Valistusaika II

Disclaimer: Minä tuen CloudFlaren päätöstä.

Olemme eläneet ja mahdollisesti elämme valistusaikaa. Ehkä jo olemme astuneet uudelle valistajalle eli uuden ajan seuraavalla tasolle. Terminologia ja tarkat rajat määrittelevät vasta tulevat sukupolvet jälkiviisaampina. Taustalla on valtava tiedon saatavuuden helpottuminen kiihtyvällä tahdilla, jota kutsutaan myös tietoähkyksi.

Kirjapainosta kansallissivistykseen

Tietoa on ollut kauan, jo antiikin ajoilta asti on ollut Aleksandriassa valtavat arkistot täynnä tietoa. Tieto oli myös niihin aikoihin hyvin tiiviissä muodossa, laatu korvasi määrän.

Age of Enlightenment

The Age of Enlightenment (also known as the Age of Reason or simply the Enlightenment) was an intellectual and philosophical movement that dominated the world of ideas in Europe during the 18th century, the ”Century of Philosophy”.” [10]

Some consider the publication of Isaac Newton’s Principia Mathematica (1687) as the first major enlightenment work. French historians traditionally date the Enlightenment from 1715 to 1789, from the beginning of the reign of Louis XV until the French Revolution. Most end it with the turn of the 19th century. Philosophers and scientists of the period widely circulated their ideas through meetings at scientific academies, Masonic lodges, literary salons, coffeehouses and in printed books, journals, and pamphlets. The ideas of the Enlightenment undermined the authority of the monarchy and the Church and paved the way for the political revolutions of the 18th and 19th centuries. A variety of 19th-century movements, including liberalism and neoclassicism, trace their intellectual heritage to the Enlightenment.” [10]

The Enlightenment included a range of ideas centered on reason as the primary source of knowledge and advanced ideals such as liberty, progress, toleration, fraternity, constitutional government and separation of church and state. In France, the central doctrines of the Enlightenment philosophers were individual liberty and religious tolerance, in opposition to an absolute monarchy and the fixed dogmas of the Roman Catholic Church. The Enlightenment was marked by an emphasis on the scientific method and reductionism, along with increased questioning of religious orthodoxy—an attitude captured by the phrase Sapere aude (Dare to know).” [10]

[collapse]

Raamattuja kopioitiin aikoinaan käsityönä, se oli oman aikansa oppineen oma lopputyönsä. Sama perinne jatkuu yhä meidän koulujärjestelmissämme, valmistuminen ja tutkinnan saaminen edellyttää kirjoittamaan oman lopputyönsä.

”Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.” [9]

Kansan sivistys on ollut ristiriitainen asia. Samalla se on tuonut alemman yhteiskuntaluokan ihmisten kyvyn toimia ja kyseenalaistaa asioita. Toisaalta se on vallanpitäjien näkökulmasta erittäin vaarallinen heidän omalle asemalle. Valistusaika oli ison vallankokouksen alulle panija Ranskassa, jossa mestattiin aiemman vallan johtajia giljotiineilla.

Sota tiedosta

Olemme saapumassa aikaan, jossa käsite Internet on muuttunut hyvin kyseenalaiseksi. Nykyään me emme enää voi varmasti sanoa, että mistä meidän selaamamme verkkosivut tulevat. Se, että mitä meille näytetään yleisesti käytetyissä palveissa, niin riippuu täysin alueesta, josta käyttäjä selaa verkkosivua. Monilla muillakin selaimen antamilla tiedoilla voidaan vaikuttaa näytettävään sisältöön mm. mainonnan nimissä, mutta poliittiset intressit ovat varmasti myös vähemmän hyväksyttyinä asioita myös mahdollisia.

” God Created Men and Sam Colt Made Them Equal!” [8]

Vallanpitäjät ovat täysin perustellusti huolissaan ihmisten lisääntyneestä sivistyksestä. Tieto on suurta valtaa, eikä sen siirtyminen pois isoilta mediatahoilta kansan syviin riviin ole aina toivottavaa yhteiskuntarauhan nimissä. Ihmisiä halutaan jatkuvasti manipuloida ja hallita, että emme ajautuisi hallitsemattomaan anarkiaan.

Kuva 1. USA:n tilanne 8.8.2019 [7]

Ihmisille tiedon helppo saatavuus luo paljon edellytyksiä tulevaisuuden yhteiskunnassa. Enää ei voida turvautua komentotalousmaiseen yhteiskuntarakenteeseen. Ihmisten tulee itse oppia ajattelemaan ja hakemaan tietoa oma etunsa nimissä julman markkinatalouden keskellä.

Itse haluaisin toivoa, että tiedon vapaa saatavuus olisi asia, joka jatkaa voittokuluaan. En halua ajautua tilanteeseen, jossa yksittäisten hirveiden asioiden takia tehdään koko ihmiskuntaa koskevia hirveitä päätöksiä. Olkoon kymmenien ihmisten massamurha miten hirveä asia tahansa, niin en koe silti salailua ja sensuuria perusteltuna. En usko, että ongelmia peittely ja salailu olisi pidemmän päälle oikea tie.

CloudFlare moderoi

Nyt maailmaa on kuohuttanut Amerikassa tapahtuneet kolme joukkomurhaa. Asia ei ole uusi, vastaavia joukkomurhia on tapahtunut myös Suomen historiassa. Väkilukuun suhteutettuna Suomen tilanne ei ole erityisen iso ylpeyden aihe. Aihepiiri aiheuttaa paljon tunteita, joten tästä aiheesta jopa minä pyrin välttämään turhaa keskustelua ja analysointia. En halua syyllistellä ketään, taustalla on lukuisien tekijöiden summa.

Otsikon mukaisesti CloudFlare teki päätöksen sensuroida 8Chan-keskustelualustan. Se päätös ei selvästikään ollut heille helppo, itse näen rivien välistä selvää tuskaa sen asian ilmoittamisesta. He itsekin selvästi tietävät, että ovat tekemässä radikaalia päätöstä epävarmana, eivätkä omien sanojen mukaan ota sitä päätöstä kevyesti. [1]

” We do not take this decision lightly. ” [1]

Tätä päätöstä he ovat todennäköisesti harkinneet todella pitkään ja vakaasti, tietävät ottavansa takkiinsa. Tämä on toinen vastaava päätös, jonka ovat toimintansa aikana tehneet. He eivät halua hyväksyä sivustoa, jossa ylläpidetään vihaa ihannoivaa ja massamurhien valmistelua esittelevää sisältöä. Tämälainen keskustelu saa tiettyjen piirien sisällä kannatusta, osa ihmisistä on äärimmäisen katkeroituneita yhteiskunnalle.

Pelottavaa on, että yksittäinen tämänlainen yritys on saavuttanut Internetissä näin suuren valta-asema, että voi sulkea kokonaisen sivuston. He itsekin ovat ehkä pelästyneet siitä vallasta, joka heille on tullut palveluaan kehittämällä.

8Chan sivustona

Myös Suomessa on ollut paljon keskustelua sivuston ylläpitärjän eli administratorin vastuusta keskusteluun. Poliisit ovat Torlaudan tapauksessa aloittaneet oikeusprosessin. Kyse on jopa syyttäjän kannalta ennakkotapauksesta, joten oikeusprosessi tulee toimimaan hyvin vahvana suunnannäyttäjänä tulevien päätösten pohjalla. [3]

”In July 2016, U.S. presidential candidate Donald Trump tweeted an image of Hillary Clinton with a background of money and a six-pointed star, seen by some as resembling the Star of David, containing the message ”Most corrupt candidate ever”. The image had been posted to 8chan’s /pol/ board as early as June 22, over a week before Trump’s team tweeted it.” [2]

Tämän asian taustalla mahdollisesti vaikuttaa juuri se, että 8Chan on ajallisen syyn perusteella yhteydessä Trumpin omaan Twitter-tiimiin. Asia ei ole mitenkään yllättävä, ohjelmistoalalla itsekin olen huomannut, että äärioikeistolaiset arvot ovat hyvin vahvoilla. Se on sikäli erikoista, että usein äärioikeistolaisuus liitetään heikkoon koulutukseen. Etenkin feminismin vihaaminen on ohjelmistopiireissä hyvin yleistä muihin oppineisiin nähden. Syynä todennäköisesti on alan miesvaltaisuus ja katkeruus. Ohjelmistokehittäjät ovat hyvin lempeitä ja vastuullisia miehiä, mutta jostain syystä naiset eivät arvosta heitä.

Itsekin olen Admin omalla blogillani, joten sensurointi on myös minulle henkilökohtaisesti kiinnostava aihe juridessa mielessä. Sivustoni ei sijaitse fyysisesti Suomessa, käyttäjistä valtaosa tilastojen perusteella tulee ulkomailta. Jos sallisin ulkopuolisen vapaasti kirjoittaa sivustollani, niin olisinko minä vastuussa hänen kirjoituksistaan? Suomen lailla ei ole määriteltyä virallisesti rajoja, mutta blogini operatiivinen osuus on pääosin Suomen ulkopuolella. Itse Adminina olen kyllä Suomessa. Onko kyse kielestä, että Norjan kielellä asia olisi eri? Entä toisella kotimaisella eli ruotsilla tai jopa epävirallisesti englannilla?

CloudFlaren jatkotoimet

CloudFlare odotettavasti tiesi, että minkälainen härdelli tästä asiasta tulee. Sen johdosta he ovat myös mm. Googlen kanssa ryhtyneet yhteistyössä tekemään parempaa Internetiä. Asiat myös etenevät ketterästi; ensimmäiset kehitysrajapinnat keskusteluiden moderointiin on jo julkaistu [4, 11].

Kuva 2. Kommentoinnin toxcity-mallista Perspectivessä. [4]

CloudFlare myös tiedostaa 8Chan-sivuston hyvät puolet. Se on helppo ympäristö ottaa yhteyttä ja keskustella mieltää askartavista asioista. Tämän johdosta CloudFlare pyrkii tekemään järjestelmää, joka yhdistäisi tämän hienon matalan kynnyksen palvelun edut yhteiskunnan ja yksilön kannalta parempaan järjestelmään. He kutsuvat sitä tällä hetkellä 7cup-palveluksi. Sekin vaikuttaa etenevän hyvin ketterästi [11] . [5].

Myös oman sivuston esittelevät, jonka tarkoituksena on kääntää musta valkoiseksi. Pyrkiä ihmisten pahan olon suuntaamista kohti hyviä asioita. Vihalla on valtava potentiaali, jolla voisi tehdä hyvää. Sitä varten vain tulisi saada kanava, jossa se saisi näyttää voimansa. [6]

REFERENSSIT

[1] CloudFlare: Terminating Service for 8Chan
[2] Wiki: 8Chan/Donald_Trump_presidential_campaign
[3] Ylilauta: Sipulikanava-käräjät alkavat
[4] Perpectice: PerspectiveAPI
[5] 7Cup
[6] ADL: Fighting Hate For Good
[7] Livemap: USA
[8] History & Headlines: Colt
[9] TechCrunch: Benjamin Franklin
[10] Wikipedia: Age of Enlightenment
[11] Tuppu.fi: Uudissana ketterä

Tietoturva kehittyy iteraatio 3

Toisinaan sitä ihmettelee, että miksi sukulaiset ovat muuttaneet Peräseinäjoelta Amerikkaan. Toisinaan sitä ihmettelee, että miksi kukaan on jäänyt tähän maahan jatkamaan samaa sukupolvien takaista kärsimystä ”hyvinvointivaltiossa”. Isovihan jälkeen ei ole ehkä vieläkään loppunut Pohjanmaan talonpoikien massamurhaaminen, SDP ja Lipposen hallitukset ovat ajaneet ”nahkurin orsilla tavataan”-politiikkaa. [0]

REFERENSSIT

[0] Tuppu.fi: Sukututkimus

Kansalaispalkka

Kansalaispalkasta on puhuttu kauan, asia ei ole mitenkään uusi. Toteutustapoja on monia, mutta perusperiaate on kaikissa sama. Idea on, että jokaiselle kansalaiselle tulisi taata automaattisesti perusturva.

Johdanto

Jos itse saisin päättää kansalaispalkasta, niin se olisi hyvin samanlainen kuin monet muutkin kansalaispalkkavisiot. Itse ne suoranaisesti halua kritisoida itse konseptia, vaan haluan tuoda oman visioni esille.

Suomessa on ollut ainutlaatuinen kansalaispalkkakokeilu, mutta asia ei ole vielä edennyt sen pidemmälle. Erityisesti vihreät ajavat tätä hanketta. Sen sijaan itse kiinnittäisin erityisen paljon huomiota Italiassa toteutettuun kansalaispalkkaan. Erityisesti 100 euron käteisnosto kuukaudessa kuulostaa hyvältä. Vielä kun sen kruunaa käytännössä vain kotimaassa toimivalla maksukortilla. [1, 2]

ALV-pohjainen

Jos itse saisin päättää kasalaispalkan toteutumisen, niin tekisin sen pohjautumaan arvonlisäveroluokkiin. 0% ALV -tuotteet kuuluisivat automaattisesti kansalaispalkan piiriin, jopa lisävapauksin. Alemman veroluokan tuotteet kuten ruoka olisi myös tässä joukossa. Sen sijaan haittaverotetut tuotteet eivät kuuluisi kansalaispalkkaa kuin esim. 100 euron kuukausittaisella rajoituksella.

musiikispoileri
[collapse]

Näin järjestelmä olisi hyvin yksinkertainen ja selkeä. Systeemistä voitaisiin poistaa turhaa byrokratiaa, joka itsessään on usein kansalaispalkan peruste. Olisi hyvä käyttää meillä valmiina olevaa kotimaan arvolisäveroa hyödyksi, jonka piirissä olevia tuotteita voisi kansalaispalkka-kortilla ostaa. Yksinkertaisin ratkaisu on osoittautunut usein parhaimmaksi. [3]

Tasavero

Kansalaispalkan suurin vastustus tulee oikeiston puolelta. Syitä varmasti on monia, mutta kyse on todennäköisesti ideologinen. Kansalaispalkka itsessään toisi kuitenkin tulonsiirtoja köyhemmälle väestönosalle, joka jopa vilkastuttaisi kansantaloutta. Samalla poistaisi mahdollisuuden väärinkäyttää yhteiskunnan suoria tukia. Myös tuloerot saattaisivat pienentyä nykyisestä.

Itse olen optimistinen, että kansalaispalkan saisi oikein esiteltynä myös oikeiston kannatuksen ja tuen. Kansalaispalkan toteutus vaatii luonnollisesti kaikkien osallistumista, mutta asian käyttöönoton päättämisen jälkeen se menee enemmän omalla painollaan.

Itse haluaisin muistuttaa kansalaispalkan osalta siihen kuuluvasta tasaverosta. Tämä siis tarkoittaa sitä, että kaikki maksavat saman osan (odotettavasti n. puolet) veroa tuloistaan. Poikkeuksena kaikilla kansalaisilla olisi sama pohjatulo, josta veroa ei luonnollisesti perittäisi. Näin käytännössä verotus olisi progressiivinen, kuten se on jo tällä hetkellä.

Sairausvakuutus

Kun on paljon puhetta Sosiaali- ja terveysuudistuksesta, niin kansalaispalkan määrittelyn yhteydessä olisi hyvä ottaa huomioon myös tämä puoli. Sairasvakuutuksen ottaminen sopivalla kaikkien kannalta edullisella tavalla olisi hyvä asia. Se vain tulisi tehdä tavalla, jonka oikeasti useimmat hyväksyisivät, myös vasemmistolaiset.

En usko, että Suomessa koskaan menee läpi amerikkalainen sairasvakuutusjärjestelmä. Kyseistä järjestelmää kritisoidaan jopa heidän omassa maassaan. Sen sijaan sairasvakuutuksessa tulisi ottaa mallia esimerkiksi oman maamme autovakuutuksesta, joka on hyvin armollinen ja motivoiva.

Lähtökohta sairasvakuutuksessa tulisi olla se, että bonuksia kerryttämällä voisi alentaa omaa vakuutustaan. Korotuksia sen sijaan voisi tulla esimerkiksi, jos elintavat ovat selvästi epätervelliset. Jos kansalainen saa maksan siirron, mutta silti ei muuta elintapojaan pois epäterveellisestä elämästä. Tällöin korotukset vakuutusmaksuissa olisivat paikallaan.

Bonuksia omaan sairasvakuutukseensa saisi osallistumalla aktiivisesti sairastavuutta ennaltaehkäisevään toimintaa, mutta myös osallistumalla kansanterveyttä edistävään tutkimukseen. Jos henkilö olisi hyvin sitoutunut oman terveytensä hoitoon ja olisi mukana esimerkiksi perimän vaikutukseen ravitsemustutkimuksessa, niin vakuutusmaksut olisivat pitkässä juoksussa huomattavasti alemmat kuin passiivisesti terveyttään ylläpitävällä henkilöllä.

Kansalaispalkalla ostetut ruoat saisi yhdistettyä eri instituutioiden välisten verkkorajapintojen kautta terveysportaaliin. Näin ostoajankohdan ja parastaennenpäiväyksen perusteella saisi yksilöidysti selville, että millä ajalla on syönyt mitäkin ruokaa. Sen pohjalta voisi tietää saadut ravintoaineet Finellan ravintotietojen perusteella. Tämä toimisi hyvänä apuna oman ravitsemuksen seurannassa täysin automatisoituna. [4]

REFERENSSIT

[1] YLE: Näin toimii Italian kiistelty kansalaispalkka
[2] HS: Näin poliitikot tulkitsivat perustulokokeilun tuloksia
[3] Tuppu.fi: Minimalistisuus
[4] Wiki: MLOps
[5] Design Your Trust: The Vintage Beauty Of Soviet Control Rooms

SOTE

On paljon ollut keskustelun alla tuleva sosiaali- ja terveysuudistus. Itse muiden mukana odotan asioiden etenemistä, että miten kaikki lopulta menee. Kukaan ei vielä tiedä, että mikä tulee olemaan lopputulos.

Ennaltaehkäisy

Itse luotan todella paljon omassa terveyden ylläpidossa siihen, että tulen ennaltaehkäisemällä ylläpitämään omaa terveyttäni. Yksi iso tekijä ja perusta siihen on oma ruokavalioni. Vielä ei edes täysin tiedetä, että miksi valmisruoka ja prosessoitu ruoka lihottavat. Ymmärrys siltä osin ei siis ole niin korkeaa tasoa kuin itse olen luullut. [1, 2, 3]

Pelkästään jo se, että itse näkee ja saa omat terveystietonsa, niin auttaa elämäntapojen parantamisessa. Tämä parantaisi kansallista ymmärrystä terveysasioista. Mielestäni on turha aliarvioida kansalaisia. Elintapamuutokset lähtevät omasta motivaatiosta, ei ylhäältä alaspäin kaatamalla.

Minun mielestäni on erittäin tärkeää, että data on mahdollisimman avoimesti saatavilla. Ensisijaisesti omat tiedot tulisi olla henkilön itsensä saatavilla. Toissijaisena olisi terveydenhoitohenkilöstö ja tutkimus. Tätä varten voitaisiin tehdä kattavat verikokeet sekä DNA-testit. Tietoja varten voisi olla jonkinlainen kansallinen järjestelmä, josta niitä voisi jokainen itse käydä tarkastelemassa.

Big Data et AI

Itse toivoisin, että terveystietoja ryhdyttäisiin keräämään järjestelmällisti koko väestöstä. Tällä hetkellä julkisen terveydenhoidon taso on äärimmäisen heikkoa. Esimerkiksi itse en tiedä, että miten julkisen terveydenhoidon piiriin hakeudutaan. Samoin myöskään kukaan ei tule kutsumaan työttömiä omasta kodistaan terveystarkastuksiin.

Kun data olisi kerättynä koko väestöstä kattavasti, niin sen jälkeen sitä voitaisiin hyödyntää väestötasollisessa tutkimuksessa. Tässä apuna voisivat toimia koko väestöä kattavassa tutkimuksessa. Tätä kutsutaan nimellä Big Data.

piirtospoileri
Kuva 1. Isometrinen kuutio.
Kuva 2. Isometrisen kuution kaikki sivut.
Kuva 3. kolmiulotteinen kuva piirrettynä vapaalla kädellä käyttäen leikkauspiste-tekniikkaa.

Matriisinpyörittelyllä on saatu demonstroitua näyttävää reaaliaikaista 3D-grafiikkaa suomalaisella Assembly-festivaalilla vuonna 1993.

Myös renderöityä grafiikkaa muistuttavaa valokuvaustekniikkaa harrastetaan. Itse häkellyin, kun näin sellaista ensimmäisen kerran, kun kävin elämäni ensimmäisen ja toistaiseksi ainoan kerran Asseblylla. [10]

[collapse]

Datassa esiintyvää tietoa voidaan käsitellä erilaisin menetelmin. Voidaan selvittää elämäntapojen ja sairauksien välistä korrelaatiota tilastollisin menetelmin. Kun koko väestöä koskeva aineisto on saatavilla, niin tulokset olisivat hyvin kattavia ja luotettavia. Myös uudenlaiset neuroverkot ovat hyvä tapa tunnistaa asioita, joita ei perinteisillä tilastollisilla malleilla löydä. Myös tulevaisuuden menetelmät hyötyvät kattavasta historillisesta raakadatasta.

Hyvänä vertailukohtana itse pidän pohjanmaalla esiintyvää maanpinnankohoamista, jota on tutkittu maassamme jo aikana ennen yliopistokoulutusta. Tutkimukselle antoi pontta mm. lämpötiloja tutkinut Celsius ja monet muut yleisesti tunnetut maailman historiassa huipputasoon kuuluvat tiedemiehet. Vaikka kaikilla ei ollut kattavaa satelliittitekniikka, riittävää tietellistä ymmärrystä tai edes karttoja, niin kaikki tältä ajalta oleva tieto on korvaamatonta. Tätä kutsutaan perustutkimukseksi. [4, 8, 9]

”Ruotsalainen luonnontutkija Urban Hjärne julkaisi vuonna 1706 tutkimuksen maatumisesta Itämeren vedenpintaan liittyen. Myös suomalainen piispa Eerik Eerikinpoika Sorolainen tutki samaa ilmiötä. Ruotsalainen tähtitieteilijä Anders Celsius hakkasi vuonna 1731 vuosiluvun Gävlen edustalla olevaan ”norppakiveen” merenpinnan seurantaa varten ja arvioi maannousun suuruudeksi yhden metrin vuosisataa kohden.” [4]

Vastaavasti hyvinkin heikot nykyajalta tallennettavat terveystiedot voivat olla tulevaisuudessa ainut saatavilla oleva tieto jostain hyvin spesifistä ja odottamattomasta aiheesta. Parempana esimerkki tästä on natsien ihmiskokeet, joiden myötä on saatu tuloksena mm. fluorihammastahna, elinsiirrot, sinappikaasupohjainen solunsalpaaja syöpälääkkeenä ja hypotermiahoito. [5, 7]

Esimerkiksi natsien hypotermiatutkimuksen natsitutkija oletti hypotermiahoidossa liian nopeassa lämmityksessä testihenkilön kuolleen sydänkohtaukseen, joka on paremmalla verenkiertoelimistön toiminnan ymmärryksellä kyseenalaistettu. Valitettavasti elvytyksen aikana ei seurattu analogisella verenpainemittarilla verenpainetta, vaikka se oli käytössä koehenkilön jäähdytysvaiheessa. Tällaista tietoa ei enää saada uudestaan eettisistä syistä johtuen. [6]

REFERENSSIT

[1] Tiede.fi: Prosessoitu ruoka yllyttää syömään liikaa
[2] Cell.com: Ultra-Processed Diets Cause Excess Calorie Intake and Weight Gain: An Inpatient Randomized Controlled Trial of Ad Libitum Food Intake
[3] Tuppu.fi: Veriarvot
[4] Wiki: Maankohoamisen historia
[5] New England Journal of Medicine: Nazi Science — The Dachau Hypothermia Experiments
[6] Wiki: Nazi human experimentation
[7] Wiley Online Library: The Nazi Hypothermia Experiments: Forbidden Data?
[8] Vaasa.fi: Maankohoaminen
[9] Simon maankohoumapuisto
[10] DIY photography: These Images May Look Like CG Renders

Case Lemmenjoki

Nyt on ollut paljon mediassa esillä eversti Markus Päiviön toiminta Lemmenjoella. Itse eversti Päiviö on Karjalan lennostosta eli ylempää upseeristoa, joka vastaa kenraaleilta saatujen käskyjen toteuttamisesta. Asiasta kertoi jopa presidentti Sauli Niinistö julkisessa televisiolähetyksessä. Tästä päätellen itselleni tuli mielikuva, että kyse oli jostain äärimmäisen vakavasta kansallisesta kriisistä.

Johdanto

Suomessa on yleinen asevelvollisuus, joka tähtää tasa-arvoiseen koko miesväestöä koskevaan varusmiespalvelukseen. Tämä on ollut Suomessa käytössä vuosikymmeniä. Miten hyvin se toimii nykyään ja tulevaisuudessa? Onko armeijan johdon merkitystä arvioitu riittävän paljon? Kenen varpaille on nyt astuttu, käyty melkein Naton mailla?

Saatujen kommentien perusteella kyseessä ei ollut mistään erityisestä. Tällainen toiminta on normaalia keskustelua Suomen ylemmän upseeriston kesken. Vastaavia tapahtumia järjestetään vuosittain. Ihan perinteistä grillimakkaraa ja hieman jotain keskiolutta ollut, ehkä jokin kenttäruokaa laadukkaampi lounas muun retkeilyn ohessa. [3]

Tämän tason korkea-arvoiset upseerit voisivat odottaa jotain hieman parempaa, kuten esimerkiksi useamman aterian lounasta ja laadukasta viiniä. Vähintään jotain naudan sisäfilettä ja punaviiniä pitäisi olla. Saatujen tietojen mukaan lounas oli kaukana tästä, mahdollisesti täysin ylihinnoiteltua, ei sisältänyt edes ihan perinteistä Jaloviinaa eli jatkettua konjakkia. Todennäköisesti normaalin sotilaan ruoka oli parempaa kuin näiden huipputason upseereiden. Kyse on myös vuoden kohokohdasta, jonne mennään armeijan kalliilla lentokoneilla kerran vuodessa.

Normimeno

Usein keskustelu painottuu hyvin paljon everstin kommentteihin [4]. Itse olisin paljon enemmän huolissani taustalta paljastuneesta jopa kymmenien miljoonien eurojen hankinnoista, joiden olemassaolo on kiistetty. Se on asia, joka itseäni järkyttää enemmän. Kyseisiä kommentteja en itse voi ottaa kuin todella yksinkertaisena ja korkeintaan keskinkertaisena huumorina. Tiettyyn rajaan asti moni voi ottaa rennon tyylin hyvin positiivisesti, kun kyse ei ole omasta urasta.

falloutspoileri
Kuva 1. On asioita, joissa minäkään en ole vielä erityisen hyvä. [8]

Itse olen aikoinaan pelannut Fallout roolipeliä, joka on vuodelta 1997. Kyseinen peli sijoittuu Linkolaiseen dystopiaan 2100-luvulle.

[collapse]

Itseäni erityisen paljon kiinnostaa, että miten tällaiset ihmiset ovat kykeneviä puolustaman pohjoista osaa maastamme. Jos meille tulee sota 2030-luvulla, niin onko meillä riittävän pätevät upseerit siinä tilanteessa? Oliko järjestelyissä oikeasti jotain pielessä, jonka takia kritiikki oli perustelua? Oliko kyseessä jonkinlainen ansa; lapsellisine leiritason mitaleineen, kuvakirjoin ja porovierailuin? [5]

Turvapalvelu

Itse en ole erityisen läheisissä väleissä armeijan, poliisin tai muidenkaan voimakeinoja käyttäviin tahoihin. Lähtökohtaisesti en halua edes olla sellaisten tahojen kanssa missään tekemisissä. Koen ne vaikeasti lähestyttäviksi ja omille arvoilleni jotenkin erikoisella tavalla vieraiksi. Pidän niitä myös hyvin suljettuina instituutioina, joiden toiminnasta minulla ei ole mitään käsitystä. Enemmänkin koen pelkoa kuin turvallisuutta poliisin nähdessäni, vaikka en ole rikollinen.

Ehkä etenkin armeijassa voi olla jopa liiankin tarkat kriteetit alkoholin suhteen. Ehkä näitä säädöksiä tulisi lieventää? Myös tämänlainen epävirallinen tilaisuus pitäisi sallia sen, että olutta olisi tarpeeksi koko matkalle ja porukalle, ettei sitä tarvitse lähteä erikseen ostamaan. Itse en ole asiantuntija, mutta uskoakseni säädökset ja muut rajoittavat tekijät tekevät tämänlaisista virkistysmatkoista liian vaikeita. Koko terveydenhoitoepisodi on täyttä pilkkaa ja nöyryyttämistä.

Itselleni poliisista tulee enemmän mieleen valtion ylläpitämä rikollisorganisaatio, joka itse haluaa peitellä omia toimiaan. Jos poliisin toiminta kestää päivänvaloa, niin luulisi silloin poliisin toiminnan olevan myös avointa. Poliisin tiedotuksesta on itselleni jäänyt mielikuva, että poliisit jopa valehtelevat julkissa lausunnoissan. Uskon kuitenkin, että poliisi on parempi instituutio tähän tehtävään kuin mafia tai jokin muu kilpaileva järjestö.

Kyse ei todennäköisesti ole mistään syystä, jonka takia itselläni tulisi olla huonot välit poliisin kanssa. Kyse on enemmänkin ajatusmaailmallisesta erosta. Oikeusoppineiden filosofia on paljon lähempänä sitä, että miten itse ajattelen asioita. Monet toivovat poliisin kotietsintäluvat oikeuslaitoksen alaisiksi, kuten käytännössä kaikissa muissa länsimaissa on. Jokainen tietysti pitää omaa ajattelumalliaan parhaimpana ja oikeana, miten kaikkien tulisi toimia. Suomen poliisi on onnistunut erinomaisesti, joten ansaitsee hyvin paljon vapauksia muiden maiden poliiseihin nähden.

Evaluointi

Omasta mielestäni tarinana opetus on siinä, että toivottavasti itse en ole samanalainen. Toisten virheitä on helppo huomata ja syytellä niistä muita. Kuka heittää ensimmäisen kiven? Ehkä minäkin saatan toimia vastaavasti, mutta en sitä itse huomaa? Miten itseäsi haluasit kohdeltavan siinä tilanteessa? Näitä asioita tulisi pohtia menestymisen takia [9].

Itse en asiassa näe mitään erityisen väärää, mitä tulee kommentteihin. Mielestäni kyseinen keskustelutapa ei ole paha, kunhan kaikilla on riittävästi huumorintajua. Internetissä sitä useimmilla riittää, eikä ainakaan perinteisesti ole asioista nostettu syytteitä. Asia on tietysti eri, kun vastaavaa keskustelua käydään kasvotusten. Ehkä armeijassa ihmisten puhettelu on paljon muodollisempaa.

Kyse ei ole syyllisten löytämisessä, vaan parempi tavoite olisi löytää ratkaisuja ongelmiin [7]. Osa ongelmista voi juontaa vuosituhansien taakse, jolloin ongelman tunnistaminen on paljon vaikeampaa. Itse olen hyvin insinöörimäinen lähes 10 vuoden eriasteisten insinööriopiskeljen seurauksena. Ammattikoulu mukaan laskettaessa olen opiskellut teknillistä alaa yli kymmenen vuotta.

insinöörispoileri

”An engineer is a professional practitioner of engineering, concerned with applying scientific knowledge, mathematics and ingenuity to develop solutions for technical, social and economic problems. Engineers design materials, structures and systems while considering the limitations imposed by practicality, safety and cost. The word engineer is derived from the Latin roots ingeniare (”to contrive, devise”) and ingenium (”cleverness”). Engineers are grounded in applied sciences, and their work in research and development is distinct from the basic research focus of scientists. The work of engineers forms the link between scientific discoveries and their subsequent applications to human needs and quality of life.” [10]

Kuva 2. Insinöörejä työssään, taiteilijan näkemys.
[collapse]

Mielestäni on erinomaista, että Suomessa asiat tulevat julki, kuten Niinistökin mainitsi. Itse olen mm. kuntavaaliehdokkaana vuonna 2017 kannattanut hyvin vahvasti avointa päätöksentekoa ja toimintaa. Kaikkiastaan asian tuomisesta ilmi olen erittäin tyytyväinen uutiseen, enkä halua paheksua ketään. En tiedä tarpeeksi.

REFERENSSIT

[1] Ylilauta: Korruptio
[2] Ylilauta: Otteita eversti Markus Päiviön kommenteista ilmavoimien kohukertausharjoituksissa.
[3] IL: Yksityiskohdat ilmavoimien kohuharjoituksesta
[4] IL: Eversti haukkui sotilaita homorunkkareiksi
[5] Tuppu.fi: Sota Suomessa 2030-luvulla
[6] IL: Insinööri todisti nopeussakkonsa vääräksi
[7] Motiivi: Työyhteisösovittelussa etsitään ratkaisuja, ei syyllisiä
[8] Tuppu.fi: Argumentointivirhe
[9] Tuppu.fi: Menestys
[10] Portfolio: AMK

Suomen vanhin kannattava elinkeino

Johdanto

Mikä onkaan ollut Suomen kaikkien aikojen tärkein asia kansainvälisessä taloudessa. Itse väitän erittäin vahvasti, että se on tervanpoltto. Ilman sitä meidän koko nykyistä suomalaista yhteiskuntaa ja kansantaloutta ei olisi edes olemassa. Ainakin kansantaloutemme olisi hyvin suurella todennäköisyydellä ollut täysin erilainen, jos sitä olisi koskaan edes syntynyt. [2]

Suomen vahvuudet

Suomen talous pohjautuu hyvin suurelta osin ulkomaankauppaan. Maamme ei kykene kilpailemaan kotimaisella kysynnällä, ainakin se on hyvin rajallista. Ei tarvitse olla mikään taloustieteen tohtori, jotta voisi ymmärtää näin yksinkertaisia ja alkellisia talouden itsestäänselvyyksiä.


”Suomi on itsessään altavastaajana globaalissa kilpailussa. Meidän ainoat valttimme on puhdas pohjavesi, halvat tontit ja metsä. Muuten meillä on vaikka mitä negatiivisa puolia. Meidän maa on harvaan asuttua, kylmää ja kaukana kaikista talouksista. ” -Tuppu L 2.0 [3]

Suomen heikkouksien ja vahvuuksien ymmärtäminen on yhä nykyään erittäin vaikeaa. Nämä ovat asioita, joita joutuu toistaamaan yhä uudestaan ja uudestaan. Jostain käsittämättömästä syystä moni ei tunnu ymmärtävän edes 2000-luvulla, että Suomessa on maailman pohjoisin maanviljelykseen soveltuva alue eli Pohjanmaa. Se ei tarkoita, että me voisimme kilpailla määrällä laadun sijaan, vaan päinvastoin.

Historia

Mahdollisesti nuijasota oli käännekohta, jonka jälkeen Ruotsin kuninkaalliset heräsivät sen hetkiseen Suomen tilanneeseen. Ruotsin valtakunta koki ikävän kolauksen, tilanneessa jossa oli sodassa jo hyvin monesta eri suunnasta ympäri valtakuntaansa.

”Maamme kieli on niin kummallinen salakieli, että tämä vastuu tulee antaa siihen soveltuvalle suomen kielelliselle väestölle.” -Admin

Suomen verinen talonpoikaskapina ei varmasti ollut sen ajan hallitsijoiden mieleen, etenkin kun taustalla oli Suomen alueen armeijan johdosta johtuvat tehtävien järjestelmällinen laiminlyönti ja valehtelu tiedostuksessa Ruotsin suuntaan.

feudalismi- eli säätyspoileri
[collapse]

Ruotsin valtakunnalle oli helppo nähdä Suomen tilanne niin, että maassamme on kykyä organisoida asioita. Maamme kieli on niin kummallinen salakieli, että tämä vastuu tulee antaa siihen soveltuvalle suomen kielelliselle väestölle. Antaa anteeksiantona vääryyksistä edes mahdollisuus näyttää säädyttömän kansakuntansa oma kykynsä, niin täydellisen epäonnistuneeksi kuin suomalaisen väestön hallinta ruotsin kielelliselle väestölle oli osoittautunut. Se oli päätös, josta suomalaisten tulisi olla ehdottoman kiitollisia Ruotsin kuninkaallisille.

Suomalaiset hakkapeliitat eli ampuma-asein varustetut hevosjoukot osoittivat menestyksellistä taistelukykyä myös osana Ruotsin suurvallan käymää sotaa Puolan alueella. Kyse ei ollut vain mistään huoltojoukoista, palkkasotilaista tai apujoukoista, vaan täysin käyttökelpoinen ja motivoitunut taisteluyksikkö osana muuta kuninkaallista sotajoukkoa. Yksikön nimi tulee oletettavasti ”hakkaa päälle”-käskystä.

Tervanpolttoprosessi

Suomessa on muutaman vuosisataa sitten kehitetty ainutlaatuinen prosessi, jolla on ollut mullistava vaikutus koko nykyiseen kansantalouteemme. Suomi ei ehkä olisi tuntemamme, jollei tervanpolttoa olisi kehitetty maassamme. Kyseinen elinkeino on niin kriittinen osa kokonaisuutta, että moni ei ehkä osaa edes hahmottaa sitä. [2]

Tervantuotanto alkaa maaelementistä eli metsien hakkuusta mm. Peräseinäjoella, alkujaan kantojen käytöstä. Työvoiman saaminen on ollut helppoa talvisin, jolloin ihmisillä on ollut nälkä ja kylmä. Kylmä ja nälkä ovat asiat, joita massaamme on riittänyt kautta historian.

Tervantuotanto jatkuu vesielementillä eli puutavaran uittamisella jokia pitkin, kuten esimerkiksi Seinäjokea pitkin. Tämä on ollut logistiikaltaan ainut järkevä vaihtoehto, koska Suomen tieverkostoa ei juurikaan ole ollut ja historiassa logistiikka on ollut äärimmäisen tehotonta ja ihmisvoimaan perustuvaa.

Tervantuotanto päättyy tulielementtiin eli tervanpolttoon. Tämän seurauksena saadaan historiassa arvostettua puunsuoja-ainetta, jota tarvittiin oman aikansa valtavan puulaivaston suojaamiseksi sieniltä, bakteereilta ja homeilta [8]. Tervaa myytiin mm. Vaasan satamassa ulkomaisille kauppalaivoille [4]. Nykyisin tervaa käytetään mm. karkeissa, mutta terva oli yksi tärkeimmistä lääkeaineista ennen modernia lääketiedettä. Sauna, viina ja terva -kombo on ollut Suomen kansan lääkinnällinen tehohoito.

Poltosta maaksi muuttuneet tuhkat tulee palauttaa takaisin luontoon metsän puille, joilta ne on julmasti riistetty. Parasta mikä huonolla luonnon ymmärryksellä osataan tehdä. Tällöin aikansa parhaimman tietämyksen mukaan kaikki henget ja jumalat ovat armollisia. Näin kaikki luonnon elementit yhdistyvät ja saadaan kestävän kiertotalouden tasapaino jatkumaan. Pääsiäinen on pahojen henkien aikaa, jotka voivat pilata mahtavasti toimivan bisneskonseptin.

tervanpolttospoileri
[collapse]

Kaiken tämän seurauksena Suomessa kansa sai yläjuoksun suuntaan vaihtokauppana kaikkea hyvää kuluttajatuotetta, joita ei muuten olisi ollut köyhässä maassamme käytännössä mitenkään mahdollisuutta valmistaa tai tuottaa [7]. Maamme pääsi omaksi hyödykseen osaksi kansainvälistä meriliikennettä ja kauppaa, josta teollisuutta ja taloutta on ollut helppo laajentaa ja kehittää kohti uusia osa-alueita, millä tiellä me yhä olemme [1, 5].

Menestystä tuli karussa maailmasas kovalla sisulla, vaikka kantaväestön maailmankatsomus oli hyvin vahvasti antiikin oppien mukaista. Sen sijaan suomalaisen väestön henkinen käsitys maailma oli erittäin korkeaa. Itsellänikin on hyvin vahva perisuomalainen tunneside metsään, koen vointini huonontuvan huomattavasti kaupungissa ihmispaljouden keskellä eli poissa turvallisesta ympäristöstä. Ehkä kyse on vastaavasta evoluution tuomasta vaistosta, kuten esimerkiksi pelko pimeää ja korkeita paikkoja kohtaan. [9]

Suppisuu supisuomalainen on selvinnyt ulkovaltojen armeijoiden kuulusteluista, kun kielikin ollut täysin käsittämätöntä, jossa sanajärjestys voi olla mitä vain, kunhan muuttaa taivutuksia täysin käsittämättömillä säännöillä. Taivutussäännöt muuttuvat mm. sanan ajallisen alkuperän mukaan, muinassuomen taivussäännöt ovat aivan käsittämättömiä, jossa on paljon päällekkäisyyksiä jopa vastakohtaisten sanojen kanssa.

REFERENSSI

[1] MetsäFibre: Kemin biotuotetehdashanke
[2] Elävä perintö: tervanpoltto tervahaudoissa
[3] Tiede.fi: Tuppu L 2.0 kommentti
[4] Vaasa.fi: Vanha Vaasan satama
[5] VTT: Biopohjaiset materiaalit
[6] Wikipedia: Peräseinäjoen historia
[7] Visitland: Vanhin shamppanja löytyi merestä
[8] Pohjois-Pohjanmaan museo: Laho
[9] Tuppu.fi: Monenlaista koulutusta, kaikki arvokasta

Sukututkimus

Olen päättänyt vaihteeksi keskittyä uuteen aiheeseen eli sukututkimukseen juutalaispalvelu MyHeritagessa. Tämän johdosta oma kirjoitteluni on tähän blogiin jäänyt vähemmälle, mutta syitä on muitakin. On ollut töissä kiireisempää, vähemmän loma-aikaa ja myös muita juttuja.

Johdanto

Itselläni oli tarkoitus kirjoittaa mielenkiintoinen aihe Natsi-Saksaan liittyen. Aihetta mietin itsenäisesti monesta eri näkökulmasta. Päätin kuitenkin jättää sen kirjoittamatta, koska en osannut aloittaa aihetta oikein mistään. Aihe on liian laaja ja vaikea kokonaisuus.

Nyt olen kiinnostunut oman sukuni tutkimisesta. Aiemminkin olen omaan sukuuni liittyvää tietoa selvitellyt, mutta jostain syystä sain uuden innostuksen aiheeseen. Ehkä markkinatalouden hirvittävät Facebookissa näkyvät mainokset saivat minut pauloihinsa. [1, 2, 3, 4]

Sukupuu

Ajatuksena sukupuu on erittäin vanha, jo Vanhassa testamentissa eli kristinuskon aikaa edeltäneessä uskonteoksessa on kuvattuna sukupuuta. Sukupuun piirtäminen visuaalisesti puumaisena on vain tapa esittää dataa, jolloin asian hahmottaminen on luontaisesti helpompaa raakadatan sijaan.

Kuva 1. Liikalan sukupuu ylöspäin. [8]

Suvun tutkiminen on mahdollisesti nähty turhamaisuutena, eikä tavallinen väestö ole välttämättä kokenut sitä syystä tai toisesta erityisen tärkeäksi asiaksi omana aikanaan. Kuitenkin etenkin parempiosaisessa väestössä sukupuuta on tutkittu läpi historian.

Itse en ole erityisen hyvästä perheestä, mutta itselleni oman sukuni tuntemista edes 1800-luvulta asti on aina painotettu tärkeäksi. Edes serkut ja pikkuserkut pitäisi sukupuussa tietää. Enää itselläni ei todennäköisesti ole vaaraa lisääntyä 1. polven serkusten kesken, mutta on hieman noloa myöntää, ettei tietäisi serkuksistaan mitään.

On myös mukava katsella, että minkälaisia ja jopa hyviä sukupuiden välisiä oksia on yhdistelty sukuun oman suvun historiassa. Oma isälinja menee kauniisti 1600-luvulle, kenen suku on mahdollisesti peräisin ruotsinkieliseltä länsirannalta. Isälinjaani liittyy paljon suhteellisen hyvistä taloista peräisin olevia tyttäriä ympäri Etelä-Pohjanmaata.

Perimä

Rotuopin historia ulottuu 1800-luvulle, jolloin saavutettiin suhteellisen hyviä epäsuoria tuloksia ihmisten perimästä. Ihmisten silmien ominaisuuksien, karvojen kasvutavan, kallon mittojen, pigmenttien ja monien muiden vastaavien mitattavien tekijöiden avulla ihmisten perimästä saatiin erittäin paljon epäsuoraa tietämystä.

Perinnöllisten ominaisuuksien periytyvyys on ollut erittäin kauan ihmiskunnan tiedossa. Vuosisatoja sitten on jo tutkittu erilaisten ominaisuuksien periytymistä mm. kasveilla. Ruokakasveja ja karjaa on jalostettu vuosituhansia. Esimerkiksi nykyinen maitotalouden käyttämän lehmän alkuperäinen luonnonvarainen eläin on jääkaudella elänyt alkuhärkä [11].

alkuhärkäspoileri
Kuva 2. Auroch on 1500-luvulla sukupuuttoon kuolleen lehmän kantalaji. [11]

Alkuhärkää on pyritty palauttamaan takaisin käänteisellä jalostulla. Samoin olen itsekin tehnyt tietokannasta re-engineerin menetelmällä ER-kaavion, niin myös jalostusta voidaan enemmän tai vähemmän onnistuneesti tehdä taaksepäin sukupuussa. Suureksi onneksi eläimestä on piirretty täsmällisiä kuvia ja löydetty täydellisesti säilyneitä luurankoja. Nykyinen Aurochs on kuitenkin geenien hävimisen seurauksena jäänyt pienemmäksi ja lehmämäisemmäksi kuin oikea jääkaudella laiduntanut alkuhärkä.

Vanhimmat kuvat muinaisista jääkautisista eläimistä ovat piirrettynä luolamaalauksiin. Ranskasta on löydetty erinomaisen hyvin piirrettyjä kuvia jääkautisista eläimistä, mikä toimii parhaimpana referenssinä sen ajan elämistä. Kyseisten ihmisten työtä ei voi kuin arvostaa, ottaen huomioon kivikauden aikaisten maalauksien aikaiset väriaineet, piirtoteoriat ja välineet. [10]

[collapse]
kreikkalainen muinaisuskontospoileri

” Minotauros (kr. Μινώταυρος) oli kreikkalaisessa mytologiassa esiintyvä taruolento, joka oli puoliksi ihminen, puoliksi härkä. Kreetan kuningattaren Pasifaen ja valkoisen härän ristisiitoksena syntynyt hirviö teljettiin kuningas Minoksen käskystä suureen labyrinttiin,” [15]

[collapse]

Siinä missä sukupuu on osoittautunut hyvin toimivaksi perinteiseksi tavaksi sukulaisuuden analysointiin, niin LSD:n vaikutuksessa 1970-luvulla DNA:n ns. keksimisen jälkeen maailma muuttui. DNA:n myötä on tullut aivan uusia tapoja ja mahdollisuuksia sukulaisuuden sekä perimän tutkimiseen.

bakteerin sukupuuspoileri
[collapse]

Erilaisia perinnöllisesti yhteneväisiä joukkoja kutsutaan etnisiksi ryhmiksi, joita voidaan mallintaa joukko-opillisin eli matemaattisin menetelmin. Aiemmin näitä on kutsuttu myös roduiksi, mutta mm. poliittishistoriallisista syistä käsite on muuttunut etnisyydeksi.

Kuva 3. oma etninen perimäni.

Usein sanotaan, että kansan nopea muuttoliikenne on tapahtunut 1500-luvulla. Siihen asti usein ajatellaan ihmisten olleen staattisia ja liikkuneen erittäin hitaasti. Luultavasti tämä näkemys on yleistäen täysin oikea. On kuitenkin mahdollisesti argunentointivirhe väittää, että se olisi ehdoton totuus. Kahden erillisen sivuston mukaan minulla on omasta mielestäni yllättävän paljon britannialaista perimää.

Itse epäilen, että Suomeen olisi tullut Itämeren laivaliikenteen mukana ympäri maailmaa ihmisiä. Se, että esimerkiksi minulla on mesoamerikkalaista ja jopa polynesialaista sekvenssiä perimässäni, niin on joko virhe tai sitten se on tullut laivaliikenteen mukana ulkopuolelta. Oman hypoteesini mukaan viikingit ovat tuoneet naisia jopa Amerikasta asti Eurooppaan.

Y-kromosomi

Itse olen yllättynyt, että minulla ei ole saksalaisia sekvenssejä perimässäni. Tämä kuitenkin tukee hyvin sitä hypoteettista näkemystäni, että oma isälinjani on eriytynyt mm. Saksan sekä pohjoismaiden alueille omiksi kultturillisiksi alueikseen. Täysin sama Y-kromosomi on molemmissa alueissa yleinen, mutta muuten perimä poikkeaa suhteellisen paljon. [9]

Seuraavassa on lueteltuna Ruotsin kuninkaat, joilla on sama Y-kromosomi kuin minulla:

  • Valdemar I of Sweden (1239–1302) => I1 (Y-DNA) [14]
  • Birger I of Sweden (1280-1321) => I1 (Y-DNA) [14]
  • Valdemar, Duke of Finland (1280s-1318) => I1 (Y-DNA) [14]
  • Magnus IV of Sweden (1316-1374) => I1 (Y-DNA) [14]
  • Eric XII of Sweden (1339-1359) => I1 (Y-DNA) [14]
  • Haakon VI of Sweden & Norway (1340-1380) => I1 (Y-DNA) [14]

Suurella mielenkiinnolla on tullut luettua oman I1 Y-kromosomin jakavat merkittävimmät henkilöt. Erityisen kiinnostava johtaja on Ruotsin kunigas Maunun poika, Suomen Herttua Valdemar vuodesta 1302 [12]. Jos itse olisin parempi sukututkimuksessa, niin ehkä tähän suuntaan yrittäisin selvitellä oman sukupuuni isälinjaa.

Elämän tarkoitus

Aika usein sukupuita ja perimää analysoitaessa tulee pohdittua elämän tarkoitusta. Usein sitä ajattelee kaiken olevan järjetöntä, kohtuutonta ja epäoikeudenmukaista. Niin monet asiat ovat pienessä mittakaavassa täysin sattumuksista johtuvaa, eikä asiat mene eettisesti kuten omasta mielestään oikein olisi.

Jokaiselle on kuitenkin jaettu tietyt ”kortit” syntymässään, eikä ne ”nallekarkit” ole menneet tasan tai oikein. Itse olen saanut paljon hyviä ominaisuuksia. Ymmärrän myös, että minä en ole perheen arvoinen, enkä ole mikään naisten suosikki. Toisaalta sen seurauksena muut geenit ovat aktiivisemmin toimineet, antaen mahdollisuuden sellaiseen, jota kaikki muut eivät saa rajallisessa elämässään.

Omasta mielestäni olisi hirvein asia antaa lapselleen helppo ja valmis elämä. Monille on niin vanhemmat tehneet, heidän lapsensa eivät välttämättä ole erityisen tyytyväisiä elämäänsä. Jokaisen tulee itse saavuttaa omat asiansa, eikä niitä voi tai saisi antaa lapselleen. Kaikki alkaa pienestä; on sitten kyse Apollo-ohjelmasta, yrityksestä, ohjelmistoasiantuntijuudesta tai muusta henkisestä taidosta.

Avioliitto

Omassa sukupuussani alaspäin mentäessä suuri osa ellei suurin osa miehistä on lapsettomia. Avioliitto-oikeus on ollut historiassa arvostettu asia, jota ei myönnetty itsestään selvyytenä läheskään kaikille. Kirkon jäsenyys oli jo itsessään äärimmäisen rajattua ennen kansanuskoa, jolloin valtaväestön ei tarvinnu enää alistua pakanan asemaan. Kriteereitä on ajan mittaan löyhennetty, nykyään niitä ei enää ole edes avioliitossa. Silti avioliitto ei ole mikään ihmisoikeus, eikä sellaista mahdollisuutta yhteiskunta voi kaikille antaa.

Myös avioliiton arvostus on kadonnut; omassa ikäluokassani sille ei anneta juuri mitään arvoa. Viimeisen sadan vuoden aikana kirkko on mahdollisesti suurelta osin omalla toiminnallaan aiheuttanut jäsenpaon. Kirkko muodostuu seurakunnasta eli jäsenistään, joten syytä ei voi yksinomaan vierittää papiston syyksi. Minä tunnen kavereita, jotka yrittävät sitä rauniokasaa elvyttää kuntoon. Itse en ehkä koskaan liity takaisin kirkon jäseneksi, en ymmärrä miksi koskaan olen siihen edes kuulunut. Se on tämän ajan henki, tilanteet muuttuvat. Toisessa ajassa en välttämättä itsekään voisi ymmärtää, että miksi olen tehnyt sellaisia päätöksiä kuin olen itse nykyaikana tehnyt. [13]

Samoin kuin on käynyt kirkolle ja avioliitolle, niin seurakuntayhteisöllä ei ole itselleni mitään annettavaa, toimisin sen jäsenenä vain nettomaksajana. Katseeni on muissa sosiaalisissa järjestelmissä, kuten nykyään Facebookissa ja myHeritagessa. Jos maailma olisi sosiaalisesti kuin 1800-luvulla tai aiempina vuosisatoina, niin todennäköisesti silloinen kirkko olisi kehittänyt oman eettissosiaalisen median.

REFERENSSIT

[1] Nettihotelli.fi: Sukupuu, Liikala
[2] Tuppu.fi: Vanhatupa
[3] Sukuseura Uppa: Liikaluoma eli Liikala
[4] Tuppu.fi: Ihmisen geenimuuntelu
[5] Geni: Mikko Erkinpoika Ala-Liikala
[6] Uppalankartano.fi
[7] Sukunimi-info: Liikala
[8] My Heritage: sukupuu
[9] Europedia: ’I1’ Y-kromosomi
[10] Ancient.eu: Lascaux Cave
[11] ThroughtCo: Auroch
[12] Valdemar, Duke of Finland
[13] Eriakirkosta.fi: Suomalaisista enää alle 70% kuuluu kirkkoon
[14] Europedia forum: Haplogroups of European kings and queens
[15] Wiki: Minotauros

Oman yrityksen perustaminen

Perustin oman osakeyhtiöni, ihan kokemuksen, yleissivistyksen ja harrastuneisuuden nimissä. Itse olen liian rehellinen ja avoin toimiakseni yrittäjänä.

Asiantuntijaspoileri
https://youtu.be/ADuTv3XdWZ4
[collapse]

Ikää minulla on pian jo 31 vuotta, mutta en silti olen vieläkään luovuttanut omia unelmiani eli unelmaani kohti ulkomaita ohjelmistokehittäjänä. Tunsin käsitteen ohjelmoija vuosituhannen vaihteen unelmissani aikana jälkeen ATK, mutta unelma elää yhä ohjelmistokehittäjänä termeistä huolimatta. Ei takerruta epäoleelliseen terminologiaan.

Johdanto

Itse olen kymmenen vuotta yrittänyt hakea työpaikkaa jostain isosta ohjelmistoyrityksestä, mutta aina kaava on ollut samanlainen. Kaikissa työpaikoissa on joku HR-täti, joka hylkää työhakemuksen aivan satunnaisella perusteella. Ei mukamas ole harrastuneistuutta. Tämä sama malli tuntuu toistuvan kaikissa paikoissa, joihin olen epätoivoisesti hakenut. Ehkä asia pitäisi itse korjata, olen asiaa speksannut mielessäni, mutta suunnittelu ja etenkin implementointi sen suhteen ei ole vielä edennyt.

”Mielestäni myös vastaavasti se ajatus, että jos kodista poliisi, sotilas tai joku muu tulee viemään pysyvästi pois, niin silloin on velvollinen heittämään viimeisellä kerrallaan polttopullon talon nurkkaan. Muuten tulee olla lojaali, pitää taloaan pystyssä, olkoon sitten johdossa mitä vain. Ajatusmaailma suomalaisessa politiikassa ei ole niin paljon muuttunut nuijasodan ajasta, kuin mitä monet oikeasti luulevat. Vain sen omistaa, jonka pystyy tarvittaessa hävittämään savuna ilmaan.” [6]

Kuva 1. En ole edes ehdolla vielä, vasta parin vuoden päästä taas.

Olen päättänyt oppia virheistäni, ymmärrän jo tilastollisen todennäköisyyden perusteella, että minun täytyy muutta omaa käytöstäni. Minä en tule koskaan pääsemään normaalin työnhakun kautta ohjelmistokehittäjäksi, tilastojen mukaan todennäköisyyteni on äärimmäisen huono.

Tiedän kuitenkin varsin hyvin, että oma käsitykseni yrityksen operatiivisesta- ja business-puolesta rajoittuu ihan täysin Transport Tycoon -pelin pelaamisen tasolle. Jos jotain tiedä, niin Irlannissa on aika hyvä käsitys tästä puolesta, peli itsessään on irlantilaisen tekemä. Siten tämä tuo varsin ristiriitaisia tuntemuksia.

Itselleni on hyvin jäänyt mieleen TTD:n ääni, kun höyryhirviöjuna sukeltaa tunneliin. Aikansa isoimmissa junissa ei ollut tuulilasia massiivisen tuhansien hevosvoimien höyrymoottorin takia, joten ymmärrettävästi onnettomuuksilta ei vältytty edes suorilla rataosuuksilla junien nokkakolareilta ennen releillä automatisoitua valo- ja raideohjausta, jotka on peliin koodattu mahdollisimman matalalla tasolla eli konekiellä C-kielen sekaan [3]. Positiivisesti sitäkin äänimaailmaa paremmin muistan jazz-musiikin.

Höyryjunaspoileri
[collapse]
Sähkönsiirtospoileri

Ei aivan näin näyttäviä animaatiota ole peliin kuitenkaan laitettu. Ehkä TTD:sta voisi tehdä jonkun brutal-version, kun lähdekoodit ovat avoimia. Joku TTY:n sähkötieteen DI taas laskenut, että kyllä nämä sähköjärjestelmät piirianalyysin [Olen myös suorittanut kyseisen kurssin. Ainakin todennäköisyys matematiikassa, tilastomatematiikassa ja aina tarvittaessa matematiikaan tenteissä käytin isometristä graafista integrointia monimutkaisissa integrointilaskuissa. -admin] perusteella kestää pienen ylikuormituspiikin, pikkasen sähkö voi mennä johtimen ulkopuolella. Ei tarvise irroittaa johtimia sähköverkosta ja pimentää koko kylä.

[collapse]
Tanssispoileri

Jazz musiikkityylinä sopii hyvin TTD:n taustamusiikiksi. Ehkä juuri tästä asiasta johtuen jazzin tanssiversion eli swingin elektroninen genre kuulostaa itsestäni niin hyvältä. Noin sadan vuoden viiveellä sama musiikkigenre tulee uudestaan pinnalle. Niin aitoa, alkuperäistä ja ajatonta, kuten monet muutkin hyvät asiat.

[collapse]

MetaWare Oy

Oman start-up -yrityksen perustaminen itsessään oli lapsellisen helppoa, tarvittavat tiedot sai Googlettamalla erittäin helposti. Itse osakeyhtiön perustaminen kesti noin tunnin, paljon helpompaa kuin työttömyyskorvaushakemuksen tekeminen.

Ainut ongelma on, että osakeyhtiö tarvitsee 2 500 euroa alkupääomaa yrityksen kassaan. Tietenkään minulla ei ole sellaisia rahoja. Täten jatkan mahdollisen yritykseni toimintaa rekisteröitymättömänä. Toivottavasti yritykseni pysyy rekisterissä, ehkä ei. Patentti -ja rekisterihallitukselta tuli asiaan liittyen selvityspyyntö, johon en vastaa. [1]

Jos joskus saan yritykseni konseptin valmiiksi ja hyväksi, niin tulen mahdollisesti sen myymään heti, kunhan lupauksena on kovapalkkainen ja varma työpaikan kyseisestä yrityksessä. Tällaista olen itse visioinut. Tosin en ole varma, että oikeasti sitten edes viihtyisin siinä työpaikassani. Pitäisi tehdä se PRO ET CON -lista hyvistä ja huonoista puolista rinnakkain kahdelle sarakkeelle.

Yritysidea

Itse olen TEK:n eli tekniikan akateemisten ammattiliiton jäsen. Täten itselläni on erittäin paljon hyviä mahdollisuuksia päästä erilaisiin tilaisuuksiin, joissa on mukana muita oma yrityksen alkutaipalella olevista henkilöistä. Samalla saa uusia kavereita ja tekemistä vapaa-ajalleni.

Kuva 2. Ykinkertaiset ideat ovat yleensä parhaita.
neuroverkkospoiler
[collapse]

Tarkoitus olisi saavuttaa piilaaksomainen yritys, jota itse en osaisi ylläpitää kunnolla. Tekisin kuitenkin oman teknisen puolen yrityksen toteuttamisesta, kuten esimerkiksi kehittämällä neuroverkkoihin perustuvaa järjestelmää, jota voisi käyttää datan käsittelyyn. En itse sitä järjestelmää osaisi myydä, vaan suosiolla jättäisin kyseisen tehtävän jollekin osaavammalle.

Tässä minua motivoi QDOS eli Quick And Dirty Operting System, jonka uudelleen nimeämisellä Disk Operating System Microsoft teki miljoonia, toimi jopa Windows 98 -käyttöjärjestelmän pohjana, Kyseisen teknisen toteutuksen tehnyt henkilö sai hyvän työpaikan Micosoftilta vastineeksi. DOS myytiin käytännössä ilmaiseksi, vastineena työpaikasta. DOS:n kehittäjä poistui hetkeksi Microsofilta, koska joutui kuuntelemaan kaikki päivät mielistelyä DOS-järjestelmästä. [5]

”The young Microsoft can do it, but to close the deal, it needs a crucial element in the package: an operating system for a 16-bit machine. And it needs it fast.” [5]

DOS järjestelmänä oli taloudellisessa mielessä vallankumouksellinen. Moniajoa tukevan ikkunointijärjestelmän tekeminen ilman moniajoon taipuvia ajureita kiintolevn päällä pyöriväksi on mielettömän vaikea tehtävä. Ehkä Blue Screenin eli debuggaustyökalun jättäminen loppukäyttäjille oli tietoinen päätös, osoituksena tehtävän täydellisestä mahdottomuudesta käytännössä. Oman aikansa T-Ford, tekniikka eli 386 tietokone, 4 MB rammia ja 50 MB kiintolevy ei yksinkertaisesti ollut valmis parempaan [4]. Windows XP oli suunnitteluperiaatteiltaan UNIX, silloin vasta se tekniikka oli valmis otettavaksi kuluttajakäyttöön, eikä siinä ole mitään erikoista. Omasta mielestäni DOS:n kehittäjä saisi saada hieman saada maineensa puhdistuksen, samoin kuin T-Ford. Teknisesti ei herätä mitään ammattiylpeyttä, mutta markkinallisesti tosi iso asia.

Win95spoileri
[collapse]

Vastaavasti T-Fordin aikaan käytössä olleet moottoriöljyt olivat lisäaineistamattomia ja kuluttajakäytössä olleet öljytisleet olivat täynnä epäpuhtauksia. Sen takia auton sylinterit olivat samaa luokkaa kuin nykyajan rekassa, tehoa äärimmäisen hidaskäyntisestä 3.6 litraisesta moottorista tuli 22 hevosvoimaa eli samaa luokkaa kuin nykyajan kevytmoottoripyörästä. Öljyn vaihtoväli oli äärimmäisen lyhyt. Auto oli jopa sen ajan mittaluokalla erittäin huono suorituskyvyltään, vasta 1930-luvulla autoistuminen myötä panostetiin tieverkostoon, ongelmajätteenä pidetty bensiinin käytöstä joutui maksamaan nimellisen korvauksen, kehitettiin ensimmäinen laatustandardi moottoriöljylle, autokorjaamot korvasi kyläsepät. T-Ford mahdollisti sen, loi munan ennen kanaa.

Mahdollinen ostaja

Aina tämänlaisissa yritysunelmissa on taustalla ajatus siitä, että Google ostaisi kyseisen yrityksen miljoonilla. Tietysti kuuhun kannattaa tähdätä, mutta konsepti on jo aikansa elänyttä. Ehkä ei kannata yrittää sitä samaa 10 vuotta vanhaa ohjelmistoalan kaavaa. Samoin kuin ei kannata yrittää vanhaa vesiputous-mallin aikaista 1990-luvun sijoituskonseptia.

Itse asettaisin fokukseni siihen, että joku itseni kannalta miellyttävä yritys ostaisi yrityksen. En edes halua myydä sitä 100 k€ hintaan tai muuta vastaavaa, vaan jopa ihan 2 500 euroa on oikein hyvä summa eli vaadittava pohjakassa osakeyhtiöni rekisteröintiin. Mahdollisesti itselleni maksettavaksi jäävät verot kykenen vielä Suomen valtiolle maksamaan. Mielelläni sen tekisin siinä vaiheessa viimeisenä tekonani!

Asian pihvi olisi se, että kyseinen myyntisopimus takaisin minulle varman ja hyvä palkkaisen työpaikan. Haluan vain, että tällä voisin osoittaa omat kykyni, jotta pääsisin johonkin mahdollisesti alankomaalaiseen tai belgialaiseen yritykseen sisälle. Ulkomaisille yrityksille oman osaamisen näyttäminen on vaikeaa. Suomessa mikään isompi yritys ei taas huoli minua.

Delirium Tremens

Kuvassa 3. on Delirium Tremens -olutta, joka oikeasti yllättää laadullaan. Tämä taas osoittaa todella hyvin sen, että tätä olutta kehittäneet ovat tienneet, että mitä ovat tehneet. Oikeastaan jopa aika hauska olut, ei tarvitse erillisiä varoitustarroja. Mitäpä sitä asioita salailemaan ja peittelemään, hullun hyvää olutta!

Kuva 3. Elämäni ensimmäisen kerran tulee juotua tätä oikeasti hyvää belgialaista vaaleaa olutta.
[collapse]

Asia on vain idea-asteella kuten monet muutkin itse kehittelemäni asiat. Ehkä tämä on asia, jossa itse voisin olla hyvä. Haen uutta linjaa. Kerran jokin tähän asti kokeiltu ei toimi, niin ketterästi kokeilen uutta ideaa. Virheitä ja epäonnistumisia olen paljon tehnyt, sitä en kiistä. Kuitenkin oikeistolaisessa filosofiassa on paljon asioita, joista itselläni on opittavaa.

Yhteenveto

Mahdollisesti kyseinen Start-Up -yritys hyvällä tuurilla onnistuu, vaikka en hirveästi anna sille painoarvoa. Oman tulevaisuuteni kannalta todennäköisyyksien nimissä uskon olevan hyvä visio.

Tarkoitus olisi siis teknisessä mielessä tuoda valmis paketti yritykseeni eli itseni nimeämälleni MetaWare Oy:lle. Sen sijaan taloudelliseen puoleen en edes halua ottaa mitään osaa. Ainut ehto tekniseltä puoleltaan valmiiksi hioutulle konseptille olisi, että itse saisin olla siinä mukana. Voisin myydä käytännössä ilmaiseksi, kun vain itse saisin olla mukana.

Yksinkertaistaen suostun heti myymään firmani, jos joku Alankomaalaista tai Belgiasta ostaa yritykseni sillä ehdolla, että vain suostuu ottamaan minut miljoonabisnesidean mukana.

Furtheria

Itselläni iso unelmani on päästä tilanteeseen, että toimin kansalaisaktivistina. Haluan kritisoida ja kyseenalaistaa koko Suomen yhteiskunnan toimintamallin lähtien perusteista. Ei siis kyse ole puolueista tai aatteista, vaan tarpeesta kyseenalaistaa koko tämä suomalainen yhteiskunta.

Ehkä tilanne ei ole aivan samanlaista kuin mitä uutisointi on Suomessa mm. Pohjois-Koreasta [2]. Haluan kuitenkin omalla tulevalla elämälläni keskittyä kritisoimaan suomalaista yhteiskuntaa, perustuen täysin faktatietoihin. Kyse ei ei siis ole kritiikistä sen enempää mitään puolutetta kohtaan, vaan tätä yhteiskuntajärjestelmää itsessään perusteiltaan.

REFERENSSIT

[1] MetaWare Oy
[2] Iltalehti: Pohjois-Korean loikkaria hoitanut lääkäri kertoo miten loiset ryömivät ulos haavoittuneesta sotilaasta
[3] YLE: Rautateillä ennätysmäärä tihutöitä
[4] Technology tips: Windows system requirements from Windows 3.1 to Windows 10
[5] Paterson Technology: Father of DOS Still Having Fun at Microsoft
[6] Tuppu.fi: Kaikki alkaa pienestä

Kotipalvelin – iteraatio 2

JOHDANTO

En sittenkään ole vielä lopettanut oman palvelimeni kehittämistä.

TYÖNKUVAUS

Jatkan tämän verkkojärjestelmäni kehittämistä, vaikka en ole investoinut mihinkään kalliiseen reitittimeen. Nyt toimii onneksi jo sillatun modeemin kautta sekä oma verkkoliikenne että palvelimen liikenne. En ole mikään verkkoguru, niin ollut hieman ylimääräistä ongelmaa ymmärtää, että mistä postista minnekin ne paketit liikkuvat. Olen jo esinuorena oppinut koodaamaan niin, että yksinkertaisesti yrityksen ja erehdyksen kautta brute forcella paukuttelin C-kääntäjään erilaisia yhdistelmiä. Se on minun tapani oppia; selvittää ja poissulkea ei-toimivat tavat tehdä jotain.

Lopusta tarkoitin Photoshop 3. eli ensimmäinen versio, jossa on layerit eli eriytetyt kerroksittaiset piirtopinnat yhden bitmapin sijaan.

TULOKSET

Kun en tiennyt asioista vielä, niin suhtauduin kriittisesti tähän kaapelimodeemiin, joka nyt nolottaa itsetunnon takia. Mutta nyt kun tietää signaalin tulevan samaa johdinta kuin television signaali, sekä miten kauniissa synkronissa valot vilkuttaa pöydällä, niin nyt sitä osaa arvostaa erittäin paljon. Livenä tuike on paljon näyttävämpää kuin videolla, jossa on luultavasti joitain optimointeja vähentämään kuvassa esiintyvää vilkuntaa. Ilmeisesti ledipiiri on jostain joulutuikusta, koska vilkkuminen on ihan samanlaista jopa tietokone ollessa sammuksissa, kunhan vain tietokoneen virtajohto on kiinni.

Jostain syystä isäntäkoneella pitää olla Apache aktiivisena käynnistäessä, jotta virtuaalikoneiden DHCP-toimii oikein. Toisaalta Apache pitää sammuttaa ennen kuin liikenne toimii virtuaalikoneille. Ilmeisesti myös kaapelimodeemi virtakytkimen kliksuttelu on oleellinen osa tätä rituaalia.

musiikkispoileri
[collapse]

Virtuaalipalvelimille määrää voisi kasvattaa todella helposti, kun on valmiit imaget, joista voisi vain ottaa niitä käyttöön. Siinä kymmenen neitseellisen virtuaalikoneen jälkeen tämä 6 watin lämpötehoinen halpa kahdella ytimellä varustetun prosessorin resurssit ovat hyvin käytössä.

Olen hieman miettinyt, että miten tämä kaikki liikenne menee tässä omassa palvelinkeskuksessani. Tuntuu hieman siltä, että tämä kaapelimodeeemin kaapelista tuleva signaali tulee varsin dumppina siltauksena ulos tästä pöntöstä. Osoite on kuitenkin varsin staattinen, ehkä palvelin pyytää uutta osoitetta vasta edellisen muuttuessa ei-toimivaksi.

Kuvan 1. mukaisesti taas yrittää porukka kräkkeröidä palvelintani Kiinan kautta. Osoite on jo monta kertaa merkitty tunnetuksi kräkkeriksi [1]. Toivottavasti käyttämäni öökkeset-salasanassa edes hieman suojaa. root-käyttäjää Otin myös uutena asiana Debianin UFW-palomuurin käyttöön, joka blokkasi tosi hyvin suurimman osan porttien koputtelijoista.

Kuva 1. Hieman palomuuriin conffausta, ettei palvelin kaadu levytilan loppuessa kesken.

Vähemmän näitä verkkojuttuja on tullut tehtyä, niin voisi olla mielenkiintoista kokeilla, että voisiko sitä IP-osoittetta asettaa staattisesti haluamakseen. Ehkä tämä Arris vain muuntaa kaapelin signaalin signaalin taajuuksien kaista-alueet suoraan IP-osoitteeksi, en tiedä. Ihan sama.


Onko tämä kaapeli sitten jotenkin huoneistokohtainen, vai spämmiikö tämä nyt sitten sillatussa tilassa näitä paketteja kummallekin fyysiselle verkkoadapterille. Pitäisi ehkä hieman kokeilla staattiseksi puukotetuilla IP-soitteilla, että mitä tuo Arris oikein lähettää ja minne. Ihan kiva tietysti myös, jos voi aina vaihtaa staattisesti oman IP.-osoitteen toiseksi osoiteavaruudesta, luo tietoturvaa itselleni verkko selatessa. Hyvä lisä salatun VPN:n ja Tor-selaimen lisäksi, että jopa lähtöosoitteen liikenteelle voi vaihtaa itse manuaalisesti.

Kuva 2. pientä domainien konffailua palvelimelleni.


Voisi olla hyvä minun jatkossa hieman sivistää itseäni, ehkäpä suurin heikkous itselläni on tämä verkkoliikenne. C-kielellä ohjelmakoodin pyörittely sujuu ja muuta vastaavaa. Samoin Front-End -ohjelmoinnisssa olen jo oppinut hieman kaikenlaista, ettei ainakaan selaimeen voi luottaa yhtäään, että mitä se sattuu lä’hettämään palvelimelle. PHP-kieltä nyt osaa kaikki, itse jopa aika hyvä siinä mm. tietoturvan ymmärryksen osalta.


Hyvä kaverini Def on jo saanut tehtyä itse oman DNS-palvelimen, joka lähettää halutunlaisia asioita. Ilmeisesti C-kielellä koodattu vastaamaan normaalia DNS-palvelinta. Hän myös löydysi Linuxin HTTPS-sertifikaatin tarkistuksesta puutteita. Välivaiheet tallennettiin 8 tavun charreina välivaiheissa prosessorin rekisteriin. josta niiden lukeminen oli mahdollista ja salaus pystyttiin purkamaan konekielellä. Korjaus hyväksyttiin hiljattain Linuxiin otettavaksi käyttöön.

FURTHERIA

Minulla on jo pidemmän aikaa ollut tavoitteena päästä muuttamaan ulkomaille töihin. Tämän johdosta olen visioinut uuden sivuston taikka blogin kirjoittamista englanniksi, jolloin kehittyisin siinä valtavasti. Aivan samoin kuin on tämä kotipalvelimen toteutus, niin samoin englannin kieli ei ole minun kaikista vahvin osaamisalueeni, vaan kirjoitettu englanti vaatii harjoitusta. [1]

En odota mitään parempaa elämää ulkomailta, mutta ehkä hieman erilaista ja vaihtelua. Kaikilta puolin en ole ollut tai ole tyytyväinen siihen kohtaloon, joka Suomella on minulle tarjota. En myöskään ihan usko, että kaikki kykyni tulisi ihan täysin 100% käyttöasteella yhteiskunnan hyödyksi. Prioriteetissa kyse ei siis edes ole yksinomaan tai ensisijaisesti rahasta tai materiaalisesta elintasosta, vaikka silläkin on aina oma merkittävä painoarvonsa. [1]

Olen myös harkinnut Suomea ja tämän maan päätöksiä kritisoivaa sivustoa. En kuitenkaan tällä hetkellä halua sellaista kirjoittaa, kun asun tässä maassa. Ei Suomi ole aivan Kiina, mutta kuitenkin ns. sivistysmaista ehkä kaikista lähinnä sitä. Enempää en ota nyt kantaa tämän maan päätöksentekoon. [1]

REFERENSSIT

[1] AbuseIPDB: 193.201.224.218
[2] Wikionary: -leptic
[3] Pastebin: Visionaring
[4] Pastebin: Pohdinta

Oman palvelimeni implementointi

Nyt olen päässyt tilanteeseen, jossa olen saanut toteutettua ja testattua ensimmäisen iteraation kotipalvelimeni toteuttamisesta. Paljon ilmeni uutta, mutta paljon myös onnistui vähintään tavoitteiden mukaisesti. Jopa osa asioista ylitti odotukset. Kokonaisuutena omalle kotipalvelimelleni ei ole järkiperusteita.

Johdanto

Olen siirtämässä omia palvelimia kohti uusia systeemeitä. Tässä osaltaan on oman osaamisen kehittymisen kohti alemman tason vahvempaa ymmärrystä. Toisaalta kyse on myös tietoturvasta, kohti paremmin suojattuun verkkoliikenteeseen verkkopalveluiden käyttäjien ja ehkä myös minun itsenikin suojaamiseksi.

musiikkispoileri
[collapse]

Oman sähköpostini siirsin jo luotettavalta vaikuttavalle hostaajalle, jossa toimitusjohtaja on jopa laittanut oman kuvansa osaksi vakuuttelua. En edes harkinnut hieman pidemmän suunnittelun ja asiaan perehtymisen jälkeen oman sähköpostipalvelimen ylläpitoa toistaiseksi. Ehkä sekin aika tulee, mutta nyt maksan 60 dollaria vuodessa hyvästä tilini ylläpidosta. Toivottavasti nyt ei sähköpostiviestini katoa, kuten kävi edellisen hostaajan aikana. [1]

Tulokset

Olen saanut nyt kaksi erillistä virtuaalikonetta toimimaan omassa kodissani. Kummassakin toimii oma erillinen sivustonsa. Sivujen tekeminen ei itselleni ole ongelma, verkkoliikenteen saaminen toimintaa sen sijaan oli. Eikä se vieläkään ihan täydellisesti toimi, vaan joitain isompia tai pienempiä muutoksia voinee tulla.

reititys

C:\WINDOWS\system32>tracert neurolepti.fi

Tracing route to neurolepti.fi [104.31.80.112]
over a maximum of 30 hops:

1 124 ms 81 ms 78 ms ams-a63.ipvanish.com [81.171.98.202]
2 64 ms 70 ms 68 ms 151.139.80.20
3 61 ms 67 ms 58 ms 151.139.80.3
4 98 ms 98 ms 98 ms be5435.rcr21.b038092-0.ams03.atlas.cogentco.com [149.29.2.81]
5 63 ms 63 ms 72 ms be2413.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com [154.54.37.241]
6 69 ms 74 ms 62 ms be2447.rcr21.b021535-1.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.50.250]
7 70 ms 69 ms 68 ms 149.14.83.58
8 141 ms 64 ms 137 ms 104.31.80.112

Trace complete.

C:\WINDOWS\system32>tracert neuroleptit.info

Tracing route to neuroleptit.info [104.24.112.105]
over a maximum of 30 hops:

1 407 ms 587 ms 319 ms ams-a63.ipvanish.com [81.171.98.202]
2 330 ms 459 ms 502 ms 151.139.80.20
3 77 ms 55 ms 58 ms 151.139.80.3
4 96 ms 80 ms 72 ms be5435.rcr21.b038092-0.ams03.atlas.cogentco.com [149.29.2.81]
5 61 ms 80 ms 67 ms be2412.ccr41.ams03.atlas.cogentco.com [154.54.37.97]
6 65 ms 69 ms 83 ms be2322.rcr21.b021535-1.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.50.82]
7 68 ms 83 ms 82 ms 149.14.83.58
8 290 ms 328 ms 358 ms 104.24.112.105

Trace complete.

[collapse]

Kuvan 1. mukaisesti verkkosivut näyttävät tulevan erillisestä kanavasta ulkomailta eli Alankomaiden Amsterdamista VPN-yhteydellä täysin oikein ja turvallisesti, joskin suojaamattomana paljaana http-viestintänä näiden kahden verkko-osoitteen välillä.

Suojattu eli https-yhteys vaatii salaussertifikaatin lisäämistä palvelimelleni, jolloin palvelimeni salaisella avaimella ja julkisen sertifikaatin avaimella voisi varmistaa, että salattu verkkosivu on todellakin oikeasta palvelimestani.

Salauksella ei sinällään ole juurikaan käyttäjille merkitystä, kun he eivät syötä omia salasanojaan tai henkilötietojaan sivustolle. Blogini kirjoituksissa ei ole mitään salattavaa, kerran ovat muutenkin julkisesti kaikkien luettavissa. Salaus ei suojaa liikennettä vaan viestin sisällön, hieman vastaava suoja kuin kirjesalaisuus Suomen perustuslaissa. Jos haluaa salata viestiliikenteen, niin käytännössä ainut tunnettu tekniikka siihen on Tor-selain vuonna 2019 [4].

Torspoileri

[collapse]

Tämä toivottavasti todistaa, että palvelimeni ja domainit näkyvät Internetissä, eikä vain minun omassa sisäverkossani. Itselleni se riittää, täten ei ole tarvetta pitää palvelimia verkossa. Vasta kun saan järkevää sisältöä, niin jätän ne ylös Internetiin.

Kuva 1. näkymä selaimessa.

Kuvassa 2. Verkkosivut esitettynä sellaisessa muodossa kuin ne ovat palvelimessa näkyvissä. Omien taustojeni takia käytän rautatason palvelimessani graafista käyttöliittymää, kun olen itse tottunut siihen. Tietysti virtuaalisissa palvelimissa olen jättänyt graafisen käyttöliittymän asentamatta.

Kuva 2. Näkymä palvelimen graafisessa tilassa.

Sammutin palvelimeni, niin näemmä bootatessa ei ihan suoraan sivut lähteneet toimimaan virtuaalikoneiden käynnistymisen jälkeen. Isäntäkoneen HTTP- ja SSH-yhteys piti sammuttaa, jotta porttien verkkoliikenne siltautuu oikein. Asiat korjautuivat Kuvan 2 näköisessä näkymässä kyseisen säädön jälkeen.

Kuva 3. Rebootin jälkinen konffaus palvelimien saamiseksi toimimaan manuaalisesti.

Vahingossa siis olin saanut virtuaalikoneet toimimaan siltä osin, minulle sattui hyvä tuuri. Vastaisuudessa pitää tehdä tämä konffi johonkin bash-scriptiin virtuaalikoneiden käynnistämisen automatisoinnin oheen, jotta virtakatkojen yhteydessä sivut nousisivat automaagisesti ylös. Nykyisellään palvelin on enemmänkin alhaalla kuin ylhäällä, kun siellä ei ole tärkeää sisältöä.

Yhteenveto

Pidän tätä saavutuksena, koska verkkoliikenne on asia, joka on omassa osaamisessani ollut erittäin suuri heikkous. Nyt en ole kuitenkaan niin heikko, vaan olen oppinut. Tekemällä oppii, se tuli taas itselleen osoitettua.

Ehkä oma ymmärrykseni on vielä heikolla tasolla, mutta olen saavuttanut jonkinlaista ymmärrystä. Mitä enemmän oppii, niin sitä enemmän Internetistä ymmärtää, että miten vähän Internetin toiminnasta tietää.

Visoin palvelimeni saamista 3G-verkkoon, koska minulla on edullinen multi-SIM. Laitoin pyynnön julkisesta IP-osoitteesta Elisalle, mutta kuulemma se ei ole mahdollista multi-SIM -liittymässä.

Jotain pitäisi tehdä, että saisin myös oman henkilökohtaisen kotikoneeni verkkoliikenteen toimimaan tämän rakentamani systeemin läpi, koska en saanut NUC:n hot spotia toimimaan. Ehkä vielä ajurit on jotenkin korjattavissa. Ehkä jollain palikalla saan reititettyä kotikoneeni liikenteen samaan verkkoon. Ehkä tietoturvan kannalta näin ei edes kannata tehdä, ärsyttää vain maksaa törkeän kovaa hintaa erillisestä kiinteästä verkkoyhteydestä.

Loppujen lopuksi tämä nykyinen virtuaalipalvelimeni on järkevin vaihtoehto jatkossa. Oma nykyinen virtuaalipalvelimeni maksaa 4,95 euroa kuukaudessa, mutta resurssit ovat hyvin rajalliset, joskin blogien ja yksinkertaisten sivujen ylläpitoon riittävä. 10 gigan SSD riittää oikein hyvin, blogini koko on pian lähes yksi gigatavua. [5]

Kuva 5. Poikkeuksellisen korkea yhden prosessoriytimen kuormitustilanne virtuaalipalvelimellani.

2 gigan keskusmuisti riittää myös hyvin, suurin osa siitä on vain prosessoriaikaa ja verkkoliikenteen kuormitusta vähentävää, sekä vasteaikaa lyhentävää välimuistia, joka sisältää mm. tämän sivuston blogiartikkeleita. Keskusmuistin loppuessa käyttöjärjestelmä käyttää sivutusta eli virtuaalimuistia, jolloin käyttöjärjestelmä tallentaa keskusmuistista ajoittamattomia eli ei-scheduloituina olevien prosessien sisältöä SSD:lle eli massamuistille vasteajan kustannuksella. Siutus on monelle tuttu ilmiö, kun esimerkiksi
20 välilehtinen selainta on ollut alapalkissa pitkän aikaa, samalla kun on käyttänyt Wordiä keskeytyksettä monta tuntia.

retrospoileri
[collapse]

Jotta oma palvelin olisi edes suorilta kuluiltaan edullisempi vaihtoehto kuin kilpailijat, niin se vaatisi oman arvioni mukaan kymmenen tai vähintään monen hengen yhteisesti jakamaa palvelinta. Samoin, jos itsellä olisi tarvetta koko palvelimen resursseille, niin tällöin harrastusmielessä oma palvelin olisi mahdollisesti joillain kriteereillä arvioiden järkevä päätös.

REFRENSSIT

[1] StartMail: privacy
[2] IP WHOIS Lookup
[3] IP Vanish
[4] Tor Browser
[5] OVH: VPS
[6] Kukko Pärssinen: C-kieli

Ketterä blogi