is a new black plague

There is a new global illness that is a great or global crises too. It’s not just a small problem of health care system, because it will have even gigantic impact for both of private and public sector of all sectors in the all countries on the Earth. This would be similar pandemic that we faced 102 year ago in First World War times, switch was called as Spanish Flu. There was 20 M – 100 M death in this time, but population was around 2 G people- one quarter of today world population. For example this blog is just a little bit over 1 G bytes (1 byte * 1024^3 = 1 GB and 1 byte = 8 bits, 1 GB = 8 Gb).

Spreading all over the world

Coronavirus has been found from most of the countries on this planet. Asia, EU, US, and Africa. All these have meet this terrible virus. Maybe it’s impossible to stop this virus. It’s moving like a steam train, slowly but on sustainable speed all over in to the world. This makes it very similar to Black Plague in medieval times. People can make it slower, but people can’t stop it. [1]

Image 1. Corona Virus cases on Logarithmic Scale. [1]
Image 2. Corona Virus cases by top countries in end of 2020-04-02. [1]

There is like a three different options to the future. First on is that we could vanish the virus easily like in China and South-Korea done. Another option is that this is like Spanish Flu. The third option is a Black Plague option, where the virus stay for long time with us. In this case we just must to live with that virus for hundreds year. [2]

#1 China’s way option

If everything goes perfectly this problem would be solved soon. China got the problem in control quickly, same happened in South Korea too. In theory that means it would be possible in other counties too. Many countries are doing more strict quarantines, hoping that the virus will slow down the speed of spread in the world population. I’m not very optimistic, but I hope that I’m in the wrong with my vision.

#2 Spanish Flu option

If things are going in worst way and keeping the current trend, then the second option will become a true. Health care lost the control and the virus got most of the people infected. There will be even hundreds of millions death for this pandemic. Maybe there is uncontrolled rebelling and wars in the future. Still this will end in next two years or some years at least.

Image 3. Corona virus can be just like the Spanish flu.

#3 Black Plague option

Third option is a same what was in medieval times. Black Plague or Black Death was some years a pandemic, but there was similar illness multiple times after that. Also there was different types of plagues before Black Plague. It was time when people drank beer all the day to keep their bodies disinfected [4]. Most of the door knows was made antibacterial material like bronze. People wasn’t allowed to move freely. This time took 500 years. Are we facing something similar again?

Image 4. A doctor’s consume in Black Plague.

Impact to societies

There is three different vision that could be possible. All these are just like a hypothesis, but still possible vision. No one know how the truth. Only God know what will happen for us. Probably the nature has made this, so only nature would know what will happen. This virus will have a random mutations and a random changed in the behavior of the future viruses.

REFERENSES

[1] Wordometer: Coronavirus Update
[2] YLE: Epidemy of Corona virus will continue to the next summer at least.
[3] YLE: Finland has prepared for the spread of Corona virus, published in 2013
[4] Tuppu.fi: Beer in the alcohol policy

Usko Jumalaan tieteellisesti ajattelevana

Itse olen omaksunut hyvin tieteellisen tavan ajatella nuorena. Nyttemmin kaverini kautta olen myös omaksunut uskonnollista tapaa ajatella, olen ymmärtänyt myös sitä näkökulmaa. Mielestäni on hyvä, että voi kehittyä ihmisenä mahdollisimman laaja-alaisesti. Tietysti joskus on hyvä myös keskittyä specifisti tiettyyn aiheeseen. Syvyys ja laajuus, kummassakin on puolensa.

Tieteen voittokulku

Tiede on osoittautunut hyväksi tavaksi ajatella, etenkin teollisen vallankumouksen jälkeen tiede on saanut paljon kannattajia [1]. Kuitenkin tieteellistä ajattelua voidaan nähdä jo antiikin ajoilta, jolloin monet filosofit ovat olleet hyvin tieteellisiä eli järkeviä toimiltaan. Itse näen paljon hyvin tieteellistä näkemystä myös juutalaisessa Raamatussa eli Vanhassa testamentissa.

Itse en näe ollenkaan, että tiede ja uskonto ovat toisensa poissulkevia asioita. Olen oman sukuni ensimmäinen DI. Se tuo tiettyjä etuja, mutta myös tiettyjä haasteita. Moni asia olisi ollut helpompi, jos olisi ollut nuorena enemmän tukea. Toisaalta tämä antaa tiettyä vapautta, jota kaikilla muilla ei ole. Olen joutunut enemmän analysoimaan asioita, jotka muille on annettu valmiina. Toisinaan olen oivaltanut tiettyjä tärkeitä asioita muita myöhemmin, vaikka niiden pohtimisessa ei ole ollut mitään tarvetta.

Perehtyminen ihmisen uskoon

Itse olen pitänyt itseäni uskonnollisesta näkökulmastani agnostikkona. En siis ole kokenut itseäni uskovaiseksi, mutta en myöskään ole kieltänyt Jumalaa tai jumalia. Monet pitävät sitä samana kuin ateismia, mutta itse en ole kokenut olleeni ateisti. Nuorena olen käynyt uskonnollista päiväkerhoa, jolloin koin hyvin vahvaa uskonnollista kokemusta. Myöhemmin ajauduin seurakunnasta erilleen. Nyttemmin koen, että mahdollisesti se on voinut olla Jumalan tahtoa silloin.

Minulla on ollut joitain vuosia vahva tuntemus tietynlaisesta johdatuksesta. Ensimmäisellä kerralle minulle näytettiin helvetin portteja, jos asiat eivät muutu. Toisella kerralla todettiin, että miten järkyttäviä ihmiset ovat voineet olla. Minua on johdattanut taho/tahot, josta olen lupautunut vaikenemaan. Eräs sadepäivä töissä kesällä tunsin, että oma uskomani taho johdattaa minua jonnekin tiettyyn asiaan, tie oli tehty valmiiksi kuukausien päähän minulle. Tunsin salamoiden taistelleen asioista, kuin eräänlaista valtataistelua tai -neuvottelua asioistani. Tunsin täysin selvästi, että minä en saanut sitä asiaani paljastaa silloin muille. Se sanottiin jo silloin, kun johdattajani kauhistelivat tilannettani.

Nyttemmin olen tykästynyt lukemaan Raamattua. Koen, että Raamatun teksteillä on sanoma, jota minä en ole aiemmin tuntenut. Muistan, että rippileirillä olen lukenut ilmestyskirjan. Ihmettelen nykyään, että miksi luin silloin nimenomaan kyseisen kirjoituksen. Kyseessä on koko kirjan viimeinen teksti, miksi minä luin sen loppuratkaisun, että miten kaikki asiat menevät. Kuitenkin minulle opetettiin, että pitää ymmärtää Vanhaa testamenttia, jotta voi ymmärtää Uutta testamenttia.

Ehkäpä Jumalani on halunnut minulle, että elämäni aikana moni asia paljastuu. Minä olen siis saanut oman polkuni, jossa en ole saanut tietää kaikkea. Olen myös hyvin yllättynyt siitä, että miten minut on johdatettu ihmisten uskoon. Olen aina kulkenut erikoisia polkujani elämässäni. Kerran yksi kaverini sanoi, että olen elänyt värikkään elämän. Luultavasti minun pitää olla kiitollinen, että olen saanut elää kuten olen elänyt. Kaikelle on aikansa, minulle tietyt ajat ovat tulleet omana aikanaan. Hyvin paljon on, että jos Herra Jeesus hyväksyy osaksi seurakuntaa, senkin aika voineet tulla vielä, nykyinen tilanteeni jäi epäselväksi. Lastensuojelun ja muiden osalta on vielä paljon asioita, joita johdattamani tahon kautta tulisi käsitellä ihmisten uskoon liittyen [2]. Voiko minua päästää osaksi Herra Jeesuksen taivasten valtakuntaa lienee iso kysymys.

Sir Isaac Newton

Minä itse olen pitänyt aikoinaan Isaac Newtonia tietynlaisena idolinani. Koen yhä enemmän, että kyseessä on entistäkin isompi idolini minulle. Olen saanut sen kautta jatkuvasti uusia oivalluksia. Kyse on hieman samasta tunteesta kuin Raamatun ilmestyskirjan lukeminen ensimmäisenä asiana. Jatkuvasti vain oivallan vahvemmin, että miksi Isaac Newton on elämäni kannalta merkittävä henkilö. Kyseisen henkilön nerous on jotain niin merkittävää, että moni ei välttämättä osaa vielä nykyäänkään oivaltaa.

”For it is now certain from the phenomena
of Jupiter’s Satellites, confirmed by the observations of different astronomers, that light is propagated in succession, and requires about seven or eight minutes to travel from the sun to the earth.” -Isaac Newton [4]

”Light moves at 300,000 kilometers/second. Divide these and you get 500 seconds, or 8 minutes and 20 seconds. This is an average number. Remember, the Earth follows an elliptical orbit around the Sun, ranging from 147 million to 152 million km.” [3]

Edellisen virheen voimme antaa Newtonille anteeksi. Sen ajan mittausvälineet eivät olleet niin tarkkoja, että voisimme syyttää häntä tästä virheestä. Mielestäni oleellista ei myöskään ole tarkat lukuarvot, vaan teoria sen taustalla. Isaac Newtonin ajattelu ei ole samanlaista numeroaavojen tarkkuutta, kuin mitä teoriaa myöhemmin työstäneet ovat tehneet. Newton ei ollut pikkutarkka integraalien ja derivointien pyörittelijä, vaan käsitteli asiaa hyvin visuaalisesta näkökulmasta. Hän havainnollisti asioita kuvaajilla, Newtonilaiseksi teoriaksi hänen merkittävin teos sisältää todella vähän kaavoja ja lukuarvoja. Kirja kertoo nimensä mukaisesti luonnontieteen matemaattiset perusteet, matematiikkaa siihen nähden on hyvin vähän. [4]

”Isaac Newton was not a pleasant man.” -Stephen Hawking [6]

Monet ihmiset eivät ole mielestäni antaneet riittävästi arvostusta Newtonille. Usein häntä aliarvioivat ihmiset ovat itse hyvin akateemisesta taustasta, näkevät hänet siltä kannalta. Itse kuitenkin Newtonista lukiessani en voi kuin ihailla häntä. Hänen kykynsä selittää teoriaa ilman siihen kehitettyä matematiikkaa on käsittämätön. Uskon hänen ymmärtäneen jopa suhteellisuusteoria, mutta sen ajan ihmisille se olisi ollut liian radikaalia ja propellihattuista, eikö todistettavissa kokeellisesti validiksi.

En ole löytänyt varmoja lähteitä liittyen Newtonin yksityiseen elämään. Kuitenkin muistan lukeneeni huhuja, joiden mukaan hän olisi opiskellut 16 tuntia päivästä. Newtonin aikaan Cambridgea olisi pidetty lähes täysin prostituoiden täyttämänä opiskelupaikkana, jossa rikkaiden kuninkaallisten perheiden lapsen opiskelivat. Koko opiskelupaikan saaminen niin heikolla yhteiskunnallisella asemalla oli täysin poikkeuksellista. Hänen huonekaverinsa olisi kauhistellut, että miten kyseinen talopoika voi olla siellä mukana, eikä koskaan osallistunut mitenkään mihinkään korkeiden säätyläisten seurapiireihin mukaan. Hän olisi kauhistellut sitä asiaa kaikkien muiden syliopiston väen kanssa. Newtonista tuli oman aikansa idoli, nostaen koko ylioston surkeasta maineestaan maailman arvostetuimmaksi ylipistoksi. Sen lisäksi Newtonista on tullut Britannia kuningaskunnan ritari, ensimmäisenä tiedemiehenä. Myös papisto ihaili Newtonia, hänestä tuli lähes palvottu mies jo omana elinaikanaan. Newton ei ollut kertaakaan avioliitossa, eikä hänelle tiettävästi syntynyt yhtäkään lasta.

Newton oli hyvin uskovainen mies. Nykyisten arvioiden mukaan hän oli paljon uskovaisempi kuin mitä edes nykyään osataan ajatella. Hän oli jopa kabbalaisena, juutalaisen Raamatun salaisia merkityksiä selittäneenä henkilönä. Tämä on asia, jota moni ei välttämättä halua hyväksyä. [7]

1800-luvun lopun ateisti

Minä itse näen 1800-luvun hyvin vahvana ateistisen maailmankuvan esiintulojana . Minulla on sellainen näkemys, että sen ajan ihmiset kuvittelivat tieteen selittävän kaiken uskontoon liittyvän. Tiede olikin suurelta osin todistanut monia uskonnollisia näkemyksiä vääräksi. Moni Raamatun asia voitiin todeta virheelliseksi. Mielestäni tätä ajatusta hyvin kuvastaa kirja Vuonna 2000 [8].

Kuitenkin moni 1800-luvun asia ei ole toteutunut, kuten Vuonna 2000 kirjassa oletetaan. Tällöin ajateltiin, että kommunismi on yhteiskuntajärjestelmä, joka on käytössä vuonna 2000. Sen ajan ihmiset eivät voineet kuvitella, että kapitalistinen järjestelmä voisi toimia. Näin ei edes kuviteltu Saksassa 1930-luvulla, vaan Isaac Newtonin kehittämä Britannian kultakantaan pohjautuvassa kapitalismissa nähtiin todella paljon puutteita, joiden takia sitä pidettiin liian epävakaana järjestelmänä. [8]

Itse muistan hyvin 2008 vuoden ajan, jolloin markkinatalous kävi hyvin lähellä romahdusta. Tämän jälkeen korot ovat olleet pysyvästi lähellä nollaa, inflaatiota ei ole. Toisinaan korot ovat jopa negatiivisia, jota ei aiemmin osattu edes kuvitella mahdolliseksi tilanteeksi. Monia asioita on siis toteutunut, kunhan vain on ollut tarpeeksi luja yhteinen usko asiaan. Itse näen markkinatalouden tietynlaisena uskontona; uskona valuuttaan ja sen vaihtoarvoon. Raha on tietynlainen abstraktio, jollaiseen ei ole uskottu kommunismissa.

Monien ihmisten yllätykseksi Neuvostoliitto kaatui. Näin jälkiviisaana tätä tietysti pidetään itsestään selvyytenä, muunlaista näkökulmaa joutuu hyvin paljon selittelemään. Kuitenkin nykyään moni kommunistinen valtio saa paljon sijaa. Jo nykyään länsimaiden talous on jäänyt pienemmäksi kuin Kiinan, Intian, Pohjois-Korean, Iranin ja vastaavien maiden talous. En siis näe, että asia on täysin käsitelty loppuunsa. Kapitalismin ylivertaisuus ei välttämättä ole niin varmaa kuin moni olettaa. [9]

Myöskään hyvin vahva usko tieteellisen tiedon uskonnon kumoava käsitys ei ole toteutunut 1800-luvun ajatuksen mukaan [8]. Vielä nykyään meidän käsityksemme tietoisuudesta on erittäin heikolla pohjalla. Me emme oikeasti tiedä, että mitä tietoisuus on. Jo antiikin aikoina on ajateltu, että jotain ajattelevaa on, kun kerran me ajattelemme. Loogisesti siis on pakko olla jotain, joka ajattelee. Tiede itse näin olettaa, että jotain sellaista on. Silti emme ole päässeet tästä kysymyksestä juuri yhtään pidemmälle. Emme voi olla varmoja oikeastaan mistään. Tiede siis itse toteaa, että vain omasta olemassaolostamme voimme olla varmoja.

Itse joskus ajattelin aikoinaan, että Jumalan olemattomuuden selittäminen voisi olla mahdollista. Kuitenkin kun logiikkaa tutkii, niin asia ei vain ole niin. Jos joku kysyy meiltä, että onko kuuta kiertävällä radalla omena, niin mitä me voimme sanoa siihen? Voimme sanoa, että ei varmasti pidä paikkaansa, kuten oletamme. Sitten kun joku todistaa väitteemme vääräksi, niin voimme todeta asian olevan niin. Silti emme voi kuitenkaan olla varmoja, että onko se väite totta, onko todisteena näytetty kuva omenasta totta, onko se edes Kuuta kiertävällä radalla. Emme oikeastaan voi saada varmaa ja suoraa näyttöä asiasta mitenkään. Voimme elää jopa virtuaalimaailmassa, jossa vain kuvittelemme asioita. Todellisuus on jotain aivan muuta kuin aisteillamme havainnoimme.

Perimmiltään itse koen, että tiede on hyvin paljon epäonnistunut asioissa, joita on odotettu. Olemme saaneet hienot tietokoneet, jotka voivat saavuttaa häkellyttäviä asioita. Ehkä 1800-luvun ihminen ei koskaan olisi voinut uskoa, että näin hieno laite voi koskaan toimia. Miljardeja operaatioita sekunneissa se tekee aina yhtä varmasti, täysin noudattaen binääristä logiikkaa. Käytännössä ei mitään poikkeuksia, vuosia laitteet toimivat noudattaen luonnonlakeja. Aivan samoin kuin fysiikan mittaukset ovat aina samoja, omena putoaa mittauksesta toiseen aina samoin. Silti tiede ei kykene selittämään asioita, joita moni olisi odottanut. Yhä Jumalalle on sijansa maailmassa. Edes kaiken mahdollisen logiikan selittävä tietokone ei kykene selittämään Jumalan olemattomuutta, vaikka melkein kaikkeen muuhun se pystyykin.

Tieteen hienous

Minä itse näen tieteen hienon itseään korjaavana asiana. Tiede on tapa käsitellä tietoa, varmistaa tiedon luotettavuutta. Raamattua ei mielestäni tulekaan käsitellä tiedon luottavuudessa, vaan usko tulee tunteiden kautta. Minä koen markkinatalouden tietynlaisena uskona, samoin koen Raamatun Jumalan vastaavana uskona. Minä uskon valuuttaan ja rahan vaihtoarvoon, vaikka sellaista jumalaa ei Raamatun mukaan saisi olla. Jopa Raamatussa kerrotaan, että aasinpää on maksanut piirityksen aikana 80 sekeliä hopeaa eli 560 – 1360 grammaa. [10] Nykyvaluutalla piiritysajan aasinpään hinta on tämän hetken hopean kurssilla 8 – 22 k€.

”Kun piiritys pitkittyi, kaupungissa syntyi kova nälänhätä. Aasinpää maksoi silloin kahdeksankymmentä sekeliä hopeaa ja neljännes kab-mittaa kyyhkysenlantaa viisi hopeasekeliä.” [10]

Kuitenkin Jumala on mielestäni tietynlainen abstraktio. Ihminen palvelee Jumalaa, eikä asia mielestäni ole päinvastoin. Tähän samaan asiaan monet uskovat, yhteiseen Jumalaan. Ihmiset yhdessä toteuttavat Jumalan tahtoa. Omasta mielestäni tämä on oleellinen asia. Kuitenkin kun ihminen luopuu vapaasta tahdostaan Jumalan tahtoon, niin silloin sallii Jumalalle oikeuden johdattaa elämässään. Uskon, että Jumala ei täysin vaikuta vain ihmisten oman palveluksen kautta. Uskon, että on olemassa ihmistä suurempi tietoinen asia, joka on itse Jumala. En kuvittele kykeneväni ymmärtämään Jumalaani, joten en halua Jumalaa kuvailla. Vapaalla tahdollani palvelen Jumalaa, mutta pyydän samalla johdatusta osan isompaa minun käsitykseni ylittävissä asioissa.

Minä olen ajatteluun kykenevä olento, jolla on tietoinen mieli. Uskon, että me ihmiset emme ole ainoita älyllisiä olentoja tässä universumissamme. Pelkästään maassamme on ajattelevia tietoisia olentoja, ihminenkin on tieteen näkökulmasta vain eläin. Tiede myös selittää, että miten valtava koko universumi on. Tieteen näkökulmasta olisi ihme, jos me olisimme ainoita älyllisiä olentoja. Mielestäni Jumala on myös yhtä varma asia kuin Maan ulkopuolinen älyllinen elämä maailmankaikkeudessa.

Miten vähän me ihmiset edes tiedämme toisista etnisistä ihmisryhmistä? Vastaan itse, että tiedämme todella vähän. Tarkoitan vain, että me ihmiset itse olemme todella rajoittuneita. Ehkä muualla maailmankaikkeudessa meitä pidetään hieman kehittymättöminä. Joitain saatanoita joskus saattaa tulla meidän maailmamme, jotka meitä haluaa vahingoittaa ja johtaa väärälle polulle. Koen kuitenkin, että universumissa on niin paljon hyvää, että esimerkiksi minut johdetaan oikealle polulle, kohti Jumalan eli Herramme tietä.

Tarvitsemme Herra Jeesusta, joka toimii majakkana eli kiintopisteenä jopa vajavaisimmalle ihmiselle. Usko Herra Jeesukseen riittää, usko siihen, että ihmiset ovat voineet olla niin pahoja, että ovat jopa tappaneen Jumalan ruumiillistuman riittää. Toisaalta silloin myös Jumala ymmärtää, että mitä on olla ihminen. Saamme olla erehtyväisiä, kukaan meistä ihmisistä ei ole synnitön. Vain Herra Jeesus oli synnitön, silti Herra sai kuolemantuomion. Jumalan ainoan pojan lihaa ja verta syödään vertaiskuvainnollisesti ehtoollisella. Kaikki ovat samalla viivalla, pelkkä usko siihen riittää.

koronaviirus

Miksi meillä on koronavirus ? Miten sen olisimme voineet välttää? Yksi keino olisi ollut se, että olisimme noudattaneet Jumalan meille antamia ruokamääräyksiä. Jos ihmiset eivät söisi uhanalaisia piikkisikoja ja muita Jumalan meiltä kieltämiä eläimiä, niin tätä ei olisi tapahtunut. Tämän tiedon me olemme saaneet Jumalalta Mooseksen kirjan kertomalla tavalla.

Kosher spoiler

Suomessa ja mahdollisesti monessa muussakin maassa on mielikuva, että sika on käytökseltään epäsiisti eläin. Usein myös ihmisestä puhutaan sikana, jos käyttäytyy epäsoveliaasti. Sen taustalla on todennäköisesti se näkemys, että juutalaisen Raamatun eli Vanhan testamentin mukaan sika ei ole sovelias eläin syötäväksi. Kyse ei ole siis siitä, että sika olisi yhtään sen epäsiistimpi kuin esimerkiksi rotta. Rotta ja sika ovat molemmat hyvin lähellä ihmistä käytökseltään että ruokavalioltaan [13].

Älkää syökö mitään, mikä on Herralle iljetys. Nämä ovat ne nelijalkaiset eläimet, joita saatte syödä: nauta, lammas ja vuohi, peura, gaselli, metsäkauris, villivuohi, vuorikauris ja antiloopit sekä ne nelijalkaiset, joilla on kaksijakoiset sorkat ja jotka märehtivät ruokansa. Mutta eläimiä, jotka märehtivät mutta joilla ei ole sorkkia tai joilla on sorkat mutta jotka eivät märehdi, ette saa syödä. Näitä ovat kameli, jänis ja tamaani, jotka tosin märehtivät mutta joilla ei ole sorkkia; ne ovat saastaisia. Saastainen on myös sika, jolla tosin on kaksijakoiset sorkat mutta joka ei märehdi. Näiden eläinten lihaa älkää syökö älkääkä koskeko niiden raatoihin.” [12]

»Saatte syödä kaikkia vesieläimiä, joilla on evät ja suomut, mutta ette sellaisia, joilla ei ole eviä eikä suomuja; ne ovat saastaisia. »Saatte syödä kaikkia puhtaita lintuja. Mutta lintuja, jotka ovat saastaisia, ette saa syödä. Niitä ovat kotka, hanhikorppikotka ja partakorppikotka, isohaarahaukka ja kaikki muut haarahaukat, kaikki korpit, strutsi, kehrääjä, lokki ja kaikki jalohaukat, varpuspöllö, huuhkaja ja tornipöllö, pelikaani, kalasääski ja merimetso, kattohaikara ja muut haikarat sekä harjalintu ja lepakko. Kaikki siivekkäät pikkueläimet ovat saastaisia; niitä ei ole lupa syödä. Mutta kaikkia puhtaita siivekkäitä saatte syödä.” [12]

»Älkää syökö mitään itsestään kuollutta. Antakaa se keskuudessanne asuvalle muukalaiselle syötäväksi tai myykää vierasmaalaiselle. Te olette Herralle, Jumalallenne, pyhitetty kansa. »Älkää keittäkö karitsaa emänsä maidossa.” [12]

Monet eivät välttämättä aina tiedä, että mistä mikäkin juutalaisten ruokakäytäntö on peräisin. Moni ei ole lukenut niin paljoa raamattua, että ei tiedä miksi juutalaiset eivät voi syödä juustoa hampurilaisen välissä. Kyse on siis siitä, että juutalaiset ovat Herralle pyhitetty kansa, joka ei saa keittää kaitsaa emänsä maidossa. Se erottaa juutalaiset muista kansoista. Juutalaisten erittäin tarkat kosher-säädökset ovat monille tuttuja. Todennäköisesti ne ovat muovautuneet hyvin paljon vuosituhansien saatossa alkuperäisistä pronssikautisista elämäntavoista.

Kuva 1. Huanan meriruokamarketin eräitä myyntiartikkeleita Wikipedian mukaan.

”Analysis of genomic data from 93 samples of the novel coronavirus suggests it was imported from elsewhere” [14]

Itse en kuitenkaan usko, että juutalaiset olisivat tätä aiheuttaneet. Jos tämän on joku ulkopuolinen saanut aikaan, niin ainakaan silloin ei todennäköisesti oli kovin hyvin perillä omasta uskonnostaan. Tämän koronaviruksen aiheuttanut ansaitsee Raamatun Vanhan testamentin mukaan itse saada reikiä keuhkoihinsa.

”Mutta jos muuta vahinkoa tapahtuu, annettakoon henki hengestä, silmä silmästä, hammas hampaasta, käsi kädestä, jalka jalasta, palovamma palovammasta, haava haavasta, ruhje ruhjeesta.” -2 Mooseksen kirja 21:24

”Jos joku teistä tuottaa toiselle vamman, häntä itseään kohdeltakoon samoin: murtuma murtumasta, silmä silmästä, hammas hampaasta. Hän itse saakoon saman vamman, jonka hän toiselle aiheutti.”-3 Mooseksen kirja 24:20

”Älkää tunteko sääliä: henki hengestä, silmä silmästä, hammas hampaasta, käsi kädestä, jalka jalasta.” -5 Mooseksen kirja 19:21

Onneksi kuitenkin Jumala on se, joka rankaisee oikein. Ihmisen ei tarvitse tehdä mitään. Itse ajattelisin, että tämä virus on alkujaan Jumalan luomus. Oikeasti Jumala rankaisee oikein ihmisiä pahuudesta, kun ihmiset eivät itse osaa.

“After a day of complex discussions, we have made a decision: Whoever arrives in Israel from abroad will enter quarantine for 14 days,” [15]

[collapse]

Onko mahdollisesti niin, että me ihmiset itse olemme jo aiemmin huomanneet vastaavia asioita? Onko mahdollista, että mm. sianlihan syöminen on vastoin Jumalaa? Onko sianliha ruokaa, jota ei sovi syödä raakana? Jos lihaa ei voi syödä raakana, niin onko siinä jotain vikaa? Loisia, tauteja eli liha on saastaista ilman käsittelyä? Paljonko me syötämme sioille antibiootteja? Miten paljon antibioottirestantteja bakteereja me kehitämme? Pitäisikö meidän vain syödä heinää märehtevien eläinten lihaa? Pitäisikö meidän syödä lammasta ja nautaa, ei piikkisikaa, myrkkykäärmettä ja lepakoita?

Kuva 2. Koronavirus 7.3.2020. [11]

Itse oikeasti epäilen, että me olemme voineet kohdata Jumalan koston. Jumala osoittaa, että Raamatun tapa toimia on oikea. Meidän pitäisi oikeasti miettiä, että miksi me syömme uhanalaisia eläimiä. Pitäisikö uhanalaisten villieläinten antaa elää maailmassa vapaana? Jumalan tahdon mukaisesti, kuten eläimet on luotu?

Ihmisten pahuus

Itse ajattelen, että me olemme hylänneet Jumalamme. Itse ajattelen, että maailmassa on nykyään niin paljon pahuutta, että Jumala rankaisee meitä. Ilmastonmuutos, pakolaisaalto, tautien leviäminen ja muut vastaavat asiat ovat Jumalan kosto meille. Me itse tietoisesti aiheutamme vedenpaisumuksemme. Ilmastonmuutosta elikkä nykyistä ilmastonlämpenemistä ei voida tieteellisen kiistatta osoittaa varmaksi, silti ilmastomuutokseen perehtyneet tieteilijät eli aikamme profeetat uskovat hyvin yksimielisesti siihen. He ovat meidän aikamme profeettoja, jotka kertovat mitä syntiä me ihmiset teemme itse vapaasta tahdostamme.

Me ihmiset siis tietoisesti johdamme kohti armageddonisia asioita, jotka tapahtuvat vääjäämättä? Kyllä, niin minä väitän. Ihmiset ovat vain niin pahoja ja Jumalan unohtaneita, että ne asiat tapahtuvat. Onneksi usko Jumalaan auttaa. Jumalani on minun Herrani. Minä uskon Raamatun Jumalaan. Minut on johdatettu ihmisten Jumalan luo. Onneksi minulla on Jumala, joka minua johdattaa. Kiitos siitä! Palvelen Jumalaani ilolla, kiitos johdatuksesta! Minä pelkään Jumalaani, onneksi Herra Jeesus on kuollut meidän syntiemme tähden. Se tuo minulle toivoa, Jumalani voi ymmärtää tilanteen. Minäkin olen läpeeni syntinen.

REFERENSSIlT

[1] Tuppu.fi: Teknis-luonnontieteellinen menestys
[2] Tuppu.fi: Lastensuojelu
[3] Phys: How long does it take sunlight to reach the Earth?
[4] Global Grey: Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (English)
[5] Isaac Newton: Optics
[6] Stephen Hawking: A Brief History of Time
[7] Kabbalist secrets: Isaac Newton
[8] Vuonna 2000, Auhtori Edward Bellamy 1887
[9] YLE: Kiina määrittelee uudelleen ihmisen onnellisuuden, eikä siihen kuulu vapaus
[10] Raamattu.fi: Kuninkaiden kirja, Nälänhätä piiritetyssä Samariassa
[11] Wordometer: Coronavirus
[12] Juutalainen Raamattu: Toora
[13] Tuppu.fi: Rotta
[14] South China Morning Post: Coronavirus did not originate in Wuhan seafood market
[15] The Jerusalem Post: Two-week isolation ordered for all who enter Israel

Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2

Uuden SARin aikakausi

Nyt on paljon uutisissa puhetta koronaviruksen eli uuden SARS:in leviämisestä. Tästä on jopa väitetty olevan liikkeellä disinformatiota, joiden mukaan taudilla olisi HI-viruksen perimää geenisaksitekniikan käytön ansiosta. Tällöin taudin jälkioireena voisi olla jopa AIDS. Huhujen mukaan tämä olisi valmistettu salaisessa bioasetehtaassa, josta tauti olisi päässyt karkuun Tämä väite todennäköisesti perustuu siihen, että virukseen käytetään HIV-lääkkeitä [2].

CRISPR spoiler
[collapse]

Kyllä sitä tietty kaikenlaista pientä vahinkoa voi sattua laboratorioissa. Tällöin hirviöviruksen poistamiseksi on voitu kehittää heikompia versioita, jolloin vievät pahemmalta virukselta ekologisen lokeron muuten ainoalta ihmisissä leviävältä SARS-virukselta.

On myös monen mielestä iso asia, että saavuttaa elämässää jotain merkittävää. Joskus asioita voi tapahtua myös tahallaan, täysin perusteltavasta syystä. Moni varmasti kokee, että maailmassa on liikaa ihmisiä. Täten paras keino väestön vähentämiseen voi olla tämanlainen virus. Myös kuukausia kestävä sairasloma on oikein hyvä juttu. Tämä kaikki siis pelkkää spekulaatiota.

Uusi pandemia

Kolmessa Afrikan maassa varmistettu tartunta. Turkin mukaan yli 700 tartuntaa Iranissa, mutta peittelevät tietoa. Iranissa on sentään huipputason terveydenhoito toisin kuin Afrikassa Saharan eteläpuolella terveydehoito on surkealla tasolla. Risteilijä Timanttiprinsessan karanteeni ei tainnut olla onnistunut teko, moni negatiiviseksi todettu on todettu sairaaksi kotimaassa? Ilmesesti viruksella on vahva taipumus puhjeta uudestaan. [1]

Kuva 1. Nyt on koronavirusta liikkeellä. [1]

Monet jännittävät, että missä maassa aina milloinkin todetaan mitenkin paljon tartuntoja. Mielestäni on sen sijaan mielenkiintoisempaa, että mitkä ovat suuret valtiot, joissa tartunta todetaan virallisesti viimeiseksi. Onko Pohjois-Korea, Turkki tai joku Afrikan maa. Mikä maahtaa olla tuleva ’Bottom 10’ lista? Itse epäilen, että joku maa on saattanut jopa valehdella tartunnan, jotta ei ole jäänyt silmätikuksi.

Koronan alkuperämaa

Itse olen lapsena tykännyt pelata Comman and Conquer -sotastategiapeliä sekä olen koulutukseltani insinööri, joten seuraava video viehättää minua. Kiina ottaa jopa sota-ajan stategiat käyttöön sodassa Coronavirusta vastaan. Tuhannen tehohoitopotilaan sairaala valmistuu viikossa Wuhaniin.

Kiinassa rakennetaan sairaala seitsemässä päivässä.

”– Olen todella vihainen, sillä mielestäni minun ei kuuluisi olla täällä. Olen todella ahdistunut. Haluan palata kotiin pian.

CNN kysyi Wuhanin terveysviranomaisilta, miksi terveitä ihmisiä pidettiin kenttäsairaaloissa, mutta vastausta ei median mukaan toistaiseksi ole kuulunut.” [4]

CnC spoiler
[collapse]
Kuva 2. Tyypillinen omatitalon rakennusporjekti Ganttin kaaviolla. [3]

Muita uhkia

Itseäni kiinnostaa, että minkälaiset uhat meitä uhkaavat vuoteen 2050 mennessä. Olen aiemmin ennustanut sotaa suomeen 2030-luvulle [5]. Kuitenkin tällä hetkellä sodan painopiste on vielä Lähi-idän suunnalla. Olettettavati monet maat ovat stategisesti varautuneet kaikkiin mahdollisiin vaihtoehtoihin, myös sotaan Suomessa.

”They thoroughly understood the importance of hardening them by continual practice, and of training them to every maneuver that might happen in the line and in action. Nor were they less strict in punishing idleness and sloth.” Vegetius, Länsi-Rooma, 390 jaa

Taistelulinjoilla on ihmiset olleet niin nokkelia, että ovat jo kehittäneet aseita, joita kukaan ei oikeasti haluaisi käyttää. Stategiset pommikoneet sylkevät kymmeniä tonneja sirpalepommeja liukuhihnalta kerralla tutkien ulottumattomista. Ydinohjuksia voidaan ampua metrin tarkkuudella tunneissa minne tahansa maailmassa ulkoavaruuden kautta. Isojen aseiden lisäksi mikroskooppisia eli biologisia aseita on niin hirveitä, ettei edes julkisesti sanota.

”Henkesi uhallakin taistele totuuden puolesta, niin Herra Jumala sotii sinun puolellasi.” [6] (Ei kuulu juutalaiseen Raamattuun Tanakiin eikä varsinaiseen protestanttisten Raamattujen kaanoniin.)

RERENSSIT

[1] Worldometer: Coronavirus
[2] GenEngNews: AI Predicts Coronavirus Vulnerable to HIV’s Atazanavir
[3] Edraw: General Residential Construction Gantt Chart Template
[4] Tiede.fi: Wuhanin koronavirus
[5] Tuppu.fi: Sota Suomessa 2030-luvulla?
[6] Raamattu.fi: Sirakin deuterokanoninen kirja

Whole genome

Nykyään iso juttu on tehdä geneettisiä testejä. Itsekin olen mennyt tähän mukaan jo vuonna 2015, kun tein ensimmäisen geneettisen testin 23AndMe-palvelussa [4]. Nyt tein kuitenkin koko genomini kartoituksen Dante Labsilla.

Omat tulokset

Kuvassa 1. on tulokset omista perinnöllisistä riskitekijöistäni. Ostin tämän kartoituksen Black Friday tarjouksena hintaan 169 €. Samalla sain pääsyn koko genomiini, kun aiemmin oli vain 23AndMe-palvelun perimätesti. Dante Labs on tietoni mukaan tämän hetken paras yksityinen perimää analysoiva yritys. [1]

Kuva 1. Omat geneettiset riskitekijäni. [1]

Tulosten mukaan minulla on perinnöllisesti altistavaa perimää munuaiskiville ja silmäpohjan rappeumalle. Täten minun tulee soveltaa omia elintapojani niin, että nämä sairaudet eivät tulisi ongelmaksi iän myötä.

Paremmat elintavat

Minä olen viimeisimmän testin perusteella päätynyt siihen tulokseen, että yritän suojautua mahdollisilta sairauksilta, joille minun perimäni altistaa. Mielestäni nämä syystä tai toisesta rikkinäiset geenit eivät ole niin iso ongelma omalle elämälleni, etten voisi niitä kompensoida elintavoillani.

geenispoiler

Kuvassa 2. on kerrottuna, että miten ympäristötekijät ja geenit vuorovaikuttavat keskenään. Ihmiselle tulee joitain kymmeniä geenimutaatiota sukupolven aikana. Suurin osa niistä on haitallisia, mutta pieni osa saattaa olla positiivinen. Positiivisen ja negatiivisen geenin vaikutus voi riippua myös ympäristötekijöistä; joissain tilanteissa  huono geeni voi olla toisessa tilanteessa hyvä. [8]

Kuva 2. perintötekijöiden ja ympäristötötekijöiden välinen suhde.
[collapse]

Minä pyrin välttämään munuaiskiviä juomalla tapeeksi vettä. Olen jo pidemmän aikaa noudattanut terveydenhoitajan suositusta, että vettä pitää juoda. Nämä neuvot perustuvat Terveystalon verikokeisiin [9]. Kahvia juon muutenkin tarpeeksi. Tämän lisäksi käytän luontaistuotetta, joka ehkäisee munuaiskiviä [6, 7]. Sen nimi on Phyllanthus niruri [5].

Kuva 3. Phyllanthus niruri ehkäisee munuaiskiviä. [5, 6]

Silmiäni suojaamaan olen tilannut Amazonista violetit eli korkeataajuista valoa suodattavat polarisoidut aurinkolasit. [12]

REFERENSSIT

[1] Dante Labs: Whole Genome Sequencing
[2] HS: Yritys tarjoaa vanhemmille mahdollisuutta valita alkioistaan älykkäimmät ja karsia diabeetikot
[3] Genomic Prediction
[4] 23AndMe
[5] eBay: Quebra Pedra
[6] EJMO: Plant Extracts in Hyperoxaluria Treatment: A Review of
Experimental and Clinical Research
[7] NCBI: Effect of phyllanthus niruri on metabolic parameters of patients with kidney stone
[8] NCBI: The high spontaneous mutation rate: Is it a health risk?
[9] Tuppu.fi: Veriarvot
[10] HelsinkiBusinessHub: Dante Labs launched a new unit in the Finnish biomedical
[11] theVerge: 23andMe sold the rights to a drug it developed from its genetic database
[12] Amazon: ATTCL Men’s Fashion Driving Polarized Sunglasses Al-Mg Metal Frame Ultra Light

Nationalistinen häpeä

Suomessa poliittinen tilanne on siirtymässä uudelle aikakaudelle [1, 5]. Pienet tekijät johtavat uusiin asioihin, samoin kuin kiehuvassa kattilassa vesi kuplii ja pulputtaa. Kukaan ei tiedä, että mistä asiat lähtevät etenemään dominoefektin lailla. Kuka kolautti alijäähtynyttä tislattua vettä? [7]

Alijäähtynyt vesi

Tislatun veden lämpötila voi olla alle 0 celsiusta.
kidespoiler
Kuva 1. isometrisen kuution kaikki sivut yhdistettynä.
Kuva 2. erilaisia lumihiutaleita.
[collapse]

Gallialaisten heimojohtaja

Parasta silakkaliikkeessä on se, että kyseinen konsepti on lähtöisin Italiasta. Italialaiset oikeasti tietävät, että mitä he tekevät. Sosiaalisilta taidoltaan 2000 vuotta suomalaisia edellä, tunnetusti täällä ei olla kovin briljantteja.

Rooma tuli suurvallaksi sen takia, että osasivat diplomatian ja strategiat, ei ainakaan pelkästään sen huipputason armeijan ansiosta. Yleisuudistuksessa toki tekivät sen standardoidun armeijan, joka oli menestyksen yksi tekijä. Kuitenkin armeijauudistuksen ydin oli nimenomaan se johtaminen, ei varusteiden parantaminen. Sotilaita voitiin johtaa tavalla, joka ei ollut aiemmalla silppuräkillä mahdollista. Aiemmin Roomalla oli jo erilliset yksiköt, mutta sotilaat oli varusteiltaan kuin jostain sirkuksesta.

Julius Caesar eli sen suurvallan aikaan saanut henkilö antoi ainoastaan Belgian alueen heimojohtajalle arvostusta diplomatialle barbaarijohtajista. Hän vaihtoi itsensä oman kansan turvaamista vastaan viimeisenä tekonaan. Vietiin Roomaan tapettavaksi vuosituhannen vaihteessa. Julius kirjoitti siitä omiin muistiinpanoihinsa, että hänen diplomatiaansa arvosti vihollisista. Oli varsin komea, ystävällinen ja älykäs mies, ei vastannut yhtään aikansa stereotypioita barbaareista. Puhe oli kyllä kuin villipedolla, mitä niitä germaanisen kielen äänteitä onkin, joita ei ole latinan kielessä esimerkiksi. ”ß eli kaksois-s (saks. das Eszett [ɛsˈtsɛt] ’ässä-tseta’, scharfes S [ˈʃɑrfəs ɛs] ’terävä s’)”

Kuva 3. Vercingetorix ja Julius samassa maalauksessa. [4]

Ehkä he siellä Roomassa itse aiheuttivat gallialaisten tukiliikeen, kun gallialaisten johtajaa pahoinpideltiin, ja lopulta tapettiin. Edusti omaa kansaansa yksin vihollisten pääkaupungissa, täysin tietoisensa kohtalostaan.

”A stroke with the edges, though made with ever so much force, seldom kills, as the vital parts of the body are defended both by the bones and armor. On the contrary, a stab, though it penetrates but two inches, is generally fatal. Besides in the attitude of striking, it is impossible to avoid exposing the right arm and side; but on the other hand, the body is covered while a thrust is given, and the adversary receives the point before he sees the sword.” Vegetius, Länsi-Rooma, 390 jaa

Germaaneilla oli antiikin aikana omia erikoisia taisteluyksiköitään. Näihin lukeutuivat mm. nahkahousuiset alastomat fanaatikot, kirkuvat naiset ja tappajakoirat. Ne toivat roomalaisille oman vaivansa miettiä soveltuvia taktiikoita näitä yksiköitä vastaan. Vegetiuksen mukaan roomalaiset olivat varautuneet siihen, että taistelukentällä voi tulla ihan mitä vain vastaan. Monet rooman armeijan sotilaat kokivat barbaarien alueella sotimisen eläkeikään asti erittäin epämiellyttäväksi.

Minusta tämä germaanien kampanjassa käyty taistelu paras näkemäni,

Tämä on yksi tekijä monista, että miksi Rooma romahti. Kulttuurillisesti niin vaikea asia, ettei sitä voitu mitenkään poliittisesti korrektisti selittää. Ei mitään, että miten sitä olisi voitu puolustaa omilleen tai muille. Yksinkertaisesti oli vain niin paljon parempi, täydellinen voitto oman kansan hyväksi, joiden seuraajiksi kaikki haluavat kuulua.

”Gallia oli gallialaisten, kelttien muinaisen pääheimon, kotimaa. Gallia vastasi nykyistä Ranskaa, Belgiaa, Luxemburgia, osia Alankomaista ja Reinin länsipuolista Saksaa, suurta osaa Sveitsiä ja Pohjois-Italiaa Adigeen asti.”

Belgialainen tekno spoiler

”Yleensä rytmi on tasainen 4/4, jossa bassorumpu soittaa tahdin jokaisella neljäsosanuotilla, virveli tai clap (käsien yhteenlyöntiä muistuttava ääni) tahdin toisella ja neljännellä nuotilla, ja avoin hi-hat joka toisella kahdeksasosa nuotilla. Tempo vaihtelee suunnilleen 120 ja 150 bpm:n (iskua minuutissa) välillä riippuen teknon alalajista.” [15]

[collapse]

”Keisari Augustus huomasi, että monista kansoista koostuvan Gallian hallinto oli hankalaa, joten hän erotti siitä vuonna 22 eaa. Gallia Narbonensis-nimisen osan senaatin haltuun, ja jakoi loput kolmeen osaan. Gallia Belgica oli näistä osista pohjoisin, ja se ulottui Seineltä Reinille ja etelässä Saoneen. Sen asukkaissa oli sekä kelttejä että germaaneja.”

Kuva 4. kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa.

Valloitti tai ei, mutta roomalaiset hävisivät poliittisesti koko sodan. Sama kuin vietnamissa Yhdysvallat voitti taktisesti kaikki taistelut, mutta strategisesti hävisi sodan etenkin sisäpolitiikan osalta.

”Vietnamin sota vaikutti asevelvollisuuden lakkauttamiseen Yhdysvalloissa 1970-luvun alussa.” Samoin Rooma lopetti sotatoimet pohjoisella barbaarien maaperällä, kansa vastusti sitä.

”Luultavasti hänet surmattiin Tullianumin vankilassa kuristamalla vuonna 46 eaa., sen jälkeen kun häntä oli esitelty Rooman kansalle Caesarin Gallian triumfin yhteydessä” [4]

Talvisota

Itse olen sikäli onnekasta sukupolvea, että olen saanut elää aikana, jolloin maassamme on vielä ollut sotaveteraaneja. En asiaa näe niin, että sota olisi hyvä, vaan enemmänkin päinvastoin. Jotenkin itse toivoisin, että ymmärrys näistä asioista säilyisi. Valitettavasti asiat uhkaavat Suomessa muiden Euroopan maiden kanssa edetä seuraavan videon mukaisella tavalla. [10]

Sota on sikäli huono asia, että siinä valtaosa häviää. Ydinsota olisi niin hirveä asia, että sitä pidetään jopa apokalyptisenä tapahtumana [11]. Itse siis haluaisin välttää sodan kaikissa mahdollissa tilanteissa.

Pervitiini spoiler

Pervitiini eli metamfetamiini oli Saksalaisten propagandatuote, jolla osoitettiin Saksan ja aksaalivaltojen tieteen korkeaa tasoa vastustajiin verrattuna. Kyseessä on jo 1800-luvulla Japanissa löydetty kemikaali. Berliinin yliopisto oli ensimmäinen paikka, jossa amfetamiini on syntetisoitu vuonna 1887 eli kaksi vuotta ennen kuin japanilainen kemisti löysi metamfetamiinin, joka on eräs erittäin voimakas dopamiinia aivoista vapauttava amfetamiinijohdannainen.

”- feelings of love and empathy
– forgiveness of self and others
– a sense of inner peace and acceptance of self, others, and the world” [18]

MDMA eli ekstaasi on eräs metamfetamiinijohdanninen, mutta sen toiminta perustuu oksitosiiniin eli tuottaa rakkauden tunteen [17]. MDMA on yhdysvaltaisten sotasaaliina saama kemikaali natseilta, kun halusivat saada selville salaisen valmistusohjeen natsien metalabroista metamfetamiinille.

Pervitiinin vaikutattava aine syntetisoitiin ensimmäisen kerran Japanissa vuonna 1889. [16]
Pervitiini oli merkittävä osa kansallisen sosialismin ideologiaa, sekä kriittinen tekijä asevelvollisten varusmiesten motivoimiseksi salamasotaan.
Metan pahamaineisia laskuja käytetään osana demonisoivaa valistusta.
[collapse]

Toisen maailmansodan syttymisen edellytyksenä pidetään Saksan kovia kansainvälisiä sopimuksia, jotka maa joutui hyväksymään välttääkseen maansa luovuttamisen vihollisille [12]. Lisäksi korvaukset vastapuolelle olivat kovia [13]. ”Onneksi” siinä vaiheessa kadulta löydettiin karismaattinen poliitikko, jolla oli hyvät suhteet armeijaan. Lopun kaikki varmasti tietävätäkin Euroopassa, eikä asiaa tarvitse siltä tunnetulta osalta toistella.

”Hindenburg toimi presidenttinä aina kuolemaansa saakka. Hän kuoli keuhkosyöpään kotonaan Itä-Preussin Neudeckissa 2. elokuuta 1934. Hitler vieraili päivää aikaisemmin Hindenburgin luona, joka luuli kysymyksessä olevan keisari Vilhelm II:n ja kutsui tätä ”hänen majesteetikseen”. Samana päivänä, 1. elokuuta Saksan valtaenemmistöltään kansallissosialistinen hallitus yhdisti valtionpäämiehen toimen Hitlerin hallitsemaan valtakunnankanslerin toimeen, jonka uudeksi nimikkeeksi tuli johtaja ja valtakunnankansleri. Tämä päätös julkistettiin vasta pari tuntia von Hindenburgin kuoleman jälkeen.” [14]

REFERENSSIT

[1] Uusisuomi: Professori pitää silakkaliikettä tervetulleena
[2] Facebook: Silakkaliike
[3] YLE: Kari Enqvistin kolumni
[4] Wiki: Vercingetorix
[5] Apu: Silakkaliike hakee muotoaan
[6] VaticanNews: Paavin joulutervehdys Rooman kuurialle
[7] Tuppu.fi: Kaikki alkaa pienestä
[8] Tuppu.fi: The Only One
[9] Tuppu.fi: Tietoisuuden mysteeri
[10] Tuppu.fi: Suomen puolustusvoimien kalustohankinnat
[11] Tuppu.fi: Ydinsodan voittajat
[12] BBC: Versailles and Peacemaking
[13] IL: Saksa maksoi ensimmäisen maailmansodan sotakorvaukset, 2010
[14] Wikipedia: Paul von Hindenburg / Saksan presidenttinä
[15] Tuppu.fi: Teknomusiikki
[16] Erowid: Meth (MA)
[17] Erowid: Ecstasy (MDMA)
[18] Erowid: Ecstasy (MDMA) effects

Piikivi – tekniikan terävintä kärkeä

Tekniikka kehittyy huimaa vauhtia, vuosisadasta toiseen. Tilastollisesti odotettavaa on, että kehitys jatkuu nykyisellään. Ei saa kuitenkaan syyllistyä kaltevan pinnan virheargumentointiin, asiat eivät aina mene täysin johdonmukaisesti.

Historia

Ihmisen kehityksen taustalla on suurelta osin ollut työkalujen käyttäminen ja kehittäminen. Luisia tikareita on ajalta ennen piikiveä, eikä tikari ole teknisenä innovaatioita vielä nykyäänkään yhtään sen huonompi kuin sen keksimisen aikana. Uusia innovaatioita on kehittynyt, joiden varjoon monet aiemmat nerokkaat keksinnöt ovat jääneet.

Tikari spoiler
Kuva 1. Luinen tikari. [2]
Kuva 2. Metallinen tikari. [2]
Jalo wanha harrastus
Valitettavasti tässä pelissä ei tainnut olla tikaritaisteluita. [4]
Kuva 3. Minullakin on neanderthalin perimää. [13]
Kuva 4. Vasemman käden jousimekanismilla avautuva kolmiteräinen tikari keskiajalta. [6]

Murha on asia, joka ei ainakaan Suomessa vanhene koskaan. Jopa 33 000 vuotta vanhaa murhaa on tutkittu. Tieteilijät ovat päätyneet siihen johtopäätökseen, että henkilö on kuollut taistelussa, saaden kuolettavan osuman yrittäessään epäonnistuneesti torjua vasemmalla tai molemmilla käsillään hyökkäystä vastaan. Kallo on alkujaan löydetty vuonna 1941, muussa ruumissaa oletaan olevan lisää vammoja taistelusta johtuen. Uudemmissa tutkimuksissa asiaa on selvitetty, asiasta on julkaistu tieteellinen artikkeli. [7]

[collapse]

Näyttöteknologia

Itse olen kiinnostunut videontoistosta ja näyttötekniikasta, johtuen jo omasta työstäni. Kehitän sofiadigitalilla tähän aiheeseen liittyviä ohjelmistoja [3]. Tämä on aihepiiri, joka on pelkästään omana elinaikanani kehittynyt valtavasti. Itse muistan hyvin kuvaputkiajat, melkein jopa mustavalkotelevisiot. Oma työpaikkani on ollut merkittävässä roolissa digitalisaatiota tässä ympäristössä [3]. [1]

The Downfall of Agile Hitler - Quality Testing spoiler
Ohjelmistoalan ”projektin” hallintaa testauksen osalta
Kuva 5. Näin nykyään opetetaan perinteinen projektimalli.

Uusin itseäni kiinnostava innovaatio tällä saralla on hologrammipaneeli ilman 3D-laseja. Tähän liittyviä teknologioita on kehitetty 1800-luvulta asti, joten saavutus ei ole ollenkaan väheksyttävä, jos sen saralla on saavutettu jotain oikeasti uutta. [1]

Sosiaalinen vaikutus

Itse ajattelisin, että maailma on muuttunut omalta osaltani paremmaksi. Minun elämäni lähtökohdat ovat olleet erittäin huonot. Kuitenkin ohjelmistoala on mahdollistanut sen, että minunlaisellenikin ihmiselle on jonkinlainen mahdollisuus toimeentuloon ja laadukkaaseen elämään. Ilman ohjelmistoalaa oma elämäni olisi todennäköisesti ollut nykyistä paljon kurjempaa.

Itsekin otin omakuvan, joka on ehkä yksi järkevimpiä tekoja, jonka olen tehnyt. Kuvassa 6. minä olen loikoilemassa. Tämä oli sikäli hyvä, että kerrankin sain jonkinlaista positiivista näkyvyyttä. Yhdellä kuvalla voi olla suuri hyöty, kunhan se on vain oikeanlainen. Sitä on helppo kierrättää eri paikoissa.

Kuva 6. Admin – omakuva. [12]

Itse olen ollut usein yksinäinen ja syrjitty ihminen. Ainakin niin itse olen asian kokenut, mutta syyllistän vain itseäni. Itse pitää tehdä muutokset, korjata ongelmat. Ei niitä kukaan muu pysty tekemään toisen puolesta, eikä yhteiskunta ketään auttaa. Nykyään myös olen hyväksynyt, että pitää ymmärtää elämän realiteetit.

Luonnossa on jotain positiivista; ei ihmisen pahuutta.

Kukaan ei ole väittänyt, että maailma olisi hyvä ja oikeudenmukainen paikka. Itse tietysti tulee tehdä oman pienen osansa, että se olisi edes hieman enemmän sellainen. Minulla saattaa olla diagnosoimaton asperger tai jokin muu vastaava oireyhtymä [11]. Suhtaudun kuitenkin hyvin krittisesti julkisen sektorin palveluihin, käytännössä laatu ei ole aina osoittautunut erityisen korkeatasoiseksi. Vielä nykyäänkin monet hoidot aiheuttavat vain vahinkoa, eivätkä edes paranna mitään. [9]

[collapse]

Kaiken kaikkiaan minä itse koen, että en ole mitenkään menestynyt omassa elämässäni. Naiset syrjivät minua, kuten myös muutkin ihmiset. Koko elämäni on jatkuvaa tuskaa. Toivottavasti kukaan muu ei koskaan joutuisi kokemaan vastaavanlaista elämää kuin minä itse olen. Joskus kaverikin on ollut, mutta yhteiskunta on tuhonnut kaiken sen vähän, mitä minä olen aina saavuttanut sosiaalisissa suhteissani. [10]

REFERENSSIT

[1] Looking Glass Factory: Holograms without the Headgear
[2] AboutHistory: History and Evolution of the Dagger
[3] Sofia Digita: Sofia Digital is Recruiting
[4] Sapiens: Official Website
[5] Tuppu.fi: Monenlaista koulutusta, kaikki arvokasta
[6] Ancient Origins: 10 Innovative Medieval Weapons
[7] New week: Paleotic Murder Where Victim’s Skull Was Bashed in 33,000 Years Ago Revealed by Scientists
[8] SoftwareCraftsmanship: 24074, Tuomas Liikala (Lapua), 12/28/2017
[9] Tuppu.fi: Yhteiskunta on sairas
[10] Tuppu.fi: Menestys
[11] Tuppu.fi: Yksinäisyys
[12] Facebook: Admin
[13] 23AndMe

Poliitikkojen aivoitukset

Olen usein ihmetellyt poliitikkojen aivoitusten logiikkaa, kuten ehkä myös moni muu. Tätä olen yrittänyt lapsesta asti yrittää hahmottaa kaikin keinoin, uskoni siihen on mennyt. Nyt olen tullut siihen johtopäätökseen, että poliitikkojen toiminta ei olekaan loogista, vaan tahallaan harhaanjohtavaa ja virheellistä.

Kuva 1. Lapsena yritin simuloida 20 vuoden takaisen hallituksen politiikkaa.

Lyhin reitti

Navigaattoreita on ollut jo pitkään, itse muistan ensimmäiset ihan lapsuudestani asti. Idea ja jopa teoreettinen malli on erittäin vanhaa perua, mutta suurimpana rajoitteena on ollut satelliittien puuttuminen kiintopisteiksi oman sijainnin paikantamiseksi.

Lyhimmän reitin haku on toisen maailmansodan jälkeiseltä ajalta, aivan tietotekniikan ensimmäisiä algoritmisia käyttökohteita. Itsekin tein TTY:lla harjoitustyössä lyhimmän reitin haulla nopeimman Tampereen bussilinjan pysäkistä A pysäkille B tietystä alkuajasta, sisältäen linjojen vaihdot. Tämä oli ihan perustason tehtävä omassa DI-koulutuksessani.

Usein kuitenkaan käyttäjä ei halua navigaattorista lyhintä reittiä, vaan esimerkiksi Googlen Maps ehdottaa useita erilaisia vaihtoehtoa. Osa ei halua kääntyä vasemmalle, koska väistämisvelvollisuuden takia aiheuttaa ylimääräistä vaivaa risteyksissä. Samoin moni ei halua ajaa vastavaloon, vaan mieluummin ajaa aamulla idästä länteen ja illalla lännestä itään.

Tekoäly

Neuroverkkojen avulla on päädytty siihen johtopäätökseen, että oppiminen vaatii 15 % virheitä optimaaliseen kehitykseen. Tämä on itseänikin kiinnostanut: että miten paljon kannattaa mennä mukavuusalueensa ulkopuolelle. Optimi siis on, että 15 % vastauksista menee väärin eli pääosa onnistuu. Tämä pätee myös ihmisille. ”Ainakin oma kirjoitusvirheiden taso on varsin lähellä tätä, tekee tekstini paljon luovemmaksi. -Admin” [1]

Voitaisiinko näitä virheitä kuitenkin tehdä jossain muualla kuin ihmisten elämää koskevissa päätöksissä? Eikö näitä oikeasti osata simuloida yhtään paremmin ja toimivasti? Eikö poliitikon aivoja voisi mallintaa mustalaatikkona neuroverkkoon, niin tietäisi jo etukäteen, että minkälaista linjaa ajaa seuraavaksi?

Oletettavasti nykyään NSA:lla ja muilla tiedustelupalveluilla on jo poliitikkojen ajatusten mallintamiseen jotain tekoälysovelluksia, ulkopoliittisesti tärkeää tietoa. Ihmiset eivät toimi aina peliteorian mukaisen rationaalisesti, vaan on jopa älykästä toimia epäjohdonmukaisesti ja tehdä virheitä kaoottisessa maailmassa.

Ei koskaan hyvin – Continuous Improvement

Tämä on ehkä sen takia kiinnostava aihepiiri, että itse en ole ollut tyytyväinen suomalaiseen yhteiskuntaan. Olen aina kokenut, että tällä yhteiskunnalla ei ole mitään annettavaa, eikä minulla sille. Yliopistokoulutus on oikeasti valtava asia, josta olen äärimmäisen kiitollinen. Olen kokenut hyvin paljon yksinäisyyttä, jotenkin hyvin ulkopuoliseksi – ehkä jopa syrjityksi – kaikkialla aikoinaan nuorempana. Syynä voi olla esimerkiksi diagnosoimaton asperger, jota ei itsekään osaa tunnistaa, mutta siitä kärsii valtavasti.

Töitä on saanut edes tehdä, mutta onneksi edes verot ovat varsin matalien tulojen takia jääneet vaatimattomaksi. Suomessa kun on tämä ekopotentiaalinen eli kumulatiivinen verotus. Hyvänä puolena on pakko mainita, että taloudellinen vapaus on iso asia, jos vertaa omaa elämäänsä maksuhäiriöiseen kansalaiseen. Ehkä se on tämä Suomen ns. rakenteellinen korruptio, jonka takia kannattaa maksaa mieluummin veroja kuin elää yhteiskunnan tuilla. Olen jo tähän ikään mennessä nähnyt, että sellainen näkymätön rakenteellisen korruption hierarkia on maassamme, mutta lapsena/nuorena sitä ei vielä osannut hahmottaa.

Lenin spoiler

Tampere on uutisten mukaan yksi kuolettavimmista kaupungeista Euroopassa. Murhien määrä suhteessa asukaslukuun on kahdeksanneksi korkeinta Euroopan kaupungeista. Ylipäätänsä Tampereella väkivallan uhriksi joutuminen on yleistä, Tampereen turvallisuustilanne on heikennyt valtavasti. [4]

Kuva 2. Leninin patsas Lenin-museossa nykyisessä synnyinkaupungissani Tampereella. [3]
[collapse]

Ehkä sitä kuitenkin pitää olla tyytyväinen tähän suomalaiseen yhteiskuntaan. Pitää vain uskoa, että kaikki muut yhteiskunnat ovat vielä tätäkin huonompia. Meillä on tässä maassa kaikki paremmin kuin muualla. Ainakin tätä hoetaan kaikkialla. Ehkä sitä itsekin uskoo siihen, kun sitä samaa mantraa toistetaan jatkuvasti kaikkialla. Ehkä näin on, ei ole paljoa kokemusta muista yhteiskunnista. Euroopan sosialistin maa, jos sitä mitataan julkisen sektorin osuudella suhteessa bruttokansantuloon.

”Parhaansa tekee, niin se riittää”
”Ehkä Hervannan lukiossa”

Pyrin nykyään ajattelemaan optimistisesti. Olen kuin tietynlaisen rintaman kärjessä, muu suku on muuttanut suurelta osin Yhdysvaltoihin tai muualle ulkomaille. Oma isähaarani ja geneettisen perimän perusteella tämä on ihan hyvä hypoteesi mielestäni, olen sen terävimmässä kärjessä.

Kuva 2. Legionan käyttämät erilaiset standardit yksikön viestintään. [2]

Pidetään lippua pystyssä ääriolosuhteissa, minulle on annettu isot saappaat elämään. Se tulee nähdä haasteena ja mahdollisuutena, ei taakkana. Sopiva määrä haastetta on hyvä, liian suuresta määrässä joutuu psykoosiin. Ehkä se joskus kuoleman aikana palkitaan, ehkä ei. Itse elän oman kuolemani jälkeistä maailmaa ajatellen, haluan jättää tuleville sukupolville paremman maailman kuin itse olen sen saanut.

REFERENSSIT

[1] Tiede.fi: Oppiakseen pitää tehdä sopivasti virheitä
[2] Primary Home Work Help: Standard Bearers
[3] Lenin.fi: Miksi Tampereella on Lenin-museo?
[4] Fox News: Top 10 deadliest European cities

Kulttuurierot

Kulttuurien välillä on eroja, kuten myös etnisten ryhmien välillä. On kuitenkin vaarana, että asiat ajautuvat hyviin me- ja pahoihin he-ryhmiin. Tällaisista tapauksista on paljon näyttöä historiasta. Todennäköisesti täysin samaa tapahtuu vielä nykyään, osa ihan kenen tahansa lähellä. Erilaisuuden pitäminen huonompana on vaarallista, usein kyse on vain tietämättömyydestä ja huonojen puolien korostamisesta.

”When in Romedo as the Romans do.”

Saksan virhe

Toisen maailmansodan aikainen Saksa on Euroopassa yhä valtava aihe, vaikka sitä ei monet edes tiedä Aasiassa. Minä en edes halua kutsua sitä termeillä, joita paljon käytetään. Minusta koko asia on niin vastenmielinen, että sen takia vedän Saksan käyttämällä sensuurin linjalla. En halua aiheuttaa liian vahvoja vihan tunteita ihmisissä, vaan käsitellä asiaa ilman argumentointivirheiden vaaraa. [2]

Yksi yllättävä virhe oli se, etteivät he kyennyt ymmärtämään, että miten huono tieverkosto Neuvostoliitossa voi olla. Saksalainen armeija ei kyennyt liikkumaan Neuvostoliiton teitä pitkin Berliinistä Moskovaan, vaikka Moskovan metropolissa ei ollut mitään vastarintaa. Ehkä heräsi ajatus: ”Miten he voivat elää siellä mutaliejun keskellä, ilman tiejärjestelmää?”

tankki spoiler
Yksi maastokelpoisimmista taistelupanssarivaunumalleista jumissa mudassa.
[collapse]

Vielä nykyäänkin Venäjän päätiet ovat huonommassa kunnossa kuin jossain keskiajan Saksassa. Turha yrittää Porschella ajella. Kansallismielisten ehkä parempi vain pysyä omassa massaan, niin ei tule kulttuurishokkia. Ei Venäjän teillä millään Tiger-panssarivaunuilla liikuta. [1]

Kuva 1. Saksalainen toisen maailmansodan aikainen moottoripyörä maastossa. [3]
tankki spoiler
[collapse]

Suomenkielinen mainosvideo Ural-maastokuorma-autosta Neuvostoliiton ajalta kertoo asian erinomaisesti. Tässä erittäin hyvin kerrotaan, että minkälaisia ongelmia tuotekehitykselle karut olosuhteet aiheuttavat. Normaali kumi hajoaa, bentsiini syttyy vaivaloisesti ja sammutetun mottorin kylmäkäynnistys kestää useita tunteja historiallisella yksiasteöljyllä [4].

talvisota spoiler
[collapse]
video spoiler
Joka ei ole ole elänyt näissä olosuhteissa, niin ei voi ymmärtää ympäristön haasteellisuutta.
Maailmalla yleisesti käytetty AK47-rynnäkkökivääri, jonka kopio on myös Suomen puolustusvoimilla käytössä.
[collapse]

Tämän kaiken ansiosta Moskova säästyi hyökkäykseltä. Saksalaiset pääsivät tykistön kantaman päähän pääkaupungista, mutta sen jälkeen paleltuivat talvivarusteiden puutteessa pakkaseen. Miljoonien sotilaiden hyökkäys epäonnistui. Kaikki tämä oli suunniteltu valmiiksi, jopa ihmiskokein.

Etninen perimä juomavedestä

Aikoinaan ei ollut alkoholiongelmaa. Yhä voimassa oleva talokaaren humalankasvatuslaki piti siitä huolen. Harmi vain, että sitä valvotaan nykyään huonosti. Ihme, jos se ei ole jalostanut väestöä geneettisesti tavalla tai toisella. En ole terveytieteen asiantuntija, mutta epäilisin elimistön olevan hyvin kovassa kuormituksessa yhdistettynä lukuisiin yleisesti kärsittyihin puutostiloihin.

Aiemmin olutta juotiin jopa 5 litraa vuorokaudessa.
Hoitaja: ”Paljoko menee alkoholia?”
Asiakas: ”Sellainen 100 annosta viikossa. Viinaan en juo, se on päihde.”

En tarkasti tiedä, että paljon keskiajan oluessa on ollut alkoholia, mutta belgialaisessa luostarin pöytäoluessa sitä oli vain max. 1,5 %. Humala on antibakteerinen ainesosa alkoholin ohella, parantanut veden muuten täysin juomakelvotonta laatua [6, 7, 8, 9, 10, 11]. [5]

video spoiler
Likainen vesipisara mikroskoopissa.
Valkosolut syövät bakteereita.
[collapse]

Nykyään vesijohtoveteen lisätään klooria ja fluoria, jotka molemmat ovat erittäin voimakkaita myrkkyjä. Keskiajan ihmisillä ei ollut minkäänlaista käsitystä mikrobiologiasta, mutta silti he tiesivät menetelmiä juomaveden parantamiseksi. Luultavasti muut ovat karsiutuneet pois, tuhat vuotta kestäneen ns. pimeän keskiajan aikana. Etenkin kaupungeissa väestönkasvua on rajoittanut pula puhtaasta juomavedestä ja sanitaation surkea taso.

Tieteellisesti käytetty sana pimeä keski-aikaan tulee isolta osin siitä, että silloin lähes koko väestöstä on ollut täysin lasku-, luku- ja kirjoitustaidonta. Esimerkiksi oma sukupuuni alkaa vasta 1500-luvulta, vaikka sukuni on talonpoikaista eli nykyajan käsitteillä voisi puhua vähintäänkin keskiluokkaisesta väestöstä.

Kuva 2. 1500-luvun Espanjassa restoroitu Rooman valtakunnan aikainen (kirjaimellisesti) antiikkinen vesilinja.

Sukuuni kuuluu mm. Seinäjoen kantataloja. Tältä ajalta nykypäivään sopii lukuisia nälänähtiä, viimeisin vuonna 1919. Eliitti antoi osan kansasta kuollaan kylmään ja nälkään 1800-luvun loppuun asti. Näiden todellisten selviytyjien jälkeläisiä me eurooppalaiset olemme. Selvityimisen taustalla on voinut olla hyvinkin kattava dokumentoimaton kansantietämys luonnonyrteistä, kuten voikukan korkea C-vitamiinipitoisuus [12].

Mustan listan maa

”Treat your inferior as you would wish your superior to treat you.” -Seneca the Younger (c. 4 BC–65 AD) [18]

Olen joskus miettinyt, että miten valtiot ovat toimineet aikana ennen poliisijärjestelmää. Olen kuvitellut poliisin olevan itsestään selvyys, mutta asiaan perehtyminen on osoittanut asian aivan erilaiseksi. Poliisi on oikeastaan yllättävän uusi asia, Ranskan vallankumouksen aikana kehitetty voimakeinojärjestelmä [25]. [24]

Yksityisen sektorin poliisia kutsutaan nimellä mafia, jolla ei ole oikeastaan edes laillista asemaa. Silti se tekee samoja tehtäviä, joita muissa maissa tekevät julkisen sektorin poliisit. Mafia puuttuu väärinkäytöksiin, ylläpitää oikeudenmukaisuutta ja yhteiskuntarauhaa. Korvauksena tästä kunniallisesta työstä mafialle on maksettu suojelurahaa.

Monikulttuurinen maa

Mafia spoiler
Itse pidin tästä pelistä lapsena, erinomainen juoni. [26, 27, 28]
Itse pidin tästä pelistä lapsena, erinomainen juoni. [26, 27, 28]
[collapse]
Colt 1911 spoiler
Tietokonepelistä tullut tämä ase itselleni tutuksi.
[collapse]
Y-kromosomi
Kuva 3. Oman Y-kromosomini historia 23AndMe-palvelun mukaan.

”Your paternal line stems from a young branch of I-M253 called I-L22, which likely arose in the last 3,000 years. I-L22 is most common in Northern Europe, but a recent study found that this haplogroup was present in a significant portion of the Partecipanza population living in San Giovanni in Persiceto, Italy.

The area of San Giovanni in Persiceto was involved in a migration period in 728 AD, when it became part of the Lombard kingdom, under King Aistulf. San Giovanni in Persiceto was only under Lombard rule for 48 years, after which the Lombards were defeated by King Charlemagne in 776 AD. There are several characteristics of San Giovanni in Persiceto that link it to other Lombard settlements. For instance, some research suggests San Giovanni in Persiceto was the seat of a Lombard Duke between 750 and 800 AD. It is possible that the Lombards who ruled over San Giovanni in Persiceto played an important role in the introduction and growth of haplogroup I-L22 in the region.” [21, 22]

”The Kingdom of the Lombards (Latin: Regnum Langobardorum) also known as the Lombard Kingdom; later the Kingdom of (all) Italy (Latin: Regnum totius Italiae), was an early medieval state established by the Lombards, a Germanic people, on the Italian Peninsula in the latter part of the 6th century. The king was traditionally elected by the highest-ranking aristocrats, the dukes, as several attempts to establish a hereditary dynasty failed. The kingdom was subdivided into a varying number of duchies, ruled by semi-autonomous dukes, which were in turn subdivided into gastaldates at the municipal level. The capital of the kingdom and the center of its political life was Pavia in the modern northern Italian region of Lombardy.” [23]

Kuva 4. Kingdom of the Lombards. [19]
Kuva 5. Lombardsien kuninagaskunnan kolme maa-aluetta. [20]
Italialla on hieno historia.
Kuva 6. Feudalistisen kuningaskunnan hallintomalli teoriassa.
Kuva 7. Jollain muulla minun lisäkseni on myös sama I-L22 habloryhmä Peräseinäjoella. [30]
[collapse]
auto
[collapse]
Stirling spoiler

Stirling on vanha moottorityyppi, joka on keksitty hyvin kauan aikaa sitten. Moottoria käytetään vielä nykyäänkin mm. ydinsukellusveneissä ja avaruusluotaimissa, jolloin energianlähteenä toimii ydinreaktori. Strirling on erittäin hiljainen moottori, jonka takia armeijoiden sukellusveneiden moottoreissa käytetään tätä moottorityyppiä liikkuessa veden alla. [29]

Stirlingmoottori ei tarvitse vettä taikka palotapahtumaa toimiakseen, vaan toimii ulkosella energialähteellä. Moottori voi käyttää ilmaa, mutta laadukkaissa moottoreissa käytetään erittäin heikosti syttyvällä eli inertillä kaasua estämään voiteluöljyn syttyminen. Moottori etuna on korkea hyötysyhde, mutta huonona puolena erittäin heikko tehokkuus sylinteritilavuuteen suhteutettuna. [29]

” Is that the new and improved honda civic typeR engine?🍻🥴👍 ” -Anibal Babilonia

[collapse]

REFERENSSIT

[1] SSQQ archives: The Russian Highway from Hell
[2] Tuppu.fi: argumentointivirhe
[3] Les Lufteaux: Photos d’époque & de reconstitution WW2
[4] Tuppu.fi: Talvi yllätti autoilijat
[5] Tuppu.fi: Olut alkoholipolitiikassa
[6] Hopsteiner: Hop Acids Inhibit Bacteria Growth
[7] SpringerLink: An Overview of the Antimicrobial Properties of Hop
[8] NCBI: Antimicrobial Properties of Spent Hops Extracts, Flavonoids Isolated Therefrom, and Their Derivatives
[9] ReseachGate: Factors affecting antibacterial activity of hop compounds and their derivates
[10] Journal of Food Protection: Antimicrobial Activity of Hop Resins
[11] BRi: The Antibacterial Activity of Hop Compounds
[12] YLE: Rikkakasvista ruoaksi – parhaat vinkit voikukan käyttöön
[13] TheGuardian: Italy mafia networks are more complex and powerful, says minister
[14] Sacra Corona Unita
[15] Tuppu.fi: Yhteiskunta on sairas
[16] CosantonaNews: What the Hell Is the Sacra Corona Unita?
[17] Shincliffe CE Primary School’s: Our Christian Values
[18] The Stoic Philosophy of Seneca: Essays and Letters of Seneca
[19] Fandom: Kingdom of the Lombards
[20] Prezi: The Lombards
[21] PubMed: Traces of medieval migrations in a socially stratified population from Northern Italy. Evidence from uniparental markers and deep-rooted pedigrees.
[22] PubMed: Punctuated bursts in human male demography inferred from 1,244 worldwide Y-chromosome sequences.
[23] Wiki: Kingdom of the Lombards
[24] Tuppu.fi: Poliisijärjestelmä
[25] Tuppu.fi: Saatyajan perillinen
[26] Steam: Mafia
[27] Fandom: Mafia Wiki
[28] 2KCzech: Official WebPage
[29] ScienceDirect: Stirling Engine
[30] FamilyTreeDNA: I1d – L22 – Y-DNA Member Distribution Map

Elämän tarkoitus

Toisinaan sitä tulee mietittyä oman ja muiden elämän tarkoitusta. Tämä on vanha filosofinen kysymys, johon ei ole mitään täysin yksimielistä vastausta. Osalle elämän tarkoitus voi olla erilainen kuin jollekin toiselle, tähän näkemykseen olen itse tullut.

Kuva 1. 90 vuotta pitkä elinaika viikkoina.

Lisääntyminen

Biologisesta näkökulmasta monet ovat päätyneet siihen näkemykseen, että elämän tarkoitus olisi tuottaa mahdollisimman paljon uusia lisääntymis- ja selvitymiskykyisiä jälkeläisiä maailmaan. Tämä olisi elämän kannalta se suurin tavoite. Tähän kaikki yrittävät päästä, yhteinen eliöiden välinen kilpajuoksu. Minusta tämä näkemys on jokseenkin pelkistetty, vaikka olen pääosin samaa mieltä. Tämä pätee korkeintaan suvuttomasti lisääntyville bakteereille, mutta niidenkin on tieteellisesti todettu kommunikoivan keskenään [3, 4].

Paternal line spoiler
Kuva 2. oma isälinjani on noin 52,0 sukupolvea vanha.

”Your paternal line stems from a young branch of I-M253 called I-L22, which likely arose in the last 3,000 years. I-L22 is most common in Northern Europe, but a recent study found that this haplogroup was present in a significant portion of the Partecipanza population living in San Giovanni in Persiceto, Italy.

The area of San Giovanni in Persiceto was involved in a migration period in 728 AD, when it became part of the Lombard kingdom, under King Aistulf. San Giovanni in Persiceto was only under Lombard rule for 48 years, after which the Lombards were defeated by King Charlemagne in 776 AD. There are several characteristics of San Giovanni in Persiceto that link it to other Lombard settlements. For instance, some research suggests San Giovanni in Persiceto was the seat of a Lombard Duke between 750 and 800 AD. It is possible that the Lombards who ruled over San Giovanni in Persiceto played an important role in the introduction and growth of haplogroup I-L22 in the region.” [8, 9]

”The Kingdom of the Lombards (Latin: Regnum Langobardorum) also known as the Lombard Kingdom; later the Kingdom of (all) Italy (Latin: Regnum totius Italiae), was an early medieval state established by the Lombards, a Germanic people, on the Italian Peninsula in the latter part of the 6th century. The king was traditionally elected by the highest-ranking aristocrats, the dukes, as several attempts to establish a hereditary dynasty failed. The kingdom was subdivided into a varying number of duchies, ruled by semi-autonomous dukes, which were in turn subdivided into gastaldates at the municipal level. The capital of the kingdom and the center of its political life was Pavia in the modern northern Italian region of Lombardy.” [10]

Itse olen erittäin tyytyväinen, että oma isähaarani on peräisin seuraavan kuvauksen mukaisesta kuningaskunnasta. Kaikilla meillä on merkittäviä henkilöitä esivanhempina, joiden saavutuksista voi olla ylpeä.

”There was a miracle in the kingdom of the Lombards: there was no violence, no insidious plot; no others unjustly oppressed, no depredations; there were no thefts, there were no robberies, where everyone went where they wanted, safely and without fear” — Paolo Diacono, Historia Langobardorum, III, 16

[collapse]

Itse näkisin, että meidän perimämme on kuin korttipelin kortit, jotka saamme jakajalta. Samoin meillä on yksilönä käytössämme vain pieni osa koko lajin geenipoolia kerralla. Korttipeli määrittää, että miten nämä meidän geenimme arvottuvat elämässä. Toisessa pelissä ässä on paras kortti, toisessa pelissä se on huonoin. Näin myös geenien monimutkaiset mekanismit ovat ympäristötekijöistä ja tuurista riippuvaista. [1, 5]

Kuva 3. Pierre Marechalin pelikortit vuodelta 1567. [2]

Minun mielestäni korttipeli kuvastaa monelta osin erinomaisesti elämää. Usein asiat lähtevät liikkeelle yhteiskuntajärjestelmän pohjalta, josta ne etenevät läpi yhteiskunnan. Tämä on ehkä yksi iso syy, että miksi ylhäältä alaspäin johdettu suunnitelmatalous ei onnistunut. Yhteiskunta ei vain toimi niin, vaan kapinat ja muutokset lähtevät järjestelmän ns. alaosasta. Tämä asia on kaikista kärjistyneimmässä muodossaan feodalismissa eli sääty-yhteiskunnassa, jossa se muistuttaa kukkulan kuningas -leikkiä.

Elämässä parhaiten pärjää sopupelillä, kun kaikki toimivat yhteen. Toisinaan osa saattaa valehdella, jolloin tällaiselle henkilölle ei kannata omia korttejaan näyttää. Näin muodostuu erilaisia etnisiä ryhmiä. Tämä tällaisena teekkaritason autistisena humanistipohdintana, parasta mihin pystyy. Käytän termejä ja käsitteitä, jotka itse tunnen.

Väestön yhdentyminen

Itse tein seuraavan Kuvan 4 mukaisen graafin Facebookin kavereistani. Tämä on ajalta, jolloin Facebook ei ollut luovuttanut sivustoaan Yhdysvaltain viranomaisille. Tällöin normaali käyttäjä sai analysoitua hyvin sivustolla olevaa dataa, siihen oli jopa sivustolle kehitettyjä omia sovelluksia. Valitettavasti Facebook on luopunut avoimuudestaan, niin tällaista tietoa ei enää ole saatavilla normaalille käyttäjälle.

Kuva 4. Oma kaveripiirini Facebookissa vuonna 2013.

Usko yhteen Jumalaan on todennäköisesti ollut merkittävä väestötieteellinen asia, jotta massiivinen ja äärimmäisen pirstaloitunut joukko ihmisiä on saatu toimimaan yhteen haastavissa olosuhteissa. Tämä aikana, jolloin ei ollut nykyajan tieteellisiä menetelmiä väestöryhmien sosiaalitieteelliseen mallintamiseen. Tämä abstraktio yhteiseen asiaan uskomisesta on yksi suurimmista väestöllisestä innovaatioista, uskon niin. Tälle abstraktiolle on luotu oma terminsä, sitä kutsutaan Jumalaksi.

Yksi iso ongelma tieteessä on se, että humanistiset eli ihmisläheiset tieteet ja kovat eli insinööritieteet eivät sovi yhteen. Jos tämä ongelma saataisiin korjattua ja saatettua samojen laitosten sisälle, niin tieteen tilanne olisi huomattavasti paremmalla mallilla. Tämä on ehkä suurin poikkitieteellinen ongelma, jonka itse olen huomannut. Yhteinen käsitys asioista olisi suuri helpotus, lopettaisi lapsellisen vastakkaisasettelun ja jopa vihanpidon.

Henkinen kehitys

Itse olen aina ollut vahva koulutuksen tukija, pidän koulutusta itseisarvoisesti tärkeänä. En tiedä, että miten moni muu jakaa tämän näkemyksen minun kanssani. Uskoisin kuitenkin, että on useampia, jotka ovat tästä näkemyksestä minun kanssani samaa mieltä. [6]

Minä en koe, että kyse on pelkästään yliopistokoulutuksesta tai tieteestä, vaan minä arvostan kaikkea koulutusta ja tietämystä valtavasti. Minä itse koen, että tämä on erittäin suuri osa elämän tarkoitusta. En itsekään osaa perustalla miksi, mutta mielestäni jokin tällainen asia on elämässä tärkeää.

Kuva 5. Tietoisuustaidot on päivän sana. [7]

Tietoisuus on yhä mysteeri, josta tiedetään todella vähän. Materiaalisen maailman tutkimus on jo edennyt hyvin, mutta tietoisuuden tutkimus on lähellä nollaa. Ainakin tällainen mielikuva minulla on, että tietoisuus on liitetty sähköisiin ilmiöihin, mutta paljon muuta tieteellisen varmaa ymmärrystä ei ole saavutettu.

REFERENSSIT

[1] Pagat: Card Game Rules
[2] WoPC: Re-creation of Pierre Marechal playing-cards
[3] How Stuff Works: How do bacteria communicate?
[4] Quorum sensing: cell-to-cell communication in bacteria.
[5] Wikiwand: Playing Cards
[6] Tuppu.fi: Monenlaista koulutusta, kaikki arvokasta
[7] Vocal: Enlightenment, Heaven & Nirvana
[8] PubMed: Traces of medieval migrations in a socially stratified population from Northern Italy. Evidence from uniparental markers and deep-rooted pedigrees.
[9] PubMed: Punctuated bursts in human male demography inferred from 1,244 worldwide Y-chromosome sequences.
[10] Wiki: Kingdom of the Lombards

Ketterä blogi